3ος Μαθητικός Διαγωνισμός για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου από το Μουσείο Ιστορίας του ΕΚΠΑ
Τα εκθέματα του μουσείου μέσα από τα μάτια των μαθητών

Tο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τo Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει τον 3ο Μαθητικό Διαγωνισμό για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο-λύκειο) του νομού Αττικής (συμπεριλαμβανομένων και των νησιών του Αργοσαρωνικού).

Τίτλος διαγωνισμού   

«Χρήστος Τσούντας: στα χνάρια ενός αρχαιολόγου, στα χνάρια της προϊστορίας»

Σκεπτικό-Βασικός στόχος

Ο μαθητικός διαγωνισμός αποτελεί μια συμμετοχική δράση του Μουσείου Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών με στόχο την προσέλκυση τού νεανικού κοινού στο μουσείο, καθώς και τον ευρύτερο διάλογο μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, με αφορμή τον διαγωνισμό, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με δύο πανεπιστημιακές συλλογές, αλλά και με τον ιστορικό χώρο στον οποίο θεμελιώθηκε η ανώτατη  εκπαίδευση για πρώτη φορά στη νεότερη Ελλάδα (1837).

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο ενότητες:

Ενότητα Α

Οι μαθητές καλούνται να καταθέσουν μια ερευνητική εργασία γύρω από το θέμα του διαγωνισμού, χρησιμοποιώντας οπτικό και αρχειακό υλικό από τις συλλογές του Μουσείου Ιστορίας και του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών υλικό (βλ. αναλυτική περιγραφή πιο κάτω).

Ενότητα Β

Αφού παρακολουθήσουν μια σύντομη παρουσίαση για τον ρόλο των σύγχρονων Μουσείων και τις πρακτικές που ακολουθούν, οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν κατάλληλα την εργασία της Ενότητας Α, και να προτείνουν την παρουσίαση της στον χώρο του Μουσείου Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρότασή τους για τη δημιουργία ενός περιοδικού μουσειακού εκθέματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο αντικείμενα από τις συλλογές των δύο μουσείων, όσο και διεπιστημονικό και πρωτότυπο διαθεματικό συνοδευτικό υλικό (βλ. αναλυτική περιγραφή πιο κάτω). 

Η διαδικασία

Η ομάδα των μαθητών μαζί με τον επιβλέποντα καθηγητή τους επισκέπτονται πρώτα το Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επίσκεψη περιλαμβάνει σύντομη περιήγηση κατά την οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε όσα αντικείμενα από τη συλλογή του Μουσείου σχετίζονται με τον διαγωνισμό. Επίσης, δίνονται σχετική βιβλιογραφία και πρακτικές οδηγίες συγγραφής μιας ερευνητικής εργασίας. Τέλος, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τον εξοπλισμό που διαθέτει το Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών για το σχεδιασμό των περιοδικών εκθεμάτων και μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, εξοικειώνονται με το έργο του μουσειολόγου και του μουσειογράφου.  

Σε δεύτερη φάση, η ομάδα των μαθητών μαζί με τον επιβλέποντα καθηγητή τους  επισκέπτονται το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επίσκεψη περιλαμβάνει σύντομη περιήγηση στις συλλογές του μουσείου με ιδιαίτερη έμφαση σε όσα αντικείμενα σχετίζονται με τον διαγωνισμό και 15λεπτη παρουσίαση στην αίθουσα διαλέξεων του Μουσείου με θέμα τις ανασκαφές και τα ευρήματα του Χρ. Τσούντα. Επίσης, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν από κοντά με το επιστημονικό προσωπικό του Μουσείου και θα τους δίνεται σχετικό πληροφοριακό υλικό. 

- Προτεινόμενα εκθέματα του Μουσείου Ιστορίας

1. Προσωπογραφία του Χρήστου Τσούντα, έργο του Περικλή Βυζάντιου

2. Χρήστος Τσούντας, Μυκήναι και Μυκηναίος Πολιτισμός (1893).

3. Φωτογραφία του Σπυρίδωνα Μαρινάτου (μαθητή του Χρ. Τσούντα) στον χώρο ανασκαφών της Σαντορίνης.

4. Σπυρίδων Ιακωβίδης, Μυκηναϊκαί Ακροπόλεις ΙΙ, Πανεπιστημιακαί παραδόσεις (1973).

- Προτεινόμενα εκθέματα του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

1. Εργαλεία και ειδώλιο της Νεολιθικής εποχής

2. Αγγεία, ειδώλια και εργαλεία της Μυκηναϊκής εποχής

Στόχοι 

- Να αναλάβουν οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενεργητικό ρόλο στο μουσείο

- Να έρθουν σε επαφή με την πανεπιστημιακή κοινότητα, το διδακτικό προσωπικό και τις επιστημονικές συλλογές του Πανεπιστημίου Αθηνών

- Να προσεγγίσουν την προϊστορική αρχαιολογία μέσα από τα μάτια ενός αρχαιολόγου 

- Να συνεργαστούν ομαδικά μεταξύ τους αλλά και με εξειδικευμένους επιστήμονες

- Να εξοικειωθούν με την ερευνητική διαδικασία (πώς εντοπίζουμε, πώς αξιοποιούμε, πώς αξιολογούμε, πώς ερμηνεύουμε, πώς διασταυρώνουμε τις ιστορικές πηγές, πώς οργανώνουμε το ερευνητικό υλικό)

- Να εξοικειωθούν με τις πανεπιστημιακές συλλογές 

- Να κατανοήσουν τη σημασία της ακρίβειας στην έκφραση αλλά και την αξία της φαντασίας και της ευρηματικότητας για τη μετάδοσή της επιστημονικής γνώσης 

- Να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με το έργο του μουσειολόγου-μουσειογράφου και να εξοικειωθούν στην πράξη με τη μετάδοση της γνώσης μέσα από διαφορετικές επικοινωνιακές «αφηγήσεις» και τεχνικές.

Οδηγίες συμμετοχής

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές συμμετοχές από ομάδες μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας (project), ή άλλων δραστηριοτήτων μαθητικών ομάδων ή ομίλων με την συντονιστική φροντίδα των υπευθύνων εκπαιδευτικών των σχολείων (τα μέλη μιας ομάδας μπορούν να προέρχονται και από διαφορετικά σχολεία).  

Το δελτίο συμμετοχής που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.historymuseum.uoa.gr θα πρέπει να αποσταλεί το συντομότερο δυνατό στη διεύθυνση [email protected] για την καλύτερη οργάνωση των επισκέψεων των μαθητών στα πανεπιστημιακά μουσεία. Μετά την παραλαβή του δελτίου συμμετοχής θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο καθηγητή από κάθε ομάδα.  

Ενότητα Α΄

Οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούν γύρω από τη θεματική του διαγωνισμού και τα μουσειακά εκθέματα που έχουν επιλέξει. Μπορούν, για παράδειγμα, να τα περιγράψουν (υλικό, διαστάσεις, μέρη από τα οποία αποτελούνται, κατασκευαστής, χρονολογία κατασκευής), να αναζητήσουν στοιχεία για τη χρήση και τη λειτουργία τους, τον τρόπο κατασκευής τους, την προέλευση και τον τρόπο απόκτησής τους από το κάθε μουσείο. Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να οργανώσουν και να συνθέσουν τα δεδομένα τους παραθέτοντας τη σχετική βιβλιογραφία. 

Ενότητα Β΄

Οι μαθητές καλούνται: 

να επιμεληθούν την έρευνα τους και να την οργανώσουν σε ευσύνοπτες, εύληπτες, ελκυστικές λεζάντες για το  ευρύ κοινό, οι οποίες θα συνοδεύουν τα εκθέματα που θα έχουν επιλέξει. Στόχος είναι να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του (μη ειδικού) επισκέπτη του μουσείου, χωρίς να τον κουράσουν ή να τον αποθαρρύνουν,

να συμπληρώσουν την πρόταση τους με συνοδευτικό υλικό. Για παράδειγμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν  υλικό από τον χώρο της λογοτεχνίας και των τεχνών (λογοτεχνικά κείμενα, τραγούδια, ταινίες, θεατρικά έργα, εικαστικά έργα), φωτογραφίες, μαρτυρίες, συνεντεύξεις, σχέδια, να εκφράσουν ένα προσωπικό «σχόλιο» της δικής τους έμπνευσης (για παράδειγμα να γράψουν ένα διήγημα, να δημιουργήσουν μια εικονογραφημένη ιστορία, ένα βίντεο, μια ιδιοκατασκευή, μια αφίσα), 

να λάβουν υπόψη τους τον διαθέσιμο εξοπλισμό του Μουσείου Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών για το οποίο θα σχεδιάσουν το περιοδικό τους έκθεμα και να προτείνουν πρακτικές και ευφάνταστες λύσεις για τη διαμόρφωση του χώρου και τον γραφιστικό  σχεδιασμό του υλικού,

να δώσουν έναν ελκυστικό τίτλο στο περιοδικό έκθεμα που θα προτείνουν.

Προδιαγραφές 

Ενότητα Α΄

Η εργασία μπορεί να κατατεθεί σε αρχείο word. Αν περιλαμβάνει αρχείο power point θα πρέπει να επισυνάπτεται ξεχωριστά σε αρχείο word το κείμενο της παρουσίασης. 

Αριθμός λέξεων: 1.000 - 2000 λέξεις (εκτός της βιβλιογραφίας). 

Η εργασία δεν θα κριθεί με βάση την έκτασή της αλλά με βάση την πληρότητα, την πρωτοτυπία, την εγκυρότητα και τη σχετική συνοδευτική βιβλιογραφία. 

Θα θεωρηθούν υποψήφια για βράβευση πρωτότυπα κείμενα και όχι κείμενα τα οποία αναπαράγονται χωρίς περαιτέρω επεξεργασία και κριτική σκέψη από ηλεκτρονικές ή άλλες πηγές (π.χ. λεζάντες εκθεμάτων).  

Ενότητα Β΄

Αν χρησιμοποιηθεί βίντεο ή/και ηχητικό υλικό η μέγιστη διάρκειά τους δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά τα 15΄. Το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να είναι σε ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi. 

Υποβολή

Οι προτάσεις των μαθητών (ενότητα Α΄ και ενότητα Β΄) θα πρέπει να αποσταλούν προς αξιολόγηση έως τις 16 Μαρτίου 2018 σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση [email protected] (στην περίπτωση που περιλαμβάνεται κατασκευή, μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά φωτογραφία της).

Κριτική επιτροπή 

Κωνσταντίνος Μπουραζέλης (Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ)

Γεωργία Κουρτέση-Φιλιππάκη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ)

Ελένη Μαντζουράνη (Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ) 

Πλάτων Πετρίδης (Καθηγητής Βυζαντινής  Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ – Υπεύθυνος του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του ΕΚΠΑ - )

Μάρλεν Μούλιου (Λέκτορας στη Μουσειολογία στον Τομέα Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης του στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ)

Ευάγγελος Παπούλιας (Προϊστάμενος του Tμήματος Μουσείων και Ιστορικού Αρχείoυ του ΕΚΠΑ)

Φαίη Τσίτου (Επιμελήτρια - Μουσειοπαιδαγωγός, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών)

Βραβεία  

Πρώτο βραβείο: 

Ένα τάμπλετ (10.1΄΄ 3G), χορηγία της εταιρίας ΠΛΑΙΣΙΟ.

Μυκήνες 1954 Το καταμεσήμερο (2014). Κείμενο: Αθηνά Κακούρη, Φωτογραφίες: Rοbert McCabe, Σχόλια: Lisa Wace French, εκδ. Πατάκη. 

Δεύτερο βραβείο: 

Ιερά και Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα / Ολυμπία, Δελφοί, Ίσθμια, Νεμέα, Αθήνα (2017) Πάνος Βαλαβάνης, πρόλογος: Τζόν Μπόρντμαν, έκδ. ΚΑΠΟΝ, Αθήνα.  

Αναμνηστικά δώρα από το πωλητήριο του Μουσείου Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Τρίτο βραβείο: 

Η μέριμνα για τις αρχαιότητες και τα πρώτα μουσεία (2009). Αγγελική Κόκκου, εκδόσεις ΚΑΠΟΝ .

Αναμνηστικά δώρα από το πωλητήριο του Μουσείου Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Οι προτάσεις των περιοδικών εκθεμάτων των ομάδων που θα λάβουν τα δύο πρώτα βραβεία, θα υλοποιηθούν και θα εκτεθούν στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Βεβαιώσεις συμμετοχής θα δοθούν σε όλους τους εκπαιδευτικούς που θα καθοδηγήσουν τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

Τα βραβεία θα ανακοινωθούν στον διαδικτυακό τόπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μουσείου Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Σημαντικές ημερομηνίες 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 16 Μαρτίου 2018.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού: 16 Απριλίου 2018. 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή απονομής των βραβείων και των επαίνων θα πραγματοποιηθεί τον μήνα Μάιο, στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών σε ειδική εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό. 

Οργανωτική επιτροπή

Σωτηρία-Αλεξάνδρα Σακελλαρίου (Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του ΕΚΠΑ)

Ευάγγελος Παπούλιας (Προϊστάμενος του Tμήματος Μουσείων και Ιστορικού Αρχείoυ του ΕΚΠΑ)

Φαίη Τσίτου (Επιμελήτρια - Μουσειοπαιδαγωγός, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών) 

best of network

σχετικά άρθρα