Μεταπτυχιακό: Μοντέλα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων
Κορυφαίο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ανοικτές αιτήσεις

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο: «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Αντικείμενο και Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων σε πολύπλοκα και υβριδικά περιβάλλοντα.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση στις Επιστήμες του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν τόσο στη διαχείριση όσο και στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων. Το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση και την καλλιέργεια τεχνογνωσίας και ικανοτήτων στον τομέα του σχεδιασμού και της συστημικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων ως ολιστικής και πολύπλοκης οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας, με τη σύγχρονη και ευρεία έννοια του όρου, που περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες και τους ευέλικτους θεσμούς συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με εφαρμογή παραδοσιακών και σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, λειτουργίας και διαχείρισης.

Διάρκεια: 4 εξάμηνα (120 ECTS)

Διεξαγωγή και Παρακολούθηση των Μαθημάτων

Τα μαθήματα διεξάγονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας κατά κύκλους (modules), όπου συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες, με μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης και χρήση ψηφιακών μέσων στο πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας, διά ζώσης και εξ αποστάσεως, ως και 50% των μαθημάτων. Στις αίθουσες της πανεπιστημιακής μονάδας υπάρχει εγκατεστημένος οπτικοακουστικός εξοπλισμός και wi-fi.

Κριτήρια Επιλογής: Μοριοδότηση φακέλου υποψηφιότητας (τυπικά προσόντα) (70%) & προφορική συνέντευξη (30%)

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Το Π.Μ.Σ. παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους κατόχους του Διπλώματος

Κύριος Τομέας Σπουδών:
Επιστήμες του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Επιστήμες της Αγωγής (Master of Education)

Επίπεδου του Τίτλου:
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (2ος Κύκλος Σπουδών)

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Κάντε την αίτηση σας


 

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Οι δύο ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ για τις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης

Κυρώσεις σε εκπαιδευτικούς που δεν κάνουν self test

Άνοιγμα σχολείων: Τι πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί

Μόρια για Προσλήψεις - ΑΣΕΠ - Μεταπτυχιακά με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE του GoLearn - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening

ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Η νέα 7μηνη ή 9μηνη Μοριοδοτούμενη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ εκπαιδευτικών ΜΟΝΟ 240 ή 220 ΕΥΡΩ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα