Υποτροφίες ΙΚΥ - Η Προκήρυξη
Προπτυχιακές υποτροφίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοιτητών για τη χορήγηση 3.685 προπτυχιακών υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΥ. στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο "«Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) - Β’ Κύκλος»".

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανοίκουν σε επαυθείς κοινωνικές ομάδες - Β κύκλος. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε εδώ την προκήρυξη!

σχετικά άρθρα