Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης
Δείτε αναλυτικά τα Προγράμματα Σπουδών και δηλώστε συμμετοχή

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2ο διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο διεξήχθη στις 26/8/2020, με την ενεργή συμμετοχή του Αντιπρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Αναπλ. Καθηγητή Μιχάλη Λαγουδάκη, του Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.) Καθηγητή Νικολάου Τσουρβελούδη, του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητή Νικολάου Ματσατσίνη, άλλων διδασκόντων καθηγητών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και μεγάλου αριθμού υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Στο σεμινάριο έγινε σύντομη παρουσίαση των Π.Μ.Σ. που προσφέρει η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης ενώ ακολούθησε η υποβολή ερωτήσεων από τους ενδιαφερόμενους στις οποίες δόθηκαν απαντήσεις και διευκρινήσεις από τους παρευρισκόμενους καθηγητές.

Σκοπός των προσφερόμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προσφορά καινοτόμου και υψηλού επιπέδου μετεκπαίδευση και εξειδίκευση των φοιτητών τους στα αντίστοιχα αντικείμενα αιχμής, προσεγγίζοντάς τα από την οπτική γωνία του Μηχανικού όπως και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων τους στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Τα Π.Μ.Σ. απευθύνονται σε επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και ερευνητές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, απόφοιτους Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Α.Σ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες υποστήριξης και διεξαγωγής συγκεκριμένων Π.Μ.Σ. μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις ιστοσελίδες κάθε προγράμματος και στη γραμματεία των Π.Μ.Σ..

Κλείνοντας, υπενθυμίστηκε ότι η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-graduate.tuc.gr ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2020.

Άλλες σημαντικές ημερομηνίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι είναι:

Ανακοίνωση επιλεγέντων: 15 Σεπτεμβρίου 2020

Αιτήσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης: 16 - 18 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση Αρχικών Πινάκων Απαλλασσόμενων Τελών Φοίτησης: 22 Σεπτεμβρίου 2020

Πέρας εγγραφών και καταβολής τελών φοίτησης: 30 Σεπτεμβρίου 2020

Έναρξη μαθημάτων: 12 Οκτωβρίου 2020


tuc_aerial.jpg

Προσφερόμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα διοργανώσει το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της, τα ακόλουθα προγράμματα:

Α. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

1.  Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration - ΜΒΑ), στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

    1. Μάρκετινγκ,
    2. Χρηματοοικονομική, και
    3. Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

Πληροφορίες: www.mba.pem.tuc.gr

  1.  Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων (Product Design and Manufacturing)

Πληροφορίες: www.prodes.pem.tuc.gr

Β. Διατμηματικά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

1. Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master of Technology & Innovation Management (Μ.Τ.Ι.Μ.), διεθνές Δ.Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πληροφορίες: www.mtim.tuc.gr

2. Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (Applied Mathematics), σε συνεργασία με τα Τμήματα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης (πέρας κατάθεσης αιτήσεων: 27 Σεπτεμβρίου 2020)

Πληροφορίες: http://math.tuc.gr

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε στη Γραμματεία:

κα Λουκία Παπαδάκη

Τηλ. +30.28210.37161 / e-mail: [email protected]dpem.tuc.gr

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Σχολική Ψυχολογία: Το ανερχόμενο μοριοδοτούμενο σεμινάριο για χιλιάδες αναπληρωτές

 

Βρες μαθητές σε όλη την Ελλάδα και κλείσε ιδιαίτερα μαθήματα στο αντικείμενο που διδάσκεις

 

 

 

σχετικά άρθρα

Το Χρονικό του …παραλόγου
Το Χρονικό του …παραλόγου
«Μια ημέρα φθινοπωρινή, καθώς κίνησα να πάω στη δουλειά μου, σε ένα δημόσιο σχολείο» - Γράφει ο Τίμων Παπαδόπουλος
Το Χρονικό του …παραλόγου
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ανακοίνωση για την αποδημία του καθηγητή Δανασσή-Αφεντάκη
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ανακοίνωση για την αποδημία του καθηγητή Δανασσή-Αφεντάκη
Τα μέλη του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ανακοίνωση για την αποδημία του καθηγητή Δανασσή-Αφεντάκη