Προσλήψεις εκπαιδευτικών στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού
Δείτε τις θέσεις

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι ΙΔΟΧ), συνολικά είκοσι τριών (23) Καθηγητών Μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων με αντικείμενο τη «διδασκαλία μουσικής» – για τη κάλυψη αναγκών του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ το οποίο εδρεύει στο Νέο Ψυχικό επί της οδού Ευρώτα 12 ΤΚ 15451 – για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2020 και οι οποίοι θα αμείβονται αποκλειστικά με αντίτιμο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από τη δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΚΑΠΑ , Βεκιαρέλλη 11 Φιλοθέη, απευθύνοντας στο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων γραφείο Προσωπικού υπόψη Κίτσου Ελένης ( τηλ. Επικοινωνίας 210 6834550- 210 6834448 ) τα ακόλουθα νομίμως δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ( δύο όψεις)
  3. Φωτοαντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα από την προκήρυξη
  4. Φωτοαντίγραφο όλων των βεβαιώσεων που απαιτούνται σύμφωνα με την προκήρυξη
  5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην όποια να δηλώνεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άνδρες ) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ήμερα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του ΟΚΑΠΑ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες .Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες μόνο και κατά τις ώρες 09: 00 – 13:00 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει μετά την πάροδο επτά (07) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτησή τους .

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

σχετικά άρθρα

Αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές προς Ιταλία λόγω κοροναϊού
Αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές προς Ιταλία λόγω κοροναϊού
Αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές που προγραμματίζονταν και προγραμματίζονται προς την Ιταλία, μέχρι νεωτέρας, κατόπιν εντολής της...
Αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές προς Ιταλία λόγω κοροναϊού
Επιμόρφωση χιλιάδων νέων Εκπαιδευτικών σε 6 αντικείμενα
Επιμόρφωση χιλιάδων νέων Εκπαιδευτικών σε 6 αντικείμενα
Ανοικτές αιτήσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς, αναπληρωτές και αδιόριστους έχουν την εβδομάδα που μας έρχονται τα μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά...
Επιμόρφωση χιλιάδων νέων Εκπαιδευτικών σε 6 αντικείμενα