ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το ΠΤΔΕ Πατρών για τη μετονομασία του σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας
Το ΠΤΔΕ Πατρών για τη μετονομασία του σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας
Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Το ΠΤΔΕ Πατρών για τη μετονομασία του σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας