Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων: Σχέδιο Αθηνά

 

Σχέδιο “ΑΘΗΝΑ”

Σχετικά με την μετακίνηση του Τμήματος “Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων” του ΑΤΕΙΘ στις Σέρρες και την υποβάθμισή του σε μία κατεύθυνση Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολής Οικονομίας του ΤΕΙ Σερρών.

Προφανώς οι συντάκτες του Σχεδίου Αθηνά πήραν και έκαναν αυθαίρετες συγκολλήσεις τμημάτων, με μοναδικό κριτήριο το όνομα. Δεν έλαβαν καθόλου υπόψη γνωστικά αντικείμενα, στόχους και προσανατολισμούς των σπουδών, ούτε καν το Πρόγραμμα διδασκόμενων μαθημάτων.

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων προέρχεται από το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και έχει ιστορία 40 ετών στην Τεχνολογική Εκπαίδευση. Αποτελεί το μοναδικό Τμήμα ΤΕΙ με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ενώ οι απόφοιτοί του στελεχώνουν τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, ως Τεχνολόγοι Γεωπόνοι  Αγροτικής Ανάπτυξης.

Γνωστικό αντικείμενο

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τα αντικείμενα εφαρμογής της γεωργικής οικονομίας, με εφαρμογή στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στις παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα και ευρύτερα του αγροτικού χώρου.

Σκοπός

Το Τμήμα έχει ως σκοπό να προάγει την ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων σε τεχνολογικά και επιστημονικά πεδία, σχετικά με τη διοίκηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και γεωργικών επιχειρήσεων.

Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος προβλέπεται στα Π.Δ. 109/1989 και Π.Δ. 264/2000. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, οι απόφοιτοι του Τμήματος, ως Τεχνολόγοι Γεωπόνοι δραστηριοποιούνται στους τομείς:

  • Διοίκηση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και γεωργικών συνεταιρισμών.
  • Εργασία σε υπηρεσίες του Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Πιστοποίησης Λογαριασμών, Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Ελέγχου Τροφίμων και Ποιότητας και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, στελέχωση των Γεωργικών Συνεταιρισμών.
  • Ως ιδιώτες: Εμπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων, εφοδίων και λιπασμάτων.
  • Εκτιμήσεις γεωργικών προϊόντων, πραγματογνωμοσύνες σε πάσης φύσεως ζημιές της γεωργικής παραγωγής, και του γεωργικού κεφαλαίου και εξοπλισμού.
  • Λειτουργία γραφείων ειδικών γεωπονικών δραστηριοτήτων όπως: αγροτικών ασφαλίσεων, συμβούλων Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων για την αναζήτηση, σύνταξη, και υποβολή σχεδίων βελτίωσης και προγραμμάτων, οικονομοτεχνικών μελετών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και μελετών ανάπτυξης υπαίθρου, καθώς και στην υποστήριξη και αξιολόγησή τους.
  • Στελέχωση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης των γεωργών.

Όπως λοιπόν προκύπτει από τα αναγραφόμενα, οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι Τεχνολόγοι Γεωπόνοι με σαφή γεωργοοικονομική κατεύθυνση. Η ιδιαιτερότητα αυτή του Τμήματος το καθιστά  μοναδικό σε όλα τα Τεχνολογικά Ιδρύματα. Τα τελευταία χρόνια το Τμήμα παρουσιάζει πλήρη κάλυψη των θέσεων των φοιτητών, με σημαντική αύξηση μορίων (πάνω από την βάση του 10). Το Τμήμα παρουσιάζει σημαντικό ερευνητικό έργο και ιδρυματικές συνεργασίες με άλλα ΑΕΙ.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο Σχέδιο «Αθηνά», το Τμήμα ΑΑΔΑΕ του ΑΤΕΙΘ, προτείνεται να ενωθεί με το Τμήμα Δ/σης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Σερρών (και να μετατραπεί σε μία κατεύθυνση), χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει καμία ταύτιση γνωστικού αντικειμένου και επαγγελματικών δικαιωμάτων. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, που οι απόφοιτοί του είναι οικονομικής κατεύθυνσης και εργάζονται είτε ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είτε ως λογιστές.

Είναι αυτονόητο ότι ένας Τεχνολόγος Γεωπόνος Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να στηρίζεται σε βασικές γεωπονικές γνώσεις (γνώση των καλλιεργειών, των γεωργικών φαρμάκων ή των εκτροφών), όπως προκύπτει και από το πρόγραμμα σπουδών. Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για τη μετατροπή του Τμήματος ΑΑΔΑΕ σε κατεύθυνση της Διοίκησης Επιχειρήσεων μόνο σύγχυση και ακύρωση κεκτημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων μπορεί να επιφέρει.

Συμπέρασμα: Η μετακίνηση του Τμήματος Αγροτικής ανάπτυξης και Δ/σης Αγροτικών Επιχειρήσεων, στις Σέρρες αναμένεται να προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, ενώ ουσιαστικά οδηγεί στη δημιουργία κατεύθυνσης με ανύπαρκτο επαγγελματικό προσανατολισμό των πτυχιούχων.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Ένωση Γονέων Ηρακλείου: Στα σχολεία 27 στην τάξη, στη διαμαρτυρία στη Διεύθυνση επιτρέπονταν...τρείς!
Ένωση Γονέων Ηρακλείου: Στα σχολεία 27 στην τάξη, στη διαμαρτυρία στη Διεύθυνση επιτρέπονταν...τρείς!
"Αρνητική εντύπωση προκάλεσε η Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δε δέχτηκε να συναντήσει τους μαθητές σε εξωτερικό χώρο αλλά απαίτησε να...
Ένωση Γονέων Ηρακλείου: Στα σχολεία 27 στην τάξη, στη διαμαρτυρία στη Διεύθυνση επιτρέπονταν...τρείς!
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Αυτό είναι το κορυφαίο σεμινάριο στην Ελλάδα
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Αυτό είναι το κορυφαίο σεμινάριο στην Ελλάδα
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Αυτό είναι το κορυφαίο σεμινάριο από ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο που επίκειται να ξεκινήσει στις 28 Σεπτεμβρίου
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Αυτό είναι το κορυφαίο σεμινάριο στην Ελλάδα
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Η ανερχόμενη επιμόρφωση των φιλολόγων
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Η ανερχόμενη επιμόρφωση των φιλολόγων
Η μοριοδοτούμενη επιμόρφωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορά πιο πολύ απ' όλους τους φιλόλογους πάνω στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ξεκινάει στις...
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Η ανερχόμενη επιμόρφωση των φιλολόγων
Πέτσας για καταλήψεις σχολείων: Δεν πρέπει οι λίγοι να στερούν το δικαίωμα στη μάθηση από τους πολλούς
Πέτσας για καταλήψεις σχολείων: Δεν πρέπει οι λίγοι να στερούν το δικαίωμα στη μάθηση από τους πολλούς
«Κάνουμε μια τελευταία έκκληση σε όλους όσοι κάνουν τις καταλήψεις», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις κινητοποιήσεις των...
Πέτσας για καταλήψεις σχολείων: Δεν πρέπει οι λίγοι να στερούν το δικαίωμα στη μάθηση από τους πολλούς