2 Προσλήψεις στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ
Θέσεις εργασίας στο ΙΤΕ

Για να δείτε αναλυτικότερα τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια του έργου «∆ηµιουργία νέων εργαλείων λογισµικού ανοιχτού κώδικα για τη στήριξη προηγµένων απεικονιστικών τεχνολογιών που χρησιµοποιούν εµπορικό εξοπλισµό ψηφιακής φωτογραφίας για την απόκτηση δεδοµένων - «Digital Lab Notebook» (DLN)»
Καταληκτική Ημερομηνία:11/05/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»
Καταληκτική Ημερομηνία:02/05/2018

best of network

σχετικά άρθρα