9 θέσεις στη ΔΕΗ ΑΣΠ Λέσβου και Λήμνου
Δείτε τα δικαιολογητικά

Την πλήρωση 9 θέσεων εποχικού προσωπικού στη ΔΕΗ ΑΣΠ Λέσβου και Λήμνου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε η ΔΕΗ Α.Ε.

Αναλυτικά οι θέσεις για τη Λέσβο έχουν ως εξής:
4 θέσεις ΔΕ Μηχανοτεχνικοί
1 θέσεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών και Υποσταθμών

Οι θέσεις για τη Λήμνο:
3 θέσεις ΔΕ Μηχανοτεχνικών
1 θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών και Υποσταθμών

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ∆.Ε.Η. Α.Ε. ΣΟΧ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στις ακόλουθες διευθύνσεις:
1. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ, οδός ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ, Περιοχή ΚΟΥΡΤΖΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τ.Κ. 81100, αρμόδια υπάλληλος κα ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ Μαρία, τηλ.: 22510-26120.

2. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ & ΤΣΠ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ, Περιοχή ΑΥΛΩΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ, Τ.Κ.: 81400, αρμόδιος υπάλληλος κ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Παύλος,τηλ.: 22540-22831.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
στην ανωτέρω διεύθυνση

• β) στο διαδικτυακό τόπο της ∆.Ε.Η Α.Ε. (www.dei.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Απασχόληση

 Θέσεις Εργασίας – Έκτακτο προσωπικό.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 23η Μαρτίου 2020.

σχετικά άρθρα

Βουλή: Κατά του πολυνομοσχεδίου η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημονικών φορέων
Βουλή: Κατά του πολυνομοσχεδίου η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημονικών φορέων
Καταιγιστικά πυρά κατά του πολυνομοσχεδίου - Υπέρ μόνο ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων - Θετικοί οι Πρυτάνεις για ξενόγλωσσα και όριο...
Βουλή: Κατά του πολυνομοσχεδίου η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημονικών φορέων
Νέα παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη σε ιδιωτικό σχολείο για live streaming
Νέα παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη σε ιδιωτικό σχολείο για live streaming
Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν.Αττικής "Ο Βύρων": Ανακοίνωση-κάλεσμα για την παράσταση διαμαρτυρίας στα εκπαιδευτήρια Διαμαντοπούλου
Νέα παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη σε ιδιωτικό σχολείο για live streaming
Πειράματα τεχνολογίας Γ'Γυμνασίου στο Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλεών Πειραιά
Πειράματα τεχνολογίας Γ'Γυμνασίου στο Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλεών Πειραιά
Έρευνα στη τεχνολογία γ΄γυμνασίου με θέμα την ταχύτερη διάλυση της επικάλυψης δισκίου σιδήρου με τη επίδραση οξέων
Πειράματα τεχνολογίας Γ'Γυμνασίου στο Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλεών Πειραιά