Η Α' ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου για την αναβάθμιση των σπουδών των Μουσικών Σχολείων
Ανακοίνωση

Οι προτάσεις για επιπλέον αναβάθμιση  των μουσικών σπουδών  σύμφωνα με την Α  ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου είναι οι παρακάτω:

  • Πιστοποίηση σπουδών των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων, όπως προβλέπεται από την υπ.αριθ. Γ2/7323/08-12-1997   απόφαση του ΥΠΕΠΘ. Η απόφαση αυτή αφορούσε  την χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας  στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων  μετά  από εξετάσεις, ισότιμο και αντίστοιχο με τους τίτλους που χορηγούνται από αναγνωρισμένα από το Κράτος (ΥΠ.ΠΟ) Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ωδεία - Μουσικές Σχολές).
  • Στελέχωση από την έναρξη του σχολικού έτους με μεγαλύτερο εύρος μουσικών ειδικοτήτων.
  • Βελτίωση και επέκταση υπαρχουσών κτιριακών υποδομών και απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού και μουσικών οργάνων.
  • Συγγραφή διδακτικών βιβλίων για τη μελέτη των μουσικών μαθημάτων.
  • Επαναφορά της βάσης του 10 για τα μουσικά μαθήματα.
  • Απλούστευση των διαδικασιών για τη μεταγραφή στους οικείους δήμους και τη λύση του ιδιοκτησιακού θέματος όπου υπάρχει.

O θεσμός των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείων), στα πλαίσια της δωρεάν δημόσιας παιδείας, ξεκίνησε το 1988. Μέσα σε αυτά τα σχολεία αναδεικνύεται  η σημαντικότητα της  μουσικής,  αφού αυτή συνδέεται τόσο με το όλο ζήτημα της αγωγής όσο και με την πνευματική και την ψυχική καλλιέργεια των νέων, παράλληλα με την εφαρμογή του προγράμματος του Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου.  Συγκεκριμένα το μουσικό γυμνάσιο και λύκειο, παράλληλα με την εφαρμογή του προγράμματος του γενικού σχολείου, στοχεύει στην παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών στους τομείς της ευρωπαϊκής και της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.

σχετικά άρθρα

«Εντός του 2020 εκκινεί η διαδικασία για το πλαίσιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών»
«Εντός του 2020 εκκινεί η διαδικασία για το πλαίσιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών»
Εσωτερική αυτο- αξιολόγηση και εξωτερική αξιολόγηση στα σχολεία - Επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς, στο νομοσχέδιο του υπουργείου...
«Εντός του 2020 εκκινεί η διαδικασία για το πλαίσιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών»
Αγγλικά στα νηπιαγωγεία: «Δεν μιλάμε για διδασκαλία, αλλά για πρώτη επαφή και εξοικείωση με τη γλώσσα»
Αγγλικά στα νηπιαγωγεία: «Δεν μιλάμε για διδασκαλία, αλλά για πρώτη επαφή και εξοικείωση με τη γλώσσα»
Ομιλία της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αγγλικά στα νηπιαγωγεία: «Δεν μιλάμε για διδασκαλία, αλλά για πρώτη επαφή και εξοικείωση με τη γλώσσα»