Προσλήψεις στη ΔΕΔΔΗΕ σε Κομοτηνή, Κιλκίς, Καβάλα, Αθήνα, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη
Με εποχικό προσωπικό ενισχύονται οι παρακάτω διευθύνσεις του ΔΕΔΔΗΕ.

Συνολικά γίνονται αιτήσεις για 43 θέσεις εργασίας.

4 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ ΔΠΜ-Θ Περιοχή Κιλκίς

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 20/03/2020 έως και 30/03/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση  ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε/Περιοχή Κιλκίς, Ελ. Βενιζέλου 55, 61100 Κιλκίς, απευθύνοντας την στον Τομέα Υποστήριξης υπ’ όψιν : κας  Σ. Σημαιοφορίδου (τηλ. Επικοινωνίας :2341080150, 2341080152).


6 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ ΔΠΜ-Θ Περιοχή Καβάλας

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 19/03/2020 έως και 30/03/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, Περιοχή Καβάλας Τενέδου 38, 65404 Καβάλα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κ M. Κεσίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2510600450), εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.


10 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ στη Διεύθυνσης Δικτύου που εδρεύει στην Αθήνα

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 19.03.2020 έως και 30.03.2020.


5 θέσεις στο ΔΕΔΔΕ ΔΠΜ-Θ Περιοχή Κομοτηνής

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 19/3/2020 έως και 30/3/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή  στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κομοτηνής, Σισμάνογλου 69Α – 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κας Τσουρπούδη Σταματίας (τηλ. επικοινωνίας: 2531074004), εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.


9 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ ΔΠΜ-Θ Περιοχή Κοζάνης

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 18/3/2020 έως 27/3/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.ε, Βερμίου 32, Τ.Κ. 501 32 Κοζάνη, απευθύνοντάς την στην κ. Παπακωνσταντίνου Αντωνία (τηλ. επικοινωνίας :24610 51113), εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.


5 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ ΔΠΜ-Θ Περιοχή Αλεξανδρούπολης

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 18/03/2020 έως και 27/03/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ  με συστημένη επιστολή

σχετικά άρθρα