ΕΚΑΔΥΜΑ: Η νέα πρόταση του Υπουργείου για τη Γ' Λυκείου υποβαθμίζει τα Αγγλικά
Ανακοίνωση

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δυτικής Μακεδονίας εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της για την πρόσφατη πρότασή σας σε σχέση με την αναμόρφωση της Γ’ Λυκείου και το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μελετήσαμε την πρόταση σας και μεταφέρουμε την αγωνία και την δυσφορία των συναδέλφων μας σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες του προτεινόμενου σχεδίου στην διδασκαλία του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο καθώς και τις γενικότερες επιπτώσεις στην ξενόγλωσση εκπαίδευση των μαθητών.

Πάγιο αίτημά μας ήταν να συνδεθεί το δημόσιο σχολείο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και να μπορούν οι μαθητές να πιστοποιούνται μέσω αυτού, πράγμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο στην περίοδο κρίσης που ζούμε. Τα τελευταία, όμως, χρόνια οι συνεχείς μειώσεις στις ώρες διδασκαλίας των Αγγλικών (σε Γυμνάσια, Λύκεια και Δημοτικά, με την κατάργηση των Σχολείων Διευρυμένου Ωραρίου) όχι μόνο δεν καθιστά εφικτή την επίτευξη των στόχων που θέτει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες, αλλά επιπλέον πλήττει τον κλάδο μας και υποβαθμίζει το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας.

Το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Γ’ Λυκείου αντιτίθεται σε παλαιότερες θέσεις του Υπουργείου καθώς και στις προσδοκίες για ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και της πιστοποίησης αυτών στο δημόσιο σχολείο μέσω και της αύξησης των ωρών διδασκαλίας.

Βάσει της πρότασης σας, το μάθημα της ξένης γλώσσας εξαφανίζεται ως μάθημα Γενικής Παιδείας από το πρόγραμμα της Γ’ Λυκείου, παραμένοντας μόνο ως μάθημα Επιλογής (2 ώρες), χωρίς να διευκρινίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιλογή του μαθήματος από τους μαθητές και το σχηματισμό τμημάτων. Δημιουργεί μια Γ’ Λυκείου που λειτουργεί ως μια προπαρασκευαστική τάξη προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και όχι ως μια τάξη που ολοκληρώνει τις σπουδές των μαθητών.

Ειδικότερα για το μάθημα των Αγγλικών, η πρόταση αυτή ουσιαστικά το υποβαθμίζει μέσα στο πλαίσιο ευρύτερης υποβάθμισης του και στις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο).

Ειδικά για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, τους μετέπειτα φοιτητές και ακαδημαϊκούς πολίτες η εκμάθηση αγγλικής γλώσσας σε πολύ υψηλό επίπεδο αποτελεί αδήριτη ανάγκη για το επαγγελματικό και όχι μόνο μέλλον τους.

Συμπερασματικά, η Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δυτικής Μακεδονίας συντάσσεται με την Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. που «υποστηρίζει ότι η ελληνική πολιτεία, μέσα από τη δημόσια εκπαίδευση, οφείλει να παρέχει σε όλους και όλες ανεξαιρέτως τους μαθητές και τις μαθήτριες τη δυνατότητα εκμάθησης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε πολύ καλό ή άριστο επίπεδο.

Για τους λόγους που έχουμε αναπτύξει μέσα από τις παρεμβάσεις μας, θεωρούμε ότι η αγγλική γλώσσα παρέχει πολλαπλά οφέλη στους μαθητές και στις μαθήτριες και για αυτό είναι απαραίτητη όχι μόνο για την τρέχουσα εκπαιδευτική τους πορεία και το μέλλον τους αλλά και για τη γενικότερη ανάπτυξη και εξέλιξή τους ως αυριανοί πολίτες και εν γένει προσωπικότητες και για αυτό θα πρέπει να αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο διδακτικό αντικείμενο στο Πρόγραμμα Σπουδών του Νέου Λυκείου».

σχετικά άρθρα