Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
«Ο ΔΟΑΤΑΠ εξακολουθεί να ζητά από τα ιδρύματα και από τους φοιτητές τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και να μην τα αναγνωρίζει εφόσον έχουν διεξαχθεί εκτός της Χώρας στην οποία εδρεύει το πανεπιστήμιο», σημειώνουν οι φοιτητές ζητώντας από τη Νίκη Κεραμέως και τον Βασίλη Διγαλάκη να παρέμβουν για το ζήτημα

Κατά της πρακτικής που εξακολουθεί να εφαρμόζει για τις εξ αποστάσεως σπουδές στρέφεται η «Ομάδα Ελλήνων φοιτητών κατά απόφασης ΔΟΑΤΑΠ για τις εξ αποστάσεως σπουδές», με επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, και τον υφυπουργό, Βασίλη Διγαλάκη. Όπως σημειώνουν οι φοιτητές, «ο ΔΟΑΤΑΠ εξακολουθεί να ζητά από τα ιδρύματα και από τους φοιτητές τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και να μην τα αναγνωρίζει εφόσον έχουν διεξαχθεί εκτός της Χώρας στην οποία έδρέυει το πανεπιστήμιο», παρά την αντίθετη γνωμοδότηση του ΝΣΚ την ανάκληση της απόφασης από τον ίδιο το ΔΟΑΤΑΠ.

«Κα. Υπουργέ και κε. Υφυπουργέ, ζητούμε να επιληφθείτε του ζητήματος προκειμένου οι Έλληνες φοιτητές των εξ αποστάσεων σπουδών, να αναγνωρίζονται ισάξια με τα ελληνικά Πανεπιστήμια χωρίς ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων να είναι ανασταλτικός παράγοντας της αναγνώρισης του πτυχίου», σημειώνουν οι φοιτητές, ενώ ζητούν την επίσπευση της αναγνώρισης των πτυχίων.

Αναλυτικά η επιστολή:

Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κο. Βασίλη Διγαλάκη,

Προέδρο ΔΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π κο. Καλογήρου Ορέστη,

Μέλη Δ.Σ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

Κα. Υπουργέ, κε. Υφυπουργέ,

Παρά την γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με την παράνομη απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ για την αλλαγή πλαισίου αναγνώρισης των εξ αποστάσεων σπουδών, την επικύρωσή της από μέρους σας και παρά την ανάκληση της απόφασης από τον ΔΟΑΤΑΠ, οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση των σπουδών παραμένουν οι ίδιες.

Ο ΔΟΑΤΑΠ εξακολουθεί να ζητά από τα ιδρύματα και από τους φοιτητές τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και να μην τα αναγνωρίζει εφόσον έχουν διεξαχθεί εκτός της Χώρας στην οποία εδρεύει το πανεπιστήμιο. Η απόφαση αυτή έχει δημιουργήσει πρόβλημα ακόμη και σε πτυχία που έχουν αποκτηθεί το 2017, χωρίς καμία νόμιμη αιτιολογία. Ακόμη και στα πτυχία τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, η αναγνώριση σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τα 2 χρόνια αναμονής και ατελείωτης γραφειοκρατίας.

Κα. Υπουργέ και κε. Υφυπουργέ, ζητούμε να επιληφθείτε του ζητήματος προκειμένου οι Έλληνες φοιτητές των εξ αποστάσεων σπουδών, να αναγνωρίζονται ισάξια με τα ελληνικά Πανεπιστήμια χωρίς ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων να είναι ανασταλτικός παράγοντας της αναγνώρισης του πτυχίου.

Τέλος, ζητάμε την επίσπευση της αναγνώρισης των πτυχίων. Οι φοιτητές δεν μπορούν να παραμένουν αιχμάλωτοι στη γραφειοκρατία για χρόνια περιμένοντας τα αυτονόητα.

Κε. Πρόεδρε και Μέλη του ΔΣ. Του ΔΟΑΤΑΠ,

Με μεγάλη μας λύπη, διαπιστώνουμε ότι οι συνθήκες αναγνώρισης των πτυχίων μας συνεχίζουν να αποτελούν εμπόδιο στις σπουδές μας, επικαλείστε τη νομιμότητα των πράξεών σας, χωρίς αυτές ωστόσο να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ισχυρίζεστε ότι βασίσατε την παράνομη απόφασή σας -σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής των μαθημάτων και των εξετάσεων των αλλοδαπών εξ αποστάσεως προγραμμάτων- στην αρχή της λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Ε.Α.Π). Λέγοντάς μας, ότι εφόσον το ΕΑΠ δεν λειτουργεί εξεταστικά/εκπαιδευτικά κέντρα στο εξωτερικό, κρίνεται αναγκαίο να μετάβουμε στην Χώρα την οποία εδρεύει το ίδρυμα το οποίο φοιτούμε, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε την αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί αυτολεξεί, μέρος του ιδρυτικού νόμου του ΕΑΠ, ο οποίος καταδεικνύει την παρανομία η οποία έχει διαπραχτεί εκ μέρους σας όσον αφορά στους τρόπους λειτουργίας των σπουδών μας.

Ο νόμος αναφέρει τα εξής:

«2. Έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ορίζεται η Πάτρα. Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα και κέντρα σπουδών του Ε.Α.Π. είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.»

https://www.eap.gr/.../2552_1997-_Tropopoiiseis7_4485...

Βάσει των παραπάνω, αποτελεί υποχρέωσή σας, να ανακαλέσετε όλες τις ενέργειες οι οποίες θέλουν να ελέγχεται ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και των ΟΣΣ, από την στιγμή που η διαδικασία των σπουδών μας εναρμονίζεται πλήρως με αυτή του ΕΑΠ και με την ελληνική νομοθεσία.

Όσον αφορά στο θέμα της αντιστοιχίας/ισοτιμίας, επίσης με αθέμητους τρόπους προσπαθείτε να «ακυρώσετε» τους κόπους και τις προσπάθειες φοιτητών με το να αντιστοιχίζετε αποκλειστικά τα πτυχία τους με αυτά που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Γεγονός, το οποίο, έχει ως αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις οι φοιτητές, να «χάνουν» μαθήματα τα οποία έχουν διδαχτεί, αλλά δεν υπάρχουν στα «αντίστοιχα» προγράμματα τα οποία προσφέρονται από το ΕΑΠ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί το πρόγραμμα Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό του Ανοικτού πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο προσφέρει ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα από αυτό του ΕΑΠ. Συμπεριλαμβάνοντας στο πρόγραμμά του εξειδικευμένα μαθήματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, γλωσσολογίας, Αρχαίων ελληνικών, Λατινικών κλπ. Καθώς επίσης το πρόγραμμα χωρίζεται σε εξάμηνα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην Κύπρο, το πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Πολιτισμού θεωρείται ισότιμο με αυτά των φιλοσοφικών σχολών με αποτέλεσμα οι απόφοιτοί του να μπορούν να διοριστούν ως φιλόλογοι στην Μέση εκπαίδευση. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλά άλλα προγράμματα άλλων πανεπιστήμιων της αλλοδαπής, τα οποία προσφέρουν τα προγράμματά τους με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον κώδικα ISCED-2011/13 της UNESCO, η Ανώτατη εκπαίδευση δεν καθορίζεται με το αν παρέχεται με την συμβατική ή με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και οι δυο μέθοδοι θεωρούνται εξίσου αποτελεσματικές και επαρκείς. Μάλιστα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στον κώδικα, ο τρόπος δεν έχει καμία σημασία διότι μπορεί να είναι είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως «ORGANIZED: planned in a pattern or sequence with explicit or implicit aims. It involves a providing agency (person(s) or body) that facilitates a learning environment, and a method of instruction through which communication is organized. Instruction typically involves a teacher or trainer who is engaged in communicating and guiding knowledge and skills with a view to bringing about learning. The medium of instruction can also be indirect, e.g. through radio, television, computer software, film, recordings, Internet or other communication technologies»

http://uis.unesco.org/.../international-standard...

Σύμφωνα με τα παραπάνω παρατηρείται σωρεία παραβάσεων εις βάρος μας, οι πράξεις σας, αποτελούν παράβαση τόσο της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής καθώς και του συνόλου της παγκόσμιας εκπαιδευτικής νομοθεσίας και απαιτούμε να συμμορφωθείτε άμεσα με αυτά που προβλέπει ο νόμος, χωρίς να διοικείτε σύμφωνα με τα δικά σας πιστεύω, αλλά αποκλειστικά με αυτά που ορίζει ο νόμος, χωρίς να παραβαίνετε κατ’ εξακολούθηση την χρηστή διοίκηση, ώστε να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του διοικούμενου.

Τα εν λόγω αιτήματα, σας μεταβιβάζονται από την ομάδα μας, η οποία αποτελείται από 900 και πλέον σπουδαστές και αποφοίτους αναγνωρισμένων και ως επί το πλείστον Κυπριακών Ιδρυμάτων. Οι συνθήκες αμφισβήτησης των σπουδών, των πτυχίων μας και των κόπων μας οι οποίες προέκυψαν από μια παράνομη απόφαση, μας συνένωσαν και παράλληλα με την καθοδήγηση του νομικού μας συμβούλου, θα προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε διεκδίκηση και κίνηση χρειαστεί. Όντες και ούσες επιστήμονες θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να μην μπορεί κανείς να μας στερήσει τα δικαιώματα τα οποία μας προσφέρουν οι γνώσεις μας.

Με εκτίμηση,

Ομάδα Ελλήνων φοιτητών κατά απόφασης ΔΟΑΤΑΠ για τις εξ αποστάσεως σπουδές.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Υπουργείο Παιδείας: Φυλάκιση σε γονείς αρνητές που δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο

Προσλήψεις στο Ίδρυμα Ωνάση - Στείλτε το βιογραφικό σας εδώ

Μητέρα επιτέθηκε βάναυσα σε εκπαιδευτικό μέσα σε σχολείο

Ο καθηγητής του ΕΠΑΛ που χειροδίκησε σε μαθήτρια και η έκπληκτη κοινή γνώμη

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα