Thumbnail
Της Στέλλας Λεονάρδου

Συμπλήρωση- Εξάντληση διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικού με απασχόληση και εκτός του διδακτικού του αντικειμένου πλην της Β ανάθεσης

ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Συναδέλφους εκπαιδευτικούς ΠΕ05 και ΠΕ07 απασχόλησαν δυο ερωτήματα :

1.    Που και πως οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το προβλεπόμενο για την περίπτωσή τους  υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο και εκτός του διδακτικού τους αντικειμένου, πλην της Β΄ ανάθεσης,  είναι δε ήδη τοποθετημένοι σε μία (1) έως και πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες ;     Ποια η διαδικασία που ακολουθείται ;

      2. Υπάρχει αρμοδιότητα  του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από Απόφαση του οικείου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ  να πραγματοποιεί αποσπάσεις, διαθέσεις, τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών ώστε οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο τους με το διδακτικό τους αντικείμενο να μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ στα  Γραφεία Σχολικών Συμβούλων εφόσον οι εκπαιδευτικοί είναι ήδη τοποθετημένοι σε πέντε (5) σχολεία ;

      Η άποψη μου ως απάντηση σε αυτά τα δύο ερωτήματα είναι η εξής :

Α) Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 6 του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235/τ.Α/1-11-2013) «Οι εκπαιδευτικοί που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο τους μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου:

α) σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και

 β) σε υπηρεσίες της διοίκησης της εκπαίδευσης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο όμορο αυτού.

Η ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ.

 Η κατά το προηγούμενο εδάφιο, απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες». Και

Β)Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 5 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ. Α’/01-11-2013) «Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε μία (1) έως και πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου».

  Ως προς το πρώτο ερώτημα : «Που και πως συμπληρώνουν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και είναι ήδη τοποθετημένοι σε μία (1) έως και πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες  το προβλεπόμενο για την περίπτωσή τους υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο και εκτός του διδακτικού τους αντικειμένου με απασχόληση πλην της Β΄ ανάθεσης ;» 

Η άποψη μου είναι η εξής : Εφαρμόζονται κατά γράμμα τα προβλεπόμενα από τα προαναφερθέντα άρθρα 25, παρ. 6  και 25, παρ. 5 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ. Α’/01-11-2013) με την παρακάτω διαδικασία:

α)  Προηγείται Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του εκάστοτε σχολείου  που υπηρετούν ή άλλο όμορο αυτού – ασχέτως αν είναι τοποθετημένοι σ’ αυτό-  ο οποίος ( Σύλλογος ) εγκρίνει το που θα κατανεμηθούν οι ώρες του εκπαιδευτικού που επιδιώκει την συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου εκτός του διδακτικού του αντικειμένου, π.χ. την  ενισχυτική διδασκαλία,  την ενίσχυση της γλωσσομάθειας, ή σε υπηρεσίες της διοίκησης της εκπαίδευσης του σχολείου.

  β) Το προαναφερθέν Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται από το σχολείο στην αρμόδια  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για να το προωθήσει προς έγκριση  στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από προηγούμενη γνώμη του οικείου ΑΠΥΣΠΕ Ή ΑΠΥΣΔΕ.

      Ως προς το δεύτερο ερώτημα: «Υπάρχει αρμοδιότητα  του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από Απόφαση του οικείου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ  να πραγματοποιεί αποσπάσεις, διαθέσεις, τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών ώστε οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο τους με το διδακτικό τους αντικείμενο να μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ στα  Γραφεία Σχολικών Συμβούλων εφόσον οι εκπαιδευτικοί είναι ήδη τοποθετημένοι σε πέντε (5) σχολεία ;»

 Η άποψη μου είναι η εξής :

Εν προκειμένω κατ’ αρχήν,  αναρμοδίως θα εκδώσει ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ και παρά τους κανόνες της χρηστής διοίκησης  Απόφαση  που αφορά στη διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου  εκπαιδευτικών στα  Γραφεία Σχολικών Συμβούλων, αφού προκύπτει σαφώς από την προαναφερθείσα νομοθεσία για την ανωτέρω απασχόληση σε υπηρεσίες της διοίκησης της εκπαίδευσης ότι  αποκλειστικά μόνος αρμόδιος για την έκδοσή της είναι ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από γνώμη του οικείου ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ., εν  προκειμένω ο κατά τόπους Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και ως εκ τούτου πάσχει από απόλυτη ακυρότητα ως από αναρμόδιο όργανο εκδοθείσα.

Περαιτέρω η προαναφερθείσα Απόφαση που τυχόν αναρμοδίως θα εκδώσει, όπως προαναφέρθηκε, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ και παρά τους κανόνες της χρηστής διοίκησης,   θα πάσχει από απόλυτη ακυρότητα και διότι  απασχόληση εκπαιδευτικών σε Υπηρεσίες Διοίκησης εκπαίδευσης μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου  νοείται σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 6 του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235/τ.Α/1-11-2013) εδάφιο β,  αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο όμορο αυτού.

Ακόμη η ανωτέρω Απόφαση που τυχόν αναρμοδίως θα εκδώσει, όπως προαναφέρθηκε, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ και παρά τους κανόνες της χρηστής διοίκησης,   θα πάσχει επίσης από απόλυτη ακυρότητα και για τον εξής πρόσθετο λόγο .

 Η απασχόληση σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες και ως τούτου  και η μετακίνηση των εκπαιδευτικών που είναι ήδη τοποθετημένοι σε πέντε (5) σχολεία για παροχή υπηρεσίας  διοίκησης στα Γραφεία των Σχολικών Συμβούλων εξομοιούται με διδακτικό έργο, θα πρέπει να θεωρείται ΕΚΤΗ (6η) μετακίνηση   αποτελούσα ευθεία παράβαση του άρθρου 25, παρ. 5 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ. Α’/01-11-2013) που την αποκλείει ρητά.

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

 Κατά το άρθρο 25 παρ.6 οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο και είναι ήδη τοποθετημένοι σε μία (1) έως και πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες

μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου εκτός του διδακτικού τους αντικειμένου πλην βεβαίως της Β΄ανάθεσης :

α)   σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και

 β) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, θεωρουμένης της απασχόλησης ως χρόνο άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ που υπηρετούν ή σε άλλο ΣΧΟΛΕΙΟ όμορο αυτού

 ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 υπό τον όρο της εκδόσεως της εν λόγω αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο, εν προκειμένω τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από γνώμη του οικείου ΑΠΥΣΠΕ Ή ΑΠΥΣΔΕ

 ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΥΤΗ  ΕΚΤΗ(6η) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ κατά παράβαση του άρθρου 25, παρ. 5 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ. Α’/01-11-2013) που την αποκλείει ρητά.

 Εφαρμόζονται  δηλαδή κατά γράμμα τα προβλεπόμενα από τα προαναφερθέντα άρθρα 25, παρ. 6  και 25, παρ. 5 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ. Α’/01-11-2013) με την προαναφερθείσα στην απάντηση του πρώτου ερωτήματος διαδικασία.

 

Στέλλα Λεονάρδου

Εκπαιδευτικός ΠΕ05

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με το χαμηλότερο κόστος από ΑΕΙ - 50 ευρώ εγγραφή έως 2-10

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Ύλη, Προετοιμασία, Ειδικότητες, παλιά θέματα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - με μόνο 65 ευρώ εγγραφή

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΟΑΚΑ
ΟΑΚΑ: Αυθαίρετο έως το 2014, χωρίς πιστοποιητικό στατικής επάρκειας μέχρι σήμερα - Η γέφυρα Καλατράβα είναι αρμοδιότητα της ΣΤΑΣΥ
Έμπαινε φρένο στη συντήρηση επειδή ήταν αυθαίρετο
ΟΑΚΑ: Αυθαίρετο έως το 2014, χωρίς πιστοποιητικό στατικής επάρκειας μέχρι σήμερα - Η γέφυρα Καλατράβα είναι αρμοδιότητα της ΣΤΑΣΥ
amvrosios_5.jpg
Παραλήρημα Αμβρόσιου: Νέα «πρόβλεψη» για ισοπέδωση της Αθήνας από σεισμό
Ο πρώην μητροπολίτης υποστηρίζει ότι «κυκλοφορεί» στο Άγιο Όρος μια πρόβλεψη για χιλιάδες νεκρούς λόγω σεισμού από την Αταλάντη ως απάντηση του Θεού...
Παραλήρημα Αμβρόσιου: Νέα «πρόβλεψη» για ισοπέδωση της Αθήνας από σεισμό