Δύο μεταπτυχιακά για εκπαιδευτικούς με ανοικτές αιτήσεις
Ανοικτές αιτήσεις

Το alfavita.gr δημοσιεύει τα Μεταπτυχιακά που αφορούν Εκπαιδευτικούς και έχουν ανοικτές αιτήσεις. Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιήσει αφιέρωμα στα Μεταεπτυχιακά για Εκπαιδευτιικούς που πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και έχουν ανοικτές αιτήσεις

1.

Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-19​

Τα Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας, καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Σκοπός του ΔΠΜΣ «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» είναι η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και διδακτικών γνώσεων, σε πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής και αντιστοίχων της αλλοδαπής που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) ή/και στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ειδικότερα, στόχος του προγράμματος είναι η προσέγγιση της Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επιστήμης μέσω καινοτόμων θεωριών και τεχνολογιών.

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα, για πλήρη φοίτηση, που αντιστοιχούν σε 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο πλήρους φοίτησης). Το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το τρίτο εξάμηνο διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση (Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων και χορηγούν 90 ECTS στον φοιτούντα. Το τέταρτο εξάμηνο, αντιστοιχεί στην πρακτική άσκηση II και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και χορηγεί 30 ECTS στο φοιτούντα.  

Διαβάστε περισσότερα εδώ

2. 

Αιτήσεις στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό "Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες"

ο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί τους φοιτητές του ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών 2017 – 2019. Το Πρόγραμμα πρόκειται να δεχθεί έως σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Πρόγραμμα έχει διεπιστημονικό προσανατολισμό ,είναι διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων και αναπτύσσεται σε δύο άξονες (διδασκαλία και έρευνα). Η συμμετοχή των φοιτητών στο σύνολο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Κέρκυρα στο κτίριο του Τμήματος Ιστορίας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται και  από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο για τους φοιτητές που η κατοικία τους βρίσκεται σε μεγάλη  απόσταση από την έδρα του ΠΜΣ(εκτός Κέρκυρας). Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για την διευκόλυνση της παρουσίας των εκπαιδευτικών.

- Στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς το δίπλωμα του ΠΜΣ παρέχει δυόμιση (2,5) επιπλέον μονάδες.

- Το ΠΜΣ καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και γι' αυτό  έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες έγκρισης από το υπουργείο Παιδείας  ώστε να παρέχει το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Eπάρκειας, αναμένεται η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

   Με την περάτωση των σπουδών, το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Ιστορικός ερευνητής με γνώσεις διδακτικής μεθοδολογίας και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών». Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων Κοινωνικών , Ανθρωπιστικών και Θετικών σπουδών, σπουδών Πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών νόμων για τις αντιστοιχίες των πτυχίων, καθώς και πτυχιούχοι σχολών ΑΤΕΙ.

    Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων. Λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας στη χώρας μας προβλέπονται από το ΠΜΣ οικονομικές διευκολύνσεις:

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

Απέσπασαν τον φαντάρο που ζήτησε να σβηστεί το ρητό ναζί στρατάρχη από στρατόπεδο
Απέσπασαν τον φαντάρο που ζήτησε να σβηστεί το ρητό ναζί στρατάρχη από στρατόπεδο
Ο στρατιώτης είχε ζητήσει να παραμείνει στην παραμεθόρια μονάδα - Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ στον Πάνο Καμμένο
Απέσπασαν τον φαντάρο που ζήτησε να σβηστεί το ρητό ναζί στρατάρχη από στρατόπεδο