Προσλήψεις στον δήμο Ορχομενού
Δείτε τα δικαιολογητικά

Ορισμός αρδευτικής περιόδου, καθορισμός αριθμού θέσεων, πρόσληψης υδρονομέων και αμοιβής αυτών για το έτος 2020.

Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 16 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, έπειτα από την αριθ. 2021/16-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσιάμη Ιωάννη, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο ,τον Πρόεδρο της Δ.Κ. , τους Προέδρους των Τ.Κ. και την Δήμαρχο Ορχομενού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 του ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντα (14), δηλαδή:

Δείτε την προκήρυξη εδώ 

σχετικά άρθρα

Μακάβρια παραδοχή των ισπανικών αρχών: Οι θάνατοι στα γηροκομεία της Μαδρίτης ίσως είναι πενταπλάσιοι
Μακάβρια παραδοχή των ισπανικών αρχών: Οι θάνατοι στα γηροκομεία της Μαδρίτης ίσως είναι πενταπλάσιοι
Από τις 8 Μαρτίου μέχρι τις 8 Απριλίου απεβίωσαν 4.750 από τους περίπου 50.000 ανθρώπους που διαμένουν σε γηροκομεία στην περιοχή της Μαδρίτης
Μακάβρια παραδοχή των ισπανικών αρχών: Οι θάνατοι στα γηροκομεία της Μαδρίτης ίσως είναι πενταπλάσιοι
Η Κομισιόν ενέκρινε την επιχορήγηση 1,2 δισ. ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Η Κομισιόν ενέκρινε την επιχορήγηση 1,2 δισ. ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
«Αυτό το ελληνικό καθεστώς ύψους 1,2 δισ. θα διασφαλίσει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σε...
Η Κομισιόν ενέκρινε την επιχορήγηση 1,2 δισ. ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Σχετικά με την υποβολή στοιχείων για υπολογιστές σε μαθητές, εκπαιδευτικούς
Σχετικά με την υποβολή στοιχείων για υπολογιστές σε μαθητές, εκπαιδευτικούς
Πρόταση της Ανεξάρτητης Αγωνιστικής Κίνησης (Παρεμβάσεις Αριστοτέλη) προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Αριστοτέλη
Σχετικά με την υποβολή στοιχείων για υπολογιστές σε μαθητές, εκπαιδευτικούς