ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κωφοί μαθητές σε υπόγειες αίθουσες χωρίς παράθυρα και δίπλα στον καυστήρα;
Κωφοί μαθητές σε υπόγειες αίθουσες χωρίς παράθυρα και δίπλα στον καυστήρα;
Οι δάσκαλοι της περιοχής στην Α Αθήνας λένε "Τα σχολειά μας δεν μπορεί να γίνονται «αποθήκες ψυχών»."
Κωφοί μαθητές σε υπόγειες αίθουσες χωρίς παράθυρα και δίπλα στον καυστήρα;