10 άτομα στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις

Προκηρύξεις: 

6 άτομα για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος«Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2020-2021-ΕΠΣΑΔ 2020-2021»
Καταληκτική ημερομηνία: 01/04/2020

4 άτομα ια τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2020-2021-ΕΠΣΑΔ 2020-2021
Καταληκτική ημερομηνία: 01/04/2020

Από το γραφείο ΔΙασύνδεσης ΔΠΘ

σχετικά άρθρα