Διαμαρτυρία για την κατανομή των οργανικών κενών στην Αττική για διορισμούς ΕΕΠ-ΕΒΠ
Επιστολή διαμαρτυρίας ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

Αξιότιμη κύρια Υπουργέ,

Αξιότιμη κύρια Υφυπουργέ,

Με την ευκαιρία των εορτών ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Καλή, Δημιουργική Χρονιά. Ευελπιστούμε σε μια εποικοδομητική και γόνιμη συνεργασία μαζί σας.

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, ως ο συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό στην Αττική, αποστέλλει την παρούσα επιστολή προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την κατανομή των οργανικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ για μόνιμο διορισμό στην Αττική, σύμφωνα με την ΥΑ 203058/Ε4, ΦΕΚ 43/τ.ΑΣΕΠ/20-12-2019 (ΦΕΚ Πρόσκλησης διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης).

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ), μόνιμους και αναπληρωτές εργαζόμενους, που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση και εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ και τυπικά σχολεία, ΚΕΣΥ και ΕΔΕΑΥ της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα ο σύλλογος αποτελείται από: ΠΕ21-Θεραπευτές Λόγου, ΠΕ23-Ψυχολόγους, ΠΕ25-Σχολικούς Νοσηλευτές, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτές, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτές-Εργοθεραπευτές, ΠΕ30-Κοινωνικούς Λειτουργούς,  ΠΕ31-Ειδικούς στη Νοηματική Κωφών, καθώς και ΠΕ31-Ειδικούς στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Κινητικότητα Τυφλών, όπως επίσης και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01.

Το ΔΣ του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής διαμαρτύρεται έντονα για τον τρόπο που κατανεμήθηκαν οι πιστώσεις για τις οργανικές θέσεις στους μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Αττική. Θεωρούμε ότι η κατανομή των 1041 πιστώσεων κατά διεύθυνση εκπαίδευσης και ειδικότητα πραγματοποιήθηκε χωρίς ορθολογικά και διαφανή κριτήρια, καθώς: α) η κάλυψη των οργανικών κενών σε ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Αττική κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, β) ο τρόπος κατανομής δεν έλαβε υπόψη τις επείγουσες καταγεγραμμένες  ανάγκες των ΣΜΕΑΕ Αττικής και γ) δεν λήφθηκαν υπόψη τα οργανικά κενά των 13 ΚΕΣΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, που καλύπτουν το μεγαλύτερο στη χώρα μαθητικό πληθυσμό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Αττικής, ο αριθμός των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) στην Αττική ανέρχεται για όλες τις βαθμίδες σε 96 με 4036 φοιτούντες μαθητές.

Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμό μαθητών και σχολικών μονάδων, που εξυπηρετούνται, μέχρι σήμερα, ως επί το πλείστον από αναπληρωτές εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, στην Αττική υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ 196 μόνιμοι, καθώς και 1192 αναπληρωτές (μέχρι 29/10/2019) μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι καλύπτουν –όπως γίνεται αντιληπτό- πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Με έκπληξη, λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι στο ΦΕΚ για το μόνιμο διορισμό ΕΕΠ-ΕΒΠ σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 43/τ.ΑΣΕΠ/20-12-2019), το ποσοστό που δόθηκε στην Αττική από τις 1041 θέσεις για όλες τις ειδικότητες αγγίζει μόλις το 28%. Συγκεκριμένα, η Αττική πήρε συνολικά 296 από τις 1041 θέσεις, δηλαδή 133 ΕΒΠ+163 ΕΕΠ όλων των ειδικοτήτων, από τις οποίες 66,5% είναι η κάλυψη στο ΕΕΠ. Μάλιστα, σε πολλές ειδικότητες η κάλυψη των οργανικών κενών είναι κάτω του 50%.

Υπάρχουν βέβαια ορισμένες δυσκολίες στον υπολογισμό, αφού, όπως με λύπη διαπιστώνουμε, δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα τα συνολικά οργανικά κενά που προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2019 και από τα οποία επιλέχθηκαν -με τρόπο αδιευκρίνιστο- να καλυφθούν οι συγκεκριμένες θέσεις που ανακοινωθήκαν.

 Στη δική μας λογική, ένα βασικό κριτήριο κατανομής θα ήταν η συμπλήρωση μιας πλήρους διεπιστημονικής ομάδας σε κάθε σχολική μονάδα. Παρ’ όλα αυτά σε πολλές ΣΜΕΑΕ της Αττικής βλέπουμε να υπάρχουν διπλές και τρίπλες θέσεις σε κάποιες ειδικότητες, ενώ σε άλλες σχολικές μονάδες να λείπουν εντελώς κάποιες ειδικότητες. Επιπλέον, υπάρχουν κραυγαλέες αδικίες εις βάρος σχολικών μονάδων που μένουν χωρίς βασικές ειδικότητες, για τις οποίες είμαστε σε θέση να δώσουμε αναλυτική ενημέρωση, εφόσον μας ζητηθεί.

Όσον αφορά τα 13 ΚΕΣΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής που καλύπτουν το μεγαλύτερο στη χώρα μαθητικό πληθυσμό, οι οργανικά υπηρετούντες μόνιμοι είναι μόνο 34 και τα δηλωμένα λειτουργικά κενά σε ΕΕΠ ανέρχονται σε 211. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο αποκλεισμός των ΚΕΣΥ από την κατανομή των διορισμών της Ειδικής Εκπαίδευσης, δημιουργεί τεράστια λειτουργικά προβλήματα και οδηγεί σε μαρασμό έναν κρατικό εκπαιδευτικό θεσμό που παρέχει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στις οικογένειές τους και στο σύνολο της σχολικής κοινότητας.

 

Αγαπητή κύρια Υπουργέ,

Αγαπητή κύρια Υφυπουργέ,

 

Αντιλαμβανόμαστε ότι στην κατανομή των οργανικών κενών ελήφθη υπόψη η κάλυψη θέσεων σε ΣΜΕΑΕ της περιφέρειας, λογική που δεν μας βρίσκει αντίθετους. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό μένει ακάλυπτη η Αττική, η οποία έχει την ιδιαιτερότητα να διαθέτει τεράστιες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, που απευθύνονται και εξυπηρετούν πολύ μεγάλους αριθμούς μαθητών και τις οικογένειές τους.

Σας ζητάμε, έστω και την ύστατη στιγμή, να αντιληφθείτε το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΣΜΕΑΕ Αττικής και να αναθεωρήσετε τον τρόπο κατανομής των κενών, με τροποποιητική απόφαση.

 

Με εκτίμηση,

 

σχετικά άρθρα

Καταγγελία ΟΙΕΛΕ: Συκοφαντικό άρθρο της Καθημερινής με πρόσχημα τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη και στόχο την πλήρη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης
Καταγγελία ΟΙΕΛΕ: Συκοφαντικό άρθρο της Καθημερινής με πρόσχημα τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη και στόχο την πλήρη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης
«Μπορεί μια 48ωρη απεργία να κλείσει ένα σχολείο με 9 δεκαετίες ιστορίας; », διερωτάται η ΟΙΕΛΕ σε σχετική ανακοίνωσή της
Καταγγελία ΟΙΕΛΕ: Συκοφαντικό άρθρο της Καθημερινής με πρόσχημα τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη και στόχο την πλήρη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης
«Στα σκαριά» νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση - Πρόσκληση Κεραμέως σε ΟΙΕΛΕ, ΣΙΣ και Συλλόγους Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων για διάλογο
«Στα σκαριά» νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση - Πρόσκληση Κεραμέως σε ΟΙΕΛΕ, ΣΙΣ και Συλλόγους Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων για διάλογο
Η υπουργός Παιδείας καλεί σε συνάντηση τη Δευτέρα 6 Ιουλίου
«Στα σκαριά» νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση - Πρόσκληση Κεραμέως σε ΟΙΕΛΕ, ΣΙΣ και Συλλόγους Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων για διάλογο