Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
online ma in call
Αναλυτικές πληροφορίες για την προθεσμία υποβολής αίτησης και τις εγγραφές

Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση - Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκοπός - Περιγραφή

Το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ), σε συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών προσφέρει ένα καινοτόμο διαδικτυακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση ειδικά σχεδιασμένο για άτομα με έντονο ενδιαφέρον στη χρήση των νέων τεχνολογιών ως αναπόσπαστο μέρος της εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Το διαδικτυακό πρόγραμμα στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση επικεντρώνεται στις θεωρίες μάθησης, παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνολογικές εφαρμογές στη διδασκαλία ξένων γλωσσών

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θέματα όπως η κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας, μεθοδολογία διδασκαλίας γλωσσών, εκπαιδευτική τεχνολογία για τη γλωσσική διδασκαλία, γλωσσική αξιολόγηση και εξέταση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη και αξιολόγηση γλωσσικού διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία μιας δεύτερης γλώσσας με τη χρήση νέων τεχνολογιών, μέθοδοι έρευνας στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και κινητή γλωσσική εκμάθηση.

Τα μαθήματα παραδίδονται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές ολοκληρώνουν διατριβή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα:

https://www.cut.ac.cy/faculties/languagecentre/courses/postgraduate/mastercall

Στόχος:

Nα αναπτύξει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται σήμερα για την επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της διδασκαλίας δεύτερης/ξένης γλώσσας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της.

Επίσης επιδιώκει να καλύψει τις ανάγκες των Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο τη διδασκαλία ξένων γλωσσών αλλά και των καθηγητών ξένων γλωσσών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επικεντρώνεται στις θεωρίες μάθησης, τις παιδαγωγικές μεθόδους καθώς και τις τεχνολογικές εφαρμογές στη διδακτική της γλώσσας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, αναμένεται ότι οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στους ακόλουθους τομείς:

 • Εκμάθηση γλώσσας
 • Διδακτική των γλωσσών βασισμένη στις πιο σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους
 • Αξιολόγηση: γλωσσική, γλωσσικών προγραμμάτων, αυτό-αξιολόγηση
 • Χρήση βασικών, καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών στη γλωσσική διδασκαλία και εκμάθηση
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση γλωσσικών προγραμμάτων, εκπόνηση γλωσσικού διδακτικού υλικού, έντυπου και διαδικτυακού και γλωσσική διδασκαλία διαδικτυακά
 • Εκμάθηση της γλώσσας με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών
 • Χρήση της γλώσσας σε ακαδημαϊκό επίπεδο
 • Συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από τεχνολογία
 • Μικτή / Διαδικτυακή Μάθηση
 • Δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού
 • Δεξιότητες διαχείρισης πληροφοριών
 • Μεθοδολογία της έρευνας και έρευνα στη διδασκαλία της γλώσσας, συμπεριλαμβανομένης και της Χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της γλώσσας

Μεγάλο ρόλο βέβαια παίζει και το Πανεπιστήμιο από το οποίο έχει λάβει κάποιος το πτυχίο του. Εμείς με βάση τα παρακάτω σας συμβουλεύουμε να επιλέξετε αυτό το Μεταπτυχιακό του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου για τους 3 παρακάτω, βασικούς λόγους:

 1. Πανεπιστήμιο με διεθνές κύρος και αναγνώριση
  Σε λιγότερο από 11 χρόνια λειτουργίας, το ΤΠΚ έχει καταλάβει υψηλές θέσεις σε διεθνείς κατατάξεις. Συγκεκριμένα, στα Times Higher Education World University Rankings (ΤΗΕ) 2017-18, το ΤΠΚ κατατάσσεται στις θέσεις 351-400 παγκοσμίως και πρώτο ανάμεσα στα κυπριακά Πανεπιστήμια. 
 2. Εξ αποστάσεως σπουδές
  Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα στις μέρες μας, για την επιλογή ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, είναι η προσφορά εξ αποστάσεως παρακολούθησης των μαθημάτων. Βοηθάει πάρα πολύ έναν εργαζόμενο φοιτητή, αλλά και οποιονδήποτε, το να μπορεί να ορίσει από μόνος τους το πότε θα παρακολουθήσει το μάθημα. 
 3. Πρωτοπόρο Πρόγραμμα

Είναι μοναδικό στο αντικείμενό του και ίσως το μοναδικό παγκόσμια , όσο αφορά τη θεωρία εκμάθησης στην οποία βασίζεται, στο περιεχόμενο του καθώς και στον τρόπο εκμάθησης μέσα από την ποικίλη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Μοριοδότηση και για υποψήφια στελέχη

Το εν λόγω μεταπτυχιακό μοριοδοτεί στην Κύπρο τα υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης με 2 μόρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μοριοδοτεί με 20 μονάδες στους διορισμούς - προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

Γλώσσα διδασκαλίας    

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η αγγλική . Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ενάμιση (1,5) έτος.

Σημείωση: Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας.

Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης του Μεταπτυχιακού στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση καθορίζονται στο ποσό των €4,100 (σύνολο).

Τέλος εγγραφής

 • Κάθε νέος φοιτητή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα: €40
 • Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ και καλύπτει ασφαλιστική κάλυψη, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου καθώς και εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση για όλα τα έτη της φοίτησής σας. Το ποσό αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους όσους επιθυμούν επιβεβαίωση της θέσης τους είτε αυτοί θα φοιτήσουν άμεσα είτε είναι άρρενες που θα καταταγούν στον στρατό. Δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή.

Τρόποι πληρωμής διδάκτρων

 • Η πληρωμή της προκαταβολής και των δόσεων (αν είναι εξαμηνιαίες) γίνεται με έμβασμα στον πιο κάτω λογαριασμό ή με πιστωτική κάρτα μέσω jcc από το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062
 • Σε περίπτωση που οι δόσεις είναι μηνιαίες, η πληρωμή γίνεται μόνο με σταθερή τραπεζική εντολή σε λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα δίδακτρα στην ιστοσελίδα: https://www.cut.ac.cy/studies/masters/fees/

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

MA in Computer Assisted Language Learning (MA in CALL)

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 20      

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα ελάχιστα ακαδημαϊκά προσόντα:

Συναφές τετραετές πτυχίο από αναγνωρισμένο τριτοβάθμιο πρόγραμμα με ελάχιστο βαθμό ολοκλήρωσης του πτυχίου 6.5/10 ή αντίστοιχο.

Επίσης:

Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας για την αγγλική γλώσσα θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E. / I.G.C.S.E. επιπέδου O’ Level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 (με όχι λιγότερο από 6.0 σε κάθε μέρος) ή TOEFL με βαθμό τουλάχιστον 50 (Paper-based test)/ 87 (Internet-based test) (τουλάχιστον 20 στα προφορικά και 19 σε όλα τα άλλα μέρη).

Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας είναι επίσης το πτυχίο από αγγλόφωνο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.  Για καθηγητές άλλων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής, το απαιτούμενο επίπεδο στη γλώσσα-στόχο είναι Β2 του ΚΕΠΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Έναρξη φοίτησης: 7 Σεπτεμβρίου 2020

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρώτου κύκλου: 1 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2020.

Προθεσμία υποβολής αίτησης δεύτερου κύκλου: 31 Μαΐου 2020.

Για εγγραφές:

https://www.cut.ac.cy/studies/masters/applying/

Πότε Ξεκινάει: Σεπτέμβριο  2020

Μέθοδος: Εξ ολοκλήρου Εξ αποστάσεως

Μοριοδοτεί: NAI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ     

Διάρθρωση του Προγράμματος

A’ Εξάμηνο: 30 ECTS

LCE 510          L2 Acquisition hours per week                                   (7.5 ECTS)

LCE 511          L2 Teaching Methodologies                                       (7.5 ECTS)

LCE 512          L2 Instructional Technology                                        (7.5 ECTS)

LCE 515          Technology Enhanced L2 Curriculum Development & Evaluation                                                                                                                (7.5 ECTS)

B’ Εξάμηνο: 30 ECTS

LCE 513          Computer Assisted Language Assessment and Testing                                                                                                                               (7.5 ECTS)

LCE 514          Research Methods in Applied Linguistics                  (7.5 ECTS)

LCE 516          Emerging Technologies in Language Learning         (7.5 ECTS)

LCE 517          CALL from the student perspective                            (7.5 ECTS)

B’-ΓΕξάμηνο: 30 ECTS   

LCE 580          MA Thesis                                                                   (7.530 ECTS)          

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

Όλες οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του Προγράμματος είναι υποχρεωτικές.

(Πληροφορίες)[1] 


Δεν έχουμε ΘΕ. ΘΕ για εμάς είναι τα μαθήματα που έχεις παραπάνω

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΟΠΕΚΑ - ΟΑΕΔ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: Πότε πληρώνουν 1.000.000 πολίτες

ΑΣΕΠ - ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Οι Προκηρύξεις για 4.416 νέες προσλήψεις - Που κάνετε αίτηση

Πανελλήνιες 2022: Αυτός είναι ο νέος τρόπος εξέτασης

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων: «Πελάτης» ο 35χρονος που δολοφονήθηκε στη Νίκαια
«Πελάτης» του κυκλώματος παράνομων ελληνοποιήσεων και ο 35χρονος που δολοφονήθηκε σε βενζινάδικο στη Νίκαια - Εμπλοκή δεκάδων αστυνομικών
Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων: «Πελάτης» ο 35χρονος που δολοφονήθηκε στη Νίκαια