Μεγάλες ελλείψεις σε βιβλία και εκπαιδευτικούς στο 1ο ΕΠΑΛ Αγ.Παρασκευής
Διαμαρτυρία συλλόγου καθηγητών 1ου ΕΠΑΛ Αγ. Παρασκευής

Εμείς οι καθηγητές του 1ου ΕΠΑΛ Αγ. Παρασκευής εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο. Σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δύο τομείς (Μηχανολογίας και Ναυτικών Σπουδών) δεν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό για να λειτουργήσουν κανονικά, ενώ υπάρχουν κενά και σε εκπαιδευτικούς μαθημάτων Γενικής Παιδείας.  Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να έχουν χαθεί έως τώρα τουλάχιστον 500 διδακτικές ώρες. Επιπλέον παρατηρούνται μεγάλες ελλείψεις σε βιβλία (π.χ στο τομέα Οικονομίας), ενώ στο τομέα Ναυτικών Σπουδών δεν έχουν έρθει καθόλου βιβλία. Αυτή η κατάσταση είναι ανησυχητική και επιβλαβής για τα παιδιά και τη μόρφωση τους.

Ζητάμε λοιπόν το αυτονόητο να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά εκπαιδευτικών και να σταλούν όλα τα βιβλία.

σχετικά άρθρα