Οδηγίες για τις μεταθέσεις ΠΕ από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 254 του ν. 4610/2019
Οδηγίες για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 254 του ν. 4610/2019

Οδηγίες για την εφαρμογή της με αριθ.163166/Ε2/18-10-2019 ( ΑΔΑ Ψ2ΠΧ4653-ΠΣ-ΑΨΚ) Υ.Α. με θέμα : «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 254 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α 70)»

Σε συνέχεια της εν θέματι Υ.Α. και προκειμένου να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία tων σχολικών μονάδων, δίδεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν με την αριθ.163166/Ε2/18-10-2019 Υ.Α. και υπηρετούν με απόσπαση σε ΠΥΣΠΕ ή σε φορέα/υπηρεσία, να
παραμείνουν, εφόσον το επιθυμούν, στον φορέα/υπηρεσία ή στο ΠΥΣΠΕ που έχουν ήδη αποσπαστεί μέχρι την λήξη της απόσπασής τους, ενημερώνοντας σχετικά τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία έχουν μετατεθεί.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά 

σχετικά άρθρα

Πάνω από 1,5 εκ. διαδηλωτές στη Γαλλία σήμερα
Πάνω από 1,5 εκ. διαδηλωτές στη Γαλλία σήμερα
Κλειστά σχολεία, συγκοινωνίες που παρέλυσαν και εργαζόμενοι στους δρόμους σηματοδοτούσαν τη μαζική συμμετοχή στην απεργία ενάντια στη μεταρρύθμιση...
Πάνω από 1,5 εκ. διαδηλωτές στη Γαλλία σήμερα