ΕΛΜΕ Κυκλάδων: Μαζική συμμετοχή και υπερψήφιση της πρότασης της ΟΛΜΕ
ΕΛΜΕ Κυκλάδων: Μαζική συμμετοχή και υπερψήφιση της πρότασης της ΟΛΜΕ

 

77,2% συμμετοχή (105 από 136 παρόντες)
Υπέρ της πρότασης της ΟΛΜΕ: 95
Κατά : 7 
Λευκό: 3
Συμπληρωματικές προτάσεις:
1. Προσφυγή στο ΣΤΕ και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια για το πειθαρχικό
2. Απόσυρση των μελών της ΟΛΜΕ από το Δ. Σ. της ΑΔΕΔΥ μέχρι τις εκλογές για καινούριο Δ. Σ. της ΑΔΕΔΥ
 

σχετικά άρθρα