5 Προσλήψεις στο ΕΛΚΕΘΕ
Θέσεις εργασίας στο ΕΛΚΕΘΕ

Για να δείτε αναλυτικότερα τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2017-2019 –ΕΠΣΑΔ 2017-2019»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού
προγράμματος «Copernicus Med Insitu TAC II»

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2017-2019-ΕΠΣΑΔ 2017-2019»

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

σχετικά άρθρα