Προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων
Προσλήψεις

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινωνει την πρόσληψη µε σύµβαση µίσθωσης έργου, δύο (2) φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω, για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο: Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας και Συµβουλευτικής για ευάλωτες οµάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναµα)” MIS 5029634 στο πλαίσιο της εγκεκριµένης Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης ( ΟΧΕ) του ∆ήµου Αθηναίων που είναι ενταγµένη στο ΠΕΠ “Αττική”.

Το υποέργο 1, της ως άνω αναφερόµενης πράξης, µε τίτλο: «Συνδυασµένες υπηρεσίες υγείας και συµβουλευτικής για ευάλωτες οµάδες κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναµα Κέντρα του ∆ήµου Αθηναίων αφορά την αναβάθµιση των υφισταµένων δηµοτικών ιατρείων σε Πολυδύναµα Κέντρα παροχής συνδυασµένων υπηρεσιών υγείας και  συµβουλευτικών/κοινωνικών υπηρεσιών. Στην ΟΧΕ/ΒΑΑ ∆ήµου Αθηναίων ως φορέας για την υλοποίηση της συγκεκριµένης πράξης ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων και ειδικότερα η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Ιατρείων και ∆ηµόσιας Υγείας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την σχετική αίτηση για την εν λόγω ανακοίνωση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτούµενο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου – 2ος Όροφος και θα απευθύνεται στη ∆/νση ∆ηµοτικών Ιατρείων και ∆ηµόσιας Υγείας – Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε τη προκήρυξη ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

«Δώστε μου την ευκαιρία να ζήσω»: Συγκλονίζει η ανάρτηση του 42χρονου Δημήτρη που αναζητά συμβατό δότη ήπατος
«Δώστε μου την ευκαιρία να ζήσω»: Συγκλονίζει η ανάρτηση του 42χρονου Δημήτρη που αναζητά συμβατό δότη ήπατος
Ο 42χρονος πάσχει από σπάνια ασθένεια και αναζητά συμβατό δότη, ο οποίος εθελοντικά θα δώσει ένα μέρος από το ήπαρ του, ώστε να αναπλαστεί το δικό...
«Δώστε μου την ευκαιρία να ζήσω»: Συγκλονίζει η ανάρτηση του 42χρονου Δημήτρη που αναζητά συμβατό δότη ήπατος
Πάνω από 28.000 οι ηλεκτρονικές υπογραφές για την ακύρωση της αναγόρευσης του Άνθιμου ως επίτιμου διδάκτορα του ΑΠΘ
Πάνω από 28.000 οι ηλεκτρονικές υπογραφές για την ακύρωση της αναγόρευσης του Άνθιμου ως επίτιμου διδάκτορα του ΑΠΘ
Αντιδράσεις για την κίνηση του Ιδρύματος
Πάνω από 28.000 οι ηλεκτρονικές υπογραφές για την ακύρωση της αναγόρευσης του Άνθιμου ως επίτιμου διδάκτορα του ΑΠΘ
Λέσβος: 100 και πλέον πλαστά πτυχία από το φροντιστήριο που είχε «στήσει» ολόκληρη φάμπρικα
Λέσβος: 100 και πλέον πλαστά πτυχία από το φροντιστήριο που είχε «στήσει» ολόκληρη φάμπρικα
«Μπορεί και περισσότερα» λένε οι εμπλεκόμενοι με την υπόθεση αναφορικά με τη «βιομηχανία» παραγωγής πτυχίων μαϊμού σε φροντιστήριο με υπολογιστές και...
Λέσβος: 100 και πλέον πλαστά πτυχία από το φροντιστήριο που είχε «στήσει» ολόκληρη φάμπρικα