11 Προσλήψεις υδρονομέων στο δήμο Έδεσσας
Θέσεις εργασίας για υδρονομείς

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης , συνολικά έντεκα (11) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2018 και για τις θέσεις που δεν κατατέθηκαν αιτήσεις υποψήφιων ανά Δημοτική Ενότητα , ως εξής:

Α) Για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ : 5 Υδρονομείς

Β) Για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ: 6 Υδρονομείς

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, στο Γραφείο 16 του Δήμου Έδεσσας (οδός Πλατεία Αιγών 1 Έδεσσα Τ.Κ. 58200 ) και στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Άρνισσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα