Thumbnail
Γ΄ ΕΛΜΕ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Γ΄ΕΛΜΕ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                  
Πρ. Κορομηλά 51
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54622
Τηλ. Επικοινωνίας 6979850143                                  
e-mail:  [email protected]                      
http://3elmethess.blogspot.gr/


Προτάσεις αποδόμησης του δημόσιου σχολείου!


To   Δ.Σ. της Γ΄ΕΛΜΕ-Θ καταγγέλλει τις προτάσεις για την εκπαίδευση που κατέθεσαν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο Σύλλογος ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων όσο και αυτών που περιέχονται στην επικαιροποιημένη έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελληνική εκπαίδευση.(σύμφωνα με δημοσίευμα της εφ. ΑΥΓΗ) βλ. συνημμένα
Οι προτάσεις αυτές παρουσιάζουν μια κοινή στόχευση με βασικούς άξονες :
     μείωση του μισθοδοτικού κόστους,
     αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών,
     αυτοχρηματοδότηση των σχολείων στα πλαίσια της λεγόμενης «αυτονομίας» και την κατηγοριοποίηση τους ανάλογα με τις επιδόσεις ή τις …εγγραφές!
     μεγαλύτερη εμπλοκή των δήμων στην λειτουργία  και το έργο των σχολείων,
     κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για την δωρεάν εκπαίδευση,
     κατάργηση του αναλυτικού προγράμματος,
     αύξηση  του αριθμού των μαθητών στην τάξη!
     πλήρη εισαγωγή της αξιολόγησης για σχολεία και εκπαιδευτικούς συνδεδεμένη με την χρηματοδότηση των σχ. μονάδων και τους μισθούς των εκπαιδευτικών,
     επιχειρηματικοποίηση και ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης
     ενδυνάμωση του ρόλου του διευθυντή και υποβιβασμός του ρόλου του συλλόγου διδασκόντων
     και άλλες υπεραντιδραστικές προτάσεις αποδόμησης του δημόσιου σχολείου .
Πλευρές των προτάσεων αυτών συναντώνται στο 3ο μνημόνιο, στα πορίσματα Λιάκου, Γαβρόγλου, στις κατευθύνσεις της ΕΕ, σε δηλώσεις υπευθύνων και ανεύθυνων περί την εκπαίδευση.
Καθίσταται σαφές ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας  συντονισμένης, σχεδιασμένης άκρως αντιδραστικής αντί- μεταρρύθμισης σε πλήρη αντιδιαστολή τόσο με τις θέσεις και προτάσεις του εκπαιδευτικού κινήματος όσο και  με τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας τις ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας.
Είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ να αναπτυχθεί ένα ρωμαλέο πανεκπαιδευτικό κίνημα που θα αναχαιτίσει την μεγαλύτερη ανατροπή των εκπαιδευτικών κατακτήσεων δεκαετιών που επιχειρείται . Να απαιτήσει και να επιβάλλει την ολόπλευρη ποιοτική αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν μόρφωση όλων των παιδιών μαζί με την ουσιαστική καταξίωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών της χώρας.
     
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γιάννης Λαθήρας                         Νίκος Παλάντζας

 

         ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΑΡΧΩΝ
Πρώτη πρόταση λοιπόν, αναθεώρηση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα λοιπόν θα πρέπει να κατοχυρώνει το γονικό δικαίωμα επιλογής της εκπαίδευσης που θα λάβουν τα παιδιά κάθε πολίτη, με βάση τις πολιτικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές και παιδαγωγικές τους πεποιθήσεις, σύμφωνα με το χάρτη των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της Ε.Ε. και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με την αναθεώρηση του Συντάγματος θα πρέπει να αναγνωρίζεται η ιδιωτική Εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες και όλους τους τύπους Εκπαίδευσης: Προσχολική, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια, Επαγγελματική, Ειδικής Αγωγής, Διά Βίου, Δεύτερης Ευκαιρίας και κάθε άλλη να κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία της.
Η ιδιωτική Εκπαίδευση αποτελεί έναν ιδιαίτερα παραγωγικό και αναπτυξιακό τομέα της οικονομίας, που αυξάνει την απασχόληση, μειώνει τα δημόσια έξοδα και αναβαθμίζει την ελληνική Εκπαίδευση. Ως απόρροια της αναγνώρισης αυτής, η ιδιωτική Εκπαίδευση δεν μπορεί να εξαιρείται από ευεργετικές διαδικασίες του αναπτυξιακού νόμου και του ΕΣΠΑ. Να λάβετε υπόψη σας, ότι για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται στην ιδιωτική Εκπαίδευση στην πραγματική αγορά επιστρέφουν τρία, είναι πρόσφατη η μελέτη του ΙΟΒΕ.
Προτάσεις μείωσης κόστους. Καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα σύστημα έντασης εργασίας, ουσιαστική εξοικονόμηση πόρων μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από τη μείωση του απασχολούμενου προσωπικού, που μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις του συνολικού κόστους μισθοδοσίας. Η μείωση του απασχολούμενου προσωπικού μπορεί να επιτευχθεί με τον εξορθολογισμό, πρώτον του μεγέθους κάθε τμήματος σε αριθμό μαθητών και δεύτερον, του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.
Πρόταση πρώτη λοιπόν. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα αποτελεί άλλον έναν «ελληνικό μύθο», που συνδέει απόλυτα και αναλογικά τον αριθμό των μαθητών στο τμήμα με το αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού έργου. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της διδακτικής διαδικασίας, δεν είναι όμως ο μόνος, ούτε ο πιο σημαντικός.
Βέβαια, υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες, που αποδεικνύονται μεγαλύτερης σπουδαιότητας. Προτείνονται, λοιπόν, σε όλα τα μαθήματα, η διαμόρφωση τμημάτων με 28 μαθητές στην Α/βάθμια Εκπαίδευση και 30 μαθητές στη Β/βάθμια Εκπαίδευση.
Ας σημειωθεί, ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σε προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, ο αριθμός αυτός και για τις δύο βαθμίδες, είναι 30. Δηλαδή, δεν μπορεί όλοι στο εξωτερικό «να τα κάνουν χάλια», και εμείς, καλά.
Ας συγκριθούμε λίγο.
Δεύτερη πρόταση, το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών. Προτείνεται η διαμόρφωση κοινού εβδομαδιαίου ωραρίου για τους εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας και της Β/βάθμιας εκπαίδευσης, στο επίπεδο των 25 διδακτικών ωρών την εβδομάδα.
Τρίτη πρόταση, η δραστική μείωση των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών μέσω της ομαδοποίησής τους, καθώς και η αντίστοιχη ομαδοποίηση των γνωστικών αντικειμένων που θα δύνανται να διδάσκουν.
Τέταρτη πρόταση. Προτείνεται στα απομακρυσμένα ή νησιώτικα σχολεία να τοποθετούνται - αναφέρομαι σε αυτό το θέμα, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τα σχολεία - εκπαιδευτικοί, γιατί το κόστος τους είναι εξαιρετικά μεγάλο και δυσβάσταχτο, αλλά και γιατί αυτοί οι εκπαιδευτικοί αργούν να τοποθετηθούν σ’ αυτά τα σχολεία, με αποτέλεσμα να χάνονται πολλές διδακτικές ώρες ετησίως και όταν τοποθετούνται, έχουν στον νου τους, το πώς θα επιστρέψουν.
Προτείνεται, λοιπόν, σε αυτά τα σχολεία, να τοποθετούνται μόνον δύο ή τρεις εκπαιδευτικοί των βασικών μαθημάτων, οι οποίοι θα λειτουργούν ως μέντορας και σύμβουλοι των μαθητών και θα είναι παρόντες και υπεύθυνοι για την οργάνωση του συνολικού εβδομαδιαίου προγράμματος των μαθητών. Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, θα διδάσκονται από ικανούς και έμπειρους εκπαιδευτικούς εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες.
Όταν όλοι αυτοί που εύκολα χαρίζουν χρήματα, θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη τους, τότε ζητούν αυξήσεις.
Οι προτάσεις βελτίωσης ποιότητας. Προτείνεται, λοιπόν, η αντικατάσταση του σημερινού ασφυκτικού αναλυτικού προγράμματος με ένα νέο πρόγραμμα, που θα επιτρέπει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δημιουργικών παρεκκλίσεων σε κάθε σχολείο.
Προτείνεται ως πράξη βελτίωσης της ποιότητας, η δημιουργία τράπεζας θεμάτων, αλλά και αντίστοιχων τεστ δεξιοτήτων, μέσω των οποίων στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς, θα ελέγχεται, εάν οι σχολικές μονάδες, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές κάθε τάξης, έχουν πετύχει τους στόχους που έχει θέσει η πολιτεία.
Τρίτη πρόταση. Η διαμόρφωση ενός συστήματος αξιολόγησης ολικής ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και κάθε σχολικής μονάδας, στα πρότυπα των συστημάτων ISO. Προτείνεται περαιτέρω η ευθύνη της αξιολόγησης αυτής, να μην αναληφθεί από δημόσιες υπηρεσίες της πολιτείας, αλλά από ανεξάρτητους πιστοποιημένους φορείς.
Τετάρτη πρόταση. Η ενδυνάμωση του ρόλου του διευθυντή της σχολικής μονάδας, με έμφαση στην δυνατότητά του να λαμβάνει αποφάσεις. Προτείνεται οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων να έχουν για τα περισσότερα θέματα, κυρίως συμβουλευτικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα, διαμορφώνοντας όμως ασφαλιστικές δικλίδες, που θα αποτρέπουν διευθυντικές αυθαιρεσίες.
Αντίστοιχα συμβουλευτικό ρόλο, θα πρέπει να έχει και ο σύλλογος γονέων. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, ο διευθυντής, θα πρέπει εκ του αποτελέσματος να αξιολογείται, όπως άλλωστε και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.
Πέμπτη πρόταση. Η θεσμοθέτηση διαρκούς, δια βίου και υποχρεωτικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, με πιστοποίηση του αποτελέσματος της επιμόρφωσης, για να μπορεί να ελέγχεται από την πολιτεία.
Η επιμόρφωση αυτή, μπορεί να πραγματοποιείται στο εκτός διδακτικού ωραρίου χρόνο παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία έως τις 35 ώρες την εβδομάδα, αλλά και στην περίοδο μετά τη λήξη των μαθημάτων έως τις 20 Ιουλίου.
Έκτη πρόταση. Προτείνεται, λοιπόν, η επάνδρωση των σχολείων με τον κατάλληλο γραμματειακό και τεχνικό υπαλληλικό προσωπικό, ώστε να καθίσταται δυνατή η γραμματειακή υποστήριξη του διευθυντή και των εκπαιδευτικών, αλλά και η ανεμπόδιστη επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς, με τη διοίκηση και με τους συνεργαζόμενους φορείς και παράλληλα, η απρόσκοπτη αξιοποίηση των τεχνικών υποδομών του σχολείου και ιδίως των νέων τεχνολογιών.
Προτάσεις οργάνωσης του σχολείου. Νηπιαγωγείο, δύο τάξεις, υποχρεωτική εκπαίδευση. Στόχοι του νηπιαγωγείου: Κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, διαμόρφωση σχολικής ετοιμότητας, εντοπισμός και αντιμετώπιση ιδιαιτεροτήτων. Δημοτικό, έξι τάξεις, υποχρεωτική εκπαίδευση. Στόχοι: Γνωστικοί στόχοι ανά τάξη, στόχοι δεξιοτήτων, εκκίνηση εκμάθησης δύο ξένων γλωσσών, τεστ δεξιοτήτων από τράπεζα θεμάτων, άλλα γνωστικά τεστ πάλι από τράπεζα θεμάτων.
Με τη νέα πρόταση του ΙΕΠ, η Α΄ Λυκείου μένει μετέωρη μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου. Ο σχεδιασμός της δείχνει Δ΄ τάξη Γυμνασίου, χωρίς, όμως, να εντάσσεται οργανικά σε αυτό, ενώ αποκλίνει από την ταυτότητα του σημερινού Λυκείου. Η δική μας πρόταση, κύριε Λιάκο, είναι τέσσερα χρόνια Γυμνάσιο, δύο χρόνια Λύκειο. Τα τέσσερα χρόνια Γυμνάσιο θα έχουν ως στόχο την ολοκλήρωση της γενικής μόρφωσης των μαθητών, την ολοκλήρωση της εκμάθησης δύο ξένων γλωσσών, τεστ δεξιοτήτων, γνωστικά τεστ, εξισορρόπηση μεταξύ των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτώς τον Ιούνιο και αυτών που εξετάζονται μόνο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, μικρότερος αριθμός μαθημάτων, αλλά να εξετάζονται όλα ισότιμα στο τέλος του έτους, δυνατότητα των μαθητών της Γ΄ και Δ΄ Γυμνασίου να επιλέγουν δύο μαθήματα, διαφορετικά σε κάθε τάξη από συγκεκριμένο αριθμό επιλογών. Τα μαθήματα αυτά προφανώς και θα περιλαμβάνονται στα εξεταζόμενα μαθήματα του Ιουνίου.
Δύο τάξεις Λυκείου. Το Λύκειο ως προαιρετική βαθμίδα, θα είναι διετές. Πρώτο και δεύτερο έτος με ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, που θα εκτείνεται και στα δύο έτη. Θα έχει ως στόχο τη διαμόρφωση γραπτών πανελλαδικών εξετάσεων, με θέματα που θα αντλούν ύλη και από τα δύο χρόνια του Λυκείου και όχι μόνο από την Γ΄ Λυκείου. Εξειδίκευση της γνώσης με στόχο την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, επιλογή έξι μαθημάτων από αντίστοιχες ομάδες, εκ των οποίων τρία σε υψηλό επίπεδο και τρία σε κανονικό, στη λογική του IB. Πλήρης αποσύνδεση των ενδοσχολικών βαθμολογιών του μαθητή από το σύστημα πρόσβασης στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., καθώς η σύνδεση αυτή μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει σε βαθμολογικό πληθωρισμό. Αποκλεισμός από τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. όσων υποψήφιων μαθητών δεν κατακτούν τη βάση στις πανελλαδικές εξετάσεις, προκειμένου να ανέβει το επίπεδο των εισαγομένων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας.
Οργάνωση, στόχευση, προσεκτική μελέτη, επένδυση μεγαλύτερων κεφαλαίων για όσους επιλέγουν να μη συνεχίσουν το Γενικό Λύκειο και να στραφούν στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.

Προτάσεις  του ΣΕΒ  για την εκπαίδευση
1.Ενίσχυση της αυτονομίας των διοικήσεων των σχολείων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και την διαχείριση του προϋπολογισμού του σχολείου.
2.Ενίσχυση πόρων για τη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής, επιχειρηματικότητας και αγωγής του πολίτη στις δύο βαθμίδες.
3.Καθιέρωση εθνικών στρατηγικών στόχων βάσει των οποίων θα αξιολογούνται τα σχολεία.
4.Αύξηση της εμπλοκής των τοπικών αρχών.
5.Προγράμματα ανάπτυξης διδακτικών δεξιοτήτων των πτυχιούχων που σκοπεύουν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί.
6. Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών ανάμεσα στα σχολεία, και ειδικά ανάμεσα σε σχολεία με καλές και μέτριες επιδόσεις.
7.Ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης, σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο μονάδας, τα αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιοποιούνται από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.
8.Επιλογή διευθυντών με την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση και διοικητική ικανότητα.
9.Καλύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, ώστε να αυξηθούν οι μέσες ώρες διδασκαλίας και να μειωθούν οι ανάγκες για έκτακτους εκπαιδευτικούς, και να απελευθερωθούν πόροι για την ενίσχυση υποδομών και συστημάτων.
10.Ορθή κατανομή των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για τη συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.
11.Αντικατάσταση του άρθρου 16 του Συντάγματος με το άρθρο 14 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που έχει κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή με το Ν3671/2008 και αναγνώριση του γονεϊκού δικαιώματος επιλογής της εκπαίδευσης που θα λάβουν τα παιδιά καθώς και αναγνώριση και κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της σε όλες της βαθμίδες και σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης. Το άρθρο 14 κατοχυρώνει την δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σεβασμό των δημοκρατικών αρχών καθώς και το δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη μόρφωση των τέκνων τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές πεποιθήσεις τους.
12.Πολιτική διαφάνειας (opendata) στο σύνολο των δημόσιων πόρων που κατευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να γνωρίζει ο φορολογούμενος και να αξιολογεί το κράτος την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που εφαρμόζονται.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΠΙΣΗΜΟ: Κλειστά σχολεία την Τετάρτη στην Αττική (Η ΛΙΣΤΑ)

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με εξπρες προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Παιδί μετά το σεισμό στην Τουρκία
Σεισμός στην Τουρκία: «Έχω σχολείο αύριο» – Τα πρώτα λόγια 7χρονου που διασώθηκε μετά από 70 ώρες
«Θα σου δώσουμε τσίχλα Αχμέτ. Έχουμε ήδη έτοιμο και ψωμί με σοκολάτα»
Σεισμός στην Τουρκία: «Έχω σχολείο αύριο» – Τα πρώτα λόγια 7χρονου που διασώθηκε μετά από 70 ώρες
xouliaras
Προειδοποίηση Χουλιάρα: «Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ένα σεισμό τέρας στην Ελλάδα»
Εφιαλτική προειδοποίηση Χουλιάρα - «Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει έναν μεγάλο σεισμό στον ελλαδικό χώρο»
Προειδοποίηση Χουλιάρα: «Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ένα σεισμό τέρας στην Ελλάδα»
ΦΡΑΓΜΑ-ΑΤΑΤΟΥΡΚ
Τρόμος στην Τουρκία: Το Φράγμα Ατατούρκ ίσως ευθύνεται για τον φονικό σεισμό – Αγωνία τώρα για την αντοχή του

Μια ανατριχιαστική πρόβλεψη που βγήκε αληθινή: «Το 

Τρόμος στην Τουρκία: Το Φράγμα Ατατούρκ ίσως ευθύνεται για τον φονικό σεισμό – Αγωνία τώρα για την αντοχή του