Η ΠΟΣΔΕΠ για τους επικείμενους καταλογισμούς της αναδρομικής απόδοσης 7% στους ΕΛΚΕ από επιχειρηματική δραστηριότητα
Ανακοίνωση και προτάσεις

Εν όψει της επικείμενης εφαρμογής του άρθρου 35 του ν. 4559/2018 για την παρακράτηση του 7% υπέρ των ΕΛΚΕ, που τελεί προσωρινά λόγω κορωνοϊού σε αναστολή, και διαπιστώνοντας σοβαρά προβλήματα ως προς το ποια εισοδήματα περιλαμβάνονται στα στοιχεία που παρέχει η ΑΑΔΕ και ποια από αυτά πραγματικά υπόκεινται κατά το νόμο σε κρατήσεις, καθώς θα προκληθεί τεράστια αναστάτωση στο σύνολο σχεδόν των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ λόγω μη σύννομων καταλογισμών, η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ

  • υιοθετεί την ανάλυση και τις προτάσεις για την επίλυσή τους του συναδέλφου Κωνσταντίνου Καραμάνη, καθηγητή Λογιστικής στο ΟΠΑ, που έχουν υποβληθεί στα αρμόδια υπουργεία [1]
  • στις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν έγγραφο προσθέτει την ειδική αμοιβή («κλινικό επίδομα») των μελών ΔΕΠ για το κλινικό εργαστηριακό έργο που προσφέρουν σε πανεπιστημιακές κλινικές ενταγμένες σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ [2], και την αμοιβή των ιατρών μελών ΔΕΠ για απογευματινά ιατρεία στο Νοσοκομείο, καθώς αυτή δεν θεωρείται για τους ιατρούς του ΕΣΥ εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ ζητά να διευκρινιστεί το χρονικό όριο της αναστολής των καταλογισμών που ορίζεται από το άρθρο 52 της ΠΝΠ 30-03-2020 (ΦΕΚ A’ 75) και να παραταθεί επαρκώς προκειμένου τα αρμόδια Υπουργεία να κάνουν έγκαιρα τις απαραίτητες ενέργειες.

Παράλληλα επαναλαμβάνει το αίτημα εφαρμογής από τον ΕΦΚΑ της οδηγίας του υπουργείου Εργασίας Δ.15/Γ’/οικ4624/106, 5/2/2019 σύμφωνα με την οποία, λόγω ασάφειας, ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταλογιστεί για τίτλους κτήσης που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν δεν πρέπει να αναζητούνται [3].

  1. Εισήγηση του Καθηγητή Λογιστικής Κ.Καραμάνη για τον καταλογισμό του 7%, 20-5-2020 http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=207&task=doc_download&gid=2542
  2. βλ. #5 στο Υπόμνημα ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ προς τον Υπ. Εργασίας, 14-2-2020, http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2496&Itemid=238]
  3. βλ. #4 στο Υπόμνημα ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ προς τον Υπ. Εργασίας, 14-2-2020, http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2496&Itemid=238]

σχετικά άρθρα

«Χτύπημα στο δικαίωμα στη μητρότητα η απόφαση του Συμβούλιου Επιλογής Συντονιστών Νηπιαγωγών»
«Χτύπημα στο δικαίωμα στη μητρότητα η απόφαση του Συμβούλιου Επιλογής Συντονιστών Νηπιαγωγών»
«Ανοίγει επικίνδυνους δρόμους», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς - Ιθάκης
«Χτύπημα στο δικαίωμα στη μητρότητα η απόφαση του Συμβούλιου Επιλογής Συντονιστών Νηπιαγωγών»