Υπ. Παιδείας: Διευκρίνιση επί της εγκυκλίου των μετατάξεων
Υπ. Παιδείας: Διευκρίνιση επί της εγκυκλίου των μετατάξεων

Σας γνωρίζουμε ότι, όσον αφορά την εγκύκλιο 38784/Δ1/20-03-2013 και συγκεκριμένα στην περίπτωση του κωλύματος των αιτούντων εκπαιδευτικών λόγω μη συμπλήρωσης πέντε ετών εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν.

Tα πέντε έτη υπηρεσίας (μαζί με την προϋπηρεσία ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) πρέπει να συμπληρώνονται την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (2/4/2013) και όχι την 31/8/2013.

best of network

σχετικά άρθρα