Προσλήψεις στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Θέσεις εργασίας για προσωπικό

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με πέντε άτομα που θα στελεχώσουν λειτουργίες της Κεντρικής Διοίκησής του, με έδρα την Αθήνα. Οι θέσεις που «ανοίγει» το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι:

Sponsorship Officer

Αρμοδιότητες:

Αξιοποίηση υπαρχόντων χορηγικών προγραμμάτων

Στρατηγικός σχεδιασμός και εκτέλεση χορηγικής πολιτικής

Επικοινωνία με υποψήφιους χορηγούς

Προσόντα:

Μεταπτυχιακό Marketing, Επικοινωνίας ή σχετικής κατεύθυνσης

Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων Office

Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας (γραπτός & προφορικός λόγος)

Γνώση της αγοράς & τεχνικών παρουσίασης

Άτομο επικοινωνιακό, δημιουργικό και ευέλικτο

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προσφέρει:

Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Ευκαιρία εργασίας στη μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση νέων στην Ελλάδα

Οφέλη & πλεονεκτήματα Μελών Σ.Ε.Π.

Αμοιβή βάση στόχων

Υπεύθυνος Προώθησης

Αρμοδιότητες:

Τηλεφωνική επικοινωνία με Μέλη του Σ.Ε.Π.

Προσόντα:

Γνώση Η/Υ και προγραμμάτων Office

Γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας

Άτομο επικοινωνιακό και ευέλικτο

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προσφέρει:

Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Ευκαιρία εργασίας στη μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση νέων στην Ελλάδα

Οφέλη & πλεονεκτήματα Μελών Σ.Ε.Π.

Δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης

Αμοιβή βάση στόχων

Social Media Coordinator (Εθελοντής)

Αρμοδιότητες:

Στρατηγικός σχεδιασμός επικοινωνίας

Διαχείριση λογαριασμών social media

Διαχείριση google AddWords & Facebook Ads

Προσόντα:

Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων Office

Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας

Γνώση γραφιστικών προγραμμάτων

Ικανότητες ανάλυσης και reporting

Άτομο δημιουργικό και ευέλικτο

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προσφέρει:

Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Ευκαιρία εθελοντικής εργασίας στη μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση νέων στην Ελλάδα

Οφέλη & πλεονεκτήματα Μελών Σ.Ε.Π.

Δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης

Communication & PR Coordinator (Εθελοντής)

Αρμοδιότητες:

Συγγραφή Δελτίων Τύπου

Οργάνωση events

Συμμετοχή στην εκτέλεση Επικοινωνιακής Στρατηγικής

Επικοινωνία με δημοσιογράφους

Προσόντα:

Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων Office

Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας

Άτομο δημιουργικό και ευέλικτο

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προσφέρει:

Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Ευκαιρία εθελοντικής εργασίας στη μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση νέων στην Ελλάδα

Οφέλη & πλεονεκτήματα Μελών Σ.Ε.Π.

Δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης

Creative Copywriter (Εθελοντής)

Αρμοδιότητες:

Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού

Προσόντα:

Άριστη γνώση Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων

Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας

Γνώση social media

Άτομο δημιουργικό και ευέλικτο

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προσφέρει:

Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Ευκαιρία εθελοντικής εργασίας στη μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση νέων στην Ελλάδα

Οφέλη & πλεονεκτήματα Μελών Σ.Ε.Π.

Δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος, συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] .

Η επιλογή θα γίνει βάσει προσόντων και μετά από προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων, χωρίς να δεσμεύεται το Σ.Ε.Π. ότι θα προβεί υποχρεωτικά σε πρόσληψη ενός εκ των υποψηφίων.

best of network

σχετικά άρθρα