Πρόσληψη στο ΕΛ.Γ.Ο. - "Δήμητρα"
Θέση εργασίας στο ΕΛ.Γ.Ο. - "Δήμητρα"

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ–ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο Πλαίσιο των Απαιτήσεων του Καν (ΕΚ) 199/2008 και Καν (ΕΕ) 2017/1004» σύμφωνα με την αριθμ. 17332/119 & ΑΔΑ: ΨΔΣΦΟΞ3Μ-3ΣΣ Απόφαση έγκρισης έκδοσης πρόκλησης του Διευθυντή του Ινστιτούτου.

Ο συνεργάτης Γεωπόνος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:
- Πτυχιούχος Στατιστικός (ΠΕ)
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα Στατιστικής ανάλυσης
- Άριστη Γνώση Αγγλικών
- Γνώση χρήσης Η/Υ και χειρισμού στατιστικών προγραμμάτων (SPSS ή STATA)
- Ερευνητική εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση σε θέματα περιγραφής μεθοδολογικού πλαισίου και στατιστικών ελέγχων και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με αντικείμενο τη στατιστική επιστήμη. Η εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις εμπειρίας και προϋπηρεσίας, διατριβές, δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2102756596 (κα Ειρήνη Τζουραμάνη - κα Γκλέντις Παυλή).

Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 159 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δυετεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μεταταχθούν σε διοικητικές...

Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση
Αναλυτικά η απόφαση - "Το πρόβλημα με την πΓΔΜ πρέπει να λυθεί και η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στο άνοιγμα της ευρωπαϊκής οδού για τη...
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση