10 θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο ΑΠΘ
Δείτε τις θέσεις

1 Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, 1 Πτυχιούχος ΑΤΕΙ τμημάτων αλιείας ή ιχθυολογίας & 1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής στην αλιευτική βιολογία ή την ιχθυολογία
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/09/2019

1 Πτυχιούχος Γεωπόνος
Καταληκτική Ημερομηνία: 26/09/2019

1 Μεταδιδακτορικός ερευνητής - βιολόγος & 1 Επιστημονικός συνεργάτης - Πτυχιούχος Βιολογίας ή Δασολογίας ή Γεωλογίας
Καταληκτική Ημερομηνία: 26/09/2019

3 Χημικοί - Μεταπτυχιακοί φοιτητές
Καταληκτική Ημερομηνία: 26/09/2019

1 Χημικός/Βιοχημικός
Καταληκτική Ημερομηνία: 26/09/2019

Γραφείο διασύνδεσης ΔΠΘ

best of network

σχετικά άρθρα