Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.: Επιστολή προς τη νέα ηγεσία σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Επιστολή με προτάσεις προς τη νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας με θέμα «Ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία στα σχολεία, κατά το διδακτικό έτος 2019-2020»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
(ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992)
Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452
Τηλέφωνα: 6945 854549/ 6977 816373
Email: [email protected]

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Υπουργό
κ. Κεραμέως Νίκη
Υφυπουργό
κ. Ζαχαράκη Σοφία
Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
κ. Γκίκα Αναστασία

Κοιν:
Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Tμήμα A’ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Θέμα: «Ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία στα σχολεία, κατά το διδακτικό έτος 2019-2020»

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
Αξιότιμη κ. Υφυπουργέ,
Αξιότιμη κ. Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια του αιτήματός μας για συνάντηση με την Ένωσή μας, κατά την οποία προτιθέμεθα να συζητήσουμε και να καταθέσουμε αναλυτικό Υπόμνημα των απόψεών μας αναφορικά με ζητήματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)/ Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Ε.Α.), θα θέλαμε να σας καταθέσουμε προτάσεις για άμεσες νομοθετικές και διοικητικές παρεμβάσεις και ενέργειές σας σχετικά με τις τρέχουσες διαδικασίες επιλογής για την πλήρωση των θέσεων των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) δια των οποίων οδηγούμαστε στην κατάργηση του θεσμού των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Αττική, Αχαΐα, Θεσσαλονίκη) και Σχολικών Δραστηριοτήτων (για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα). Οι παραπάνω διαδικασίες αφορούν την έγκαιρη, εύρυθμη και ορθολογική λειτουργία των προγραμμάτων Π.Ε./Ε.Α. στις σχολικές μονάδες κατά το νέο σχολικό έτος 2019-2020, αλλά και την αναγκαία υποστήριξή τους με δράσεις από τις αντίστοιχες δομές.

Προς τούτο προτείνουμε:

1. Τη συνέχιση της λειτουργίας του θεσμού των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων με τροποποίηση του Ν. 4547/2018. Ο θεσμός των Υπευθύνων αποτελεί τον ενδιάμεσο «κρίκο» για την άμεση και καθημερινή επαφή ανάμεσα στις σχολικές μονάδες και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε./Κ.Ε.Α.), συνεισφέροντας ολόπλευρα στην υποστήριξη και στην επιτυχή υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Οι Υπεύθυνοι, από την εφαρμογή του Θεσμού (1991) έως σήμερα, είχαν αντικειμενικά περισσότερες δυνατότητες για υποστήριξη των προγραμμάτων Π.Ε. με την δια ζώσης επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς, ενώ με το νέο Νόμο – σύμφωνα με τον οποίο οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στα ΚΠΕ/Κ.Ε.Α. – ανακύπτουν σημαντικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με την υπάρχουσα χωροθεσία πολλών ΚΠΕ/Κ.Ε.Α. σε ορεινές, νησιωτικές, απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και με την έλλειψη πρόβλεψης ειδικών κονδυλίων για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ/Κ.Ε.Α. προκειμένου να υποστηρίζουν δια ζώσης τα προγράμματα στο σχολείο.

2. Για την υλοποίηση των ετήσιων (και όχι αποσπασματικού χαρακτήρα) προγραμμάτων Π.Ε / Ε.Α., να θεσμοθετηθεί εφαρμογή ζώνης (τύπου ευέλικτης ζώνης) σε όλες τις τάξεις και βαθμίδες Εκπαίδευσης, υποχρεωτική στην Πρωτοβάθμια (2 ώρες) και εθελοντική στην Δευτεροβάθμια (2 ώρες) εντός του ωρολογίου προγράμματος με ανάλογη τροποποίησή του ανά σχολική μονάδα.

3. Την παροχή κινήτρων σε εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε./Ε.Α. (καθώς και Αγωγής Υγείας, και Πολιτιστικών Θεμάτων υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία) δεδομένου ότι τα εν λόγω προγράμματα υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς μόνο σε εθελοντική βάση (Β/θμια Εκπ/ση) όπως επαναφορά της συμπλήρωσης ωραρίου μέχρι 2 ώρες και του δικαιώματος ανάληψης υπερωρίας.

4. Άμεσες ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία όλων των Κ.Π.Ε./Κ.Ε.Α. (όπως έγκαιρη χρηματοδότηση, πλήρη στελέχωση)

Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κατανοώντας αφενός το γεγονός της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων σας και λαμβάνοντας αφετέρου υπόψη τις συνθήκες περιβαλλοντικής κρίσης και κλιματικής αλλαγής που διανύουμε τοπικά και παγκόσμια, αλλά και τον ιδιαίτερο ρόλο που η εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία καλείται να παίξει, ευελπιστούμε στις άμεσες ενέργειές σας προς ικανοποίηση των προτάσεών μας.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γ. Γραμματέας                 Ο Πρόεδρος

Παπαϊωάννου Ιωάννα      Βλάχος Ιωάννης

σχετικά άρθρα

Δυνατότητα αίτησης μετάθεσης/βελτίωσης για όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ
Δυνατότητα αίτησης μετάθεσης/βελτίωσης για όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ
Μεταθέσεις/βελτιώσεις ΕΑΕ από την ΟΛΜΕ
Δυνατότητα αίτησης μετάθεσης/βελτίωσης για όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ
Ανακοινώνονται πίνακες για διορισμούς εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή
Ανακοινώνονται πίνακες για διορισμούς εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή
Εντός της επόμενης εβδομάδας θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες για τους μόνιμους διορισμούς αναπληρωτών ΕΕΠ
Ανακοινώνονται πίνακες για διορισμούς εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή