139 άτομα εκτός πίνακα, ξαφνικά, κατά τη διαδικασία διορισμού από τον ΑΣΕΠ
Προκήρυξη 1Κ/2017: Μεροληψία του ΑΣΕΠ σε βάρος των καθηγητικών και όχι μόνο σχολών;

Στις 3 Μαρτίου του 2017 εκδόθηκε η περιώνυμη και πολυαναμενόμενη προκήρυξη 1Κ/2017 η οποία αφορούσε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 404 θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ γραμματέων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το αντικείμενο των θέσεων περιγραφόταν ως εξής: «οι γραμματείς των δικαστηρίων μετέχουν στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και συντάσσουν τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών. Εκδίδουν τα απόγραφα και αντίγραφα, τα πιστοποιητικά και αποσπάσματα, τηρούν και ενημερώνουν τα βιβλία και φυλάσσουν το αρχείο και τα άλλα αντικείμενα των δικαστηρίων ή των εισαγγελιών».

Για τις προκηρυχθείσες θέσεις γινόντουσαν αποδεκτοί οι τίτλοι σπουδών από διάφορες πανεπιστημιακές σχολές, συμπεριλαμβανομένων και των λεγόμενων καθηγητικών. Η προκήρυξη προέβλεπε, επίσης, αυξημένη μοριοδότηση για όσους κατείχαν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης και μειωμένη μοριοδότηση για μεταπτυχιακά και διδακτορικά σε άλλο γνωστικό αντικείμενο, χωρίς, ωστόσο, να καθορίζει τους τίτλους που πριμοδοτούνται.

Στις 20 Οκτωβρίου του 2017 το ΑΣΕΠ εκδίδει τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης ύστερα από πολύμηνο έλεγχο. Φυσικοί, μαθηματικοί, φιλόλογοι, αρχαιολόγοι και απόφοιτοι  ξενόγλωσσων φιλολογιών κρίνονται, μεταξύ άλλων, προσωρινά διοριστέοι, καθώς το ΑΣΕΠ αποδέχτηκε ότι τα μεταπτυχιακά, διδακτορικά αλλά και η προϋπηρεσία τους είναι πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Τον Μάρτιο του 2018, ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενημερώνει κάποιους από τους προσωρινά επιτυχόντες εγγράφως, ζητώντας απ’ αυτούς να αποστείλουν σε αυτό –και όχι στο ΑΣΕΠ– τους τίτλους σπουδών τους, πιστοποιητικά υγείας και άλλα έγγραφα, προκειμένου να επισπεύσει, όπως έλεγε, τη διαδικασία πρόσληψής τους όταν θα δημοσιεύονταν οι οριστικοί πίνακες! Τους ζητούσε, επίσης, να δηλώσουν αν προτίθενται να εργαστούν με οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες των δικαστηρίων της χώρας.

Στις 4 Οκτωβρίου του 2018, σχεδόν ένα χρόνο μετά τα προσωρινά αποτελέσματα, το ΑΣΕΠ αναρτά στο διαδίκτυο τον πίνακα των οριστικά διοριστέων, στον οποίο καταγράφεται το πρωτοφανές: 139 άτομα τίθενται αυτομάτως εκτός πίνακα λόγω ετεροχρονισμένης αλλαγής της μοριοδότησης των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τους τίτλων καθώς και του τρόπου υπολογισμού της προϋπηρεσίας τους, ενώ ακόμη και στους διοριστέους παρατηρούνται απίστευτες αλλαγές στις πόλεις και στις υπηρεσίες όπου τελικώς διορίζονται. Παρατηρήθηκε το εξής παράδοξο, τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακά, διδακτορικά) που προέρχονται από συγκεκριμένες σχολές να μοριοδοτούνται με το μέγιστο αριθμό μορίων σε αντίθεση με τίτλους σπουδών άλλων σχολών που υποβαθμίστηκαν, αλλά και το σκανδαλώδες, διδακτορικά που εκπονήθηκαν στην ίδια σχολή, άλλα να κρίνονται ότι βρίσκονται πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης και άλλα όχι. Από τους όρους της προκήρυξης πουθενά δεν προκύπτει ότι τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακά, διδακτορικά) από συγκεκριμένες σχολές προτάσσονται έναντι άλλων, πόσω μάλλον τίτλοι σπουδών που προέρχονται από την ίδια σχολή. Μια τέτοια διαδικασία είναι πρωτοφανής στα χρονικά λειτουργίας του ΑΣΕΠ. Τα συμπεράσματα δικά σας…  

 Όσοι, λοιπόν, θίγονται από αυτούς τους καινοφανείς χειρισμούς του ΑΣΕΠ, του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού της χώρας, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να συντονιστεί η δράση μας, προσφεύγοντας στην ελληνική δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ τις ιστοσελίδες για τον χώρο που μας διέθεσαν.

Στοιχεία επικοινωνίας,

Ν.Α. Φιλόλογος

6947317141 και

Δ.Λ. Φυσικός

6944327401

 

best of network

σχετικά άρθρα