Τίτλοι σπουδών ΔΕ: Θα αναγράφεται το επώνυμο της μητέρας και όχι το "γένος"
Τι προβλέπει το σχετικό έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Εγκύκλιο, με την οποία καλεί τα Γυμνάσια και Λύκεια πριν εκδώσουν τους τίτλους σπουδών να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα myschool το Επώνυμο μητέρας και όχι το γένος όπως ίσχυε πριν την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων,, εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Σχετ.: οι με αρ. πρ. Φ.12α/64816/Δ4/23-4-19 και Φ.1/68312/Δ2/3-5-19 εγκύκλιοι του οικείου Υπουργείου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων με τις οποίες σας ενημερώσαμε για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων αναφορικά με τον καθορισμό του τύπου των τίτλων των μαθητών/τριών των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας και προκειμένου να εκδώσετε τίτλους σπουδών, παρακαλούμε όπως ελέγξετε/καταχωρίσετε στο πληροφοριακό σύστημα myschool το Επώνυμο μητέρας (Κατάλογος μαθητών->Επεξεργασία μαθητή-> Οικογενειακά στοιχεία->Γονείς) και όχι το γένος όπως ίσχυε πριν την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

Επισημαίνεται ότι για τον χρόνο έκδοσης των τίτλων θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιο από την Υπηρεσία μας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Τζ. Φλόιντ: Βαρύτερη κατηγορία σε βάρος του Ντ. Σόβιν - Κατηγορίες και στους άλλους τρεις αστυνομικούς
Τζ. Φλόιντ: Βαρύτερη κατηγορία σε βάρος του Ντ. Σόβιν - Κατηγορίες και στους άλλους τρεις αστυνομικούς
Η νέα κατηγορία, φόνος δευτέρου βαθμού, επιφέρει ποινή κάθειρξης έως 40 χρόνια
Τζ. Φλόιντ: Βαρύτερη κατηγορία σε βάρος του Ντ. Σόβιν - Κατηγορίες και στους άλλους τρεις αστυνομικούς