Πρόταση Σχολικών Συμβούλων για το ωρολόγιο πρόγραμμα του τομέα Πληροφορικής του Τεχνολογικού Λυκείου
Ο Τομέας Πληροφορικής είναι από τους ελκυστικότερους στο Τεχνολογικό Λύκειο όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ

ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στο σταυροδρόμι του κόσμου της εκπαίδευσης και της εργασίας, η εκπαίδευση γενικότερα και η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση ειδικότερα υπόκειται την επίδραση της παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας, η οποία με τη σειρά της προκαλεί κοινωνικές πιέσεις. Την ίδια στιγμή, η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση υποβάλλεται σε πιέσεις ώστε να ακολουθήσει τη λογική της ‘αγοράς’, να συνδυαστεί με την κατάρτιση, να ακολουθήσει τις ανάγκες των επαγγελματικών περιγραμμάτων, της πιστοποίησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων για την κινητικότητα πέρα των εθνικών συνόρων.

Με ποιο όμως τρόπο τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου μπορούν να εξασφαλίσουν ολοκληρωμένες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες αναγκαίες για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας; Τι μπορεί να προσφέρει η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση σήμερα όταν ο ένας στους δύο νέους κάτω των τριάντα ετών είναι άνεργος στην πατρίδα μας;

 • Ανάπτυξη και Διεύρυνση της Γενικής Παιδείας των μαθητών.

 • Ενίσχυση των γενικών κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, όπως ομαδική εργασία, πρωτοβουλία, επικοινωνία, ανάληψη ευθύνης, επινοητικότητα, δημιουργικότητα κ.λ.π.

 • Ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων των μαθητών σε επίπεδο ειδικότητας και όχι εξειδίκευσης.

 • Τη διασφάλιση της δυνατότητας ελεύθερης επιλογής, των ίσων ευκαιριών, της κοινωνικής καταξίωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και της επαγγελματικής καταξίωσης των αποφοίτων της.

Το Τεχνολογικό Λύκειο είναι διαφορετικό από το Γενικό Λύκειο. Το δεύτερο ετοιμάζει τους μαθητές για μια ακαδημαϊκή κατεύθυνση όπου η επιστημονική μέθοδος εργασίας αποτελεί το επίκεντρο των αναλυτικών προγραμμάτων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το Τεχνολογικό Λύκειο, ως ένα ανοικτό σχολείο στην κοινωνία, πρέπει να επικεντρώνεται σε αναλυτικά προγράμματα που κύριος άξονάς τους είναι η εμπλοκή των μαθητών σε πρακτικές δραστηριότητες, τόσο στα εργαστήρια όσο και σε πραγματικά περιβάλλοντα της εργασίας. Η δημιουργία του Τεχνολογικού Λυκείου αποσκοπεί στην άμεση πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας, για αυτό προτείνεται η ίδρυση Τμημάτων Ειδίκευσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Η πρότασή μας είναι να αποσαφηνιστεί ο προσανατολισμός των Λυκείων, δηλαδή:

Α. Στο Γενικό Λύκειο να προετοιμάζεται ‘ο μικρός επιστήμονας’, ακολουθώντας την επιστημονική μέθοδο εργασίας (χωρίς τεχνολογικές κατευθύνσεις).

Β. Στο Επαγγελματικό Λύκειο να προετοιμάζεται ο ‘μελλοντικός επαγγελματίας’, που θα κατανοήσει το τεχνητό του περιβάλλον και θα αποκτήσει ‘μεταφερόμενες’ δεξιότητες ώστε να προσαρμόζεται σε πολύπλοκα, σήμερα, εργασιακά περιβάλλοντα.

Με βάση την παραπάνω συλλογιστική οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής προτείνουν ένα σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τον Τομέα Πληροφορικής καθώς και συγκεκριμένα τμήματα εξειδίκευσης λαμβάνοντας υπόψη και τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα τα οποία συνεχώς εκδίδονται και πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

 

 1. Τομέας Πληροφορικής

Ο Τομέας Πληροφορικής είναι από τους ελκυστικότερους στο Τεχνολογικό Λύκειο όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών.

Ο απόφοιτος του Τομέα Πληροφορικής έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η καλή γνώση της Πληροφορικής καθίσταται πλέον αναγκαίο προσόν για όλους τους εργαζόμενους. Ο πληροφορικός εγγραμματισμός αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την είσοδο των νέων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν σήμερα 36 τμήματα ΑΕΙ – ΤΕΙ που αποτελούν πόλο έλξης για τους μαθητές. Οι απόφοιτοί τους θα αποτελέσουν τα στελέχη πληροφορικής του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στις επόμενες δεκαετίες.

Με αυτά τα δεδομένα θεωρούμε ότι καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη αυτόνομου Τομέα Πληροφορικής στο νέο Τεχνολογικό Λύκειο.

Θεωρούμε ότι το νέο Πρόγραμμα Σπουδών θα πρέπει να αναμορφωθεί και να συμπεριλάβει όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να εναρμονιστεί με την εξέλιξη στο χώρο της Πληροφορικής.

Επίσης το νέο Πρόγραμμα πρέπει, αφενός μεν να υπόκειται περιοδικά σε επικαιροποίηση, αφετέρου δε να συνδέεται με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες που προκύπτουν σε αυτή. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι καθώς το πεδίο της Πληροφορικής καλύπτει μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων πληροφοριακών αναγκών μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα για την δημιουργία και λειτουργία σύγχρονων διαθεματικών ειδικοτήτων. Σε μεταγενέστερο στάδιο, η δυνατότητα αυτή θα μπορούσε να διερευνηθεί και να αναπτυχθεί σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους των υπολοίπων τεχνολογικών ειδικοτήτων.

Τα μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής θεωρούμε ότι πρέπει να διδάσκονται σε εργαστηριακό περιβάλλον.

 1. Δυνατότητες εργασίας

Ο απόφοιτος του Τομέα Πληροφορικής μπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά ο απόφοιτος το Τομέα μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με:

 • Λιανική πώληση και υποστήριξη ειδών πληροφορικής

 • Εμπορία και εφαρμογές τηλεπικοινωνιών

 • Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού

 • Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες         

 • Βιομηχανία & Μεταποίηση

 • Δίκτυα Υπολογιστών

 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών

 • Ηλεκτρονικό εμπόριο

 • Συντήρηση υλικού – εξοπλισμού

 • Εξ αποστάσεως υποστήριξη & Τηλεργασία

αλλά και σε κάθε επιχείρηση που έχει την ανάγκη συντήρησης και υποστήριξης του υλικού και του λογισμικού που διαθέτει.

Στο Δημόσιο Τομέα μπορεί να εργαστεί σε φορείς και οργανισμούς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

Επίσης μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας με στόχο την υποστήριξη πελατών σε θέματα πληροφορικής, υλικού ή λογισμικού.

 1. Επαγγελματικά Καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του απόφοιτου της ειδικότητας «Ανάπτυξης εφαρμογών και υποστήριξης συστημάτων» είναι:

 • Η συμμετοχή ως προγραμματιστής σε ομάδα ανάπτυξης λογισμικού

 • Η χρήση και υποστήριξη εφαρμογών οργάνωσης γραφείου και εφαρμογών πολυμέσων

 • Η συντήρηση, υποστήριξη και αναβάθμιση του υλικού πληροφορικής

 • Η εγκατάσταση και αναβάθμιση λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού

 • Ο έλεγχος καλής λειτουργίας υπολογιστών και δικτύων

 • Η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού σε σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα

 • Η δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών

 • Η χρήση και η υποστήριξη εφαρμογών για έξυπνες συσκευές

 • Α’ Τάξη

Για την Α’ Τάξη του νέου Τεχνολογικού Λυκείου, προτείνουμε την υιοθέτηση της πρότασης του Υπουργείου, που προβλέπει το δίωρο μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής». Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο του πληροφορικού αλφαβητισμού, είναι απαραίτητη η εξοικείωση με τις βασικές εφαρμογές πληροφορικής και τη χρήση του διαδικτύου από όλους τους μαθητές της Τεχνικής εκπαίδευσης. Ως αναγκαίο συμπλήρωμα θεωρούμε τη διδασκαλία του μαθήματος σε συνεχόμενο δίωρο στο εργαστήριο πληροφορικής.

Όσον αφορά τα επιλεγόμενα μαθήματα που προσφέρονται στους μαθητές για να προσανατολιστούν και να επιλέξουν τον τομέα που επιθυμούν, παρατηρούμε να προσφέρονται μαθήματα από τους άλλους τομείς αλλά να απουσιάζει ένα ειδικό μάθημα που σχετίζεται με τον Τομέα Πληροφορικής. Προτείνουμε την εισαγωγή επιλεγόμενου δίωρου εργαστηριακού μαθήματος με τίτλο «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών» που θα δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τα πρώτα τους προγράμματα και να γνωρίσουν τα δομικά στοιχεία της Επιστήμης των Υπολογιστών.

 1. Τομέας Πληροφορικής (Τάξεις Β' και Γ')

Σύμφωνα με τις ώρες ειδικότητας που έχουν προβλεφθεί για κάθε τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου ενδεικτικά προτείνεται η παρακάτω κατανομή των ωρών στα αντίστοιχα μαθήματα:

Μαθήματα Ειδικότητας Β' Τάξης

Μάθημα

Ώρες/Εβδομάδα

Θεωρία λειτουργικών συστημάτων

2

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

2

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

2

Βάσεις Δεδομένων

2

Δίκτυα Υπολογιστών

2

Εργαλεία Ανάπτυξης Web Εφαρμογών (π.χ. PHP & MySQL, Java, XML)

2

Τεχνολογία και Εφαρμογές Πολυμέσων I (π.χ. Adobe Photoshop, Premier, Audition, Flash και After Effects)

3

Γλώσσα Προγραμματισμού (π.χ. C)

3

Σύνολο

18

 

Μαθήματα Ειδικότητας Γ' Τάξης

Μάθημα

Ώρες/Εβδομάδα

Δίκτυα Υπολογιστών και Κινητής Τηλεφωνίας

2

Διάδραση ανθρώπου υπολογιστή (HCI) (π.χ. HTML, HTML-5, CSS, Java, ASP.NET, Javascript, CMS)

3

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Έξυπνων Συσκευών (π.χ. Λειτουργικά Συστήματα: Android, BlackBerry Tablet OS και iOS, Εργαλεία: Adobe Flash Builder 4.5 και Flex 4.5)

3

Πολυπλοκότητα Αλγόριθμων – Ασυμπτωτική Ανάλυση

2

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (π.χ. C++)

3

Γλώσσα Προγραμματισμού σε γραφικό περιβάλλον (π.χ. OpenGL)

2

Ασφάλεια Συστημάτων

2

Εργαλεία Δημιουργίας Τριδιάστατων Γραφικών (π.χ. Blender, 3DS Max)

2

Σύνολο

22

 1. Ειδικεύσεις Δ’ Έτους

Το τμήμα ειδίκευσης (4ο έτος) ακολουθεί μετά την αποφοίτηση και αποσκοπεί στο να δώσει περαιτέρω επαγγελματικές γνώσεις στους αποφοίτους. Η επιτυχής παρακολούθηση της τάξης αυτής θα παρέχει επαγγελματικά δικαιώματα καθώς και δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Κατά τη φοίτησή τους στο έτος αυτό, οι μαθητές πρέπει να διδαχθούν γνωστικά αντικείμενα άμεσα εφαρμόσιμα στην πράξη, για τα οποία υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό για το έτος αυτό να προβλεφθεί πρακτική άσκηση των μαθητών σε σχετικούς οργανισμούς και εταιρείες.

 

Για το Δ’ ‘έτος προτείνονται οι παρακάτω ειδικεύσεις οι οποίες περιγράφονται πιο αναλυτικά στη συνέχεια:

 1. Τεχνικός Προγραμματισμού Παιχνιδιών & Ψυχαγωγικών Εφαρμογών

 2. Τεχνικός οπτικοποίησης & 3Δ περιβάλλοντος

 3. Τεχνικός Ευέλικτης Ανάπτυξης Εφαρμογών Δικτύου(Agile development)

 4. Τεχνικός διαδικτυακών μέσων πληροφόρησης & ψυχαγωγίας

 5. Τεχνικός Ανάπτυξης & Υποστήριξης Υπηρεσιών Νέφους (Cloud Computing)

 6. Τεχνικός Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών

 7. Τεχνικός Δικτύων & Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα (Linux)

 1. Τεχνικός Προγραμματισμού Παιχνιδιών & Ψυχαγωγικών Εφαρμογών

Στόχος ειδίκευσης

Γενικός στόχος του προγράμματος ειδίκευσης είναι να παράσχει γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην σχεδίαση και ανάπτυξη, με χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων, παιχνιδιών και ψυχαγωγικών εφαρμογών. Η παρούσα εξειδίκευση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συγγενής με αυτή του Τεχνικού 3Δ κινούμενων σχεδίων, με τη σημείωση ότι χρησιμοποιεί ότι οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν και τις υπόλοιπες μορφές αναπαράστασης πληροφορίας πέραν 3Δ κινούμενων σχεδίων. Ο στόχος είναι να μάθουν οι μαθητές να ξεκινούν από την σύλληψη της βασικής ιδέας, στη δημιουργία του σεναρίου και τέλος στη προγραμματιστική σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού ή μιας ψυχαγωγικής. Με την ολοκλήρωση της εξειδίκευσης, θα μπορούν να ασχοληθούν/εργασθούν με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη παιχνιδιών και ψυχαγωγικών παιχνιδιών είτε ατομικά είτε ως μέλη μιας ομάδας έργου.

Ειδίκευση

Ώρες

Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι για ψυχαγωγία

2

Εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών (π.χ. UnReal Editor, Half Life, Doom Editor)

3

Συγγραφή σεναρίου, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού παιχνιδιών και ψυχαγωγικών εφαρμογών

3

Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός και σχεδίαση

6

Καλλιτεχνικός προγραμματισμός (π.χ. Game Αrt Project)

3

Πρότυπα σχεδίασης παιχνιδιών

2

Νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας

1

Σχεδίαση και ανάπτυξη παιχνιδιού (Project)

3

Πρακτική άσκηση (σε επιχείρηση)

4

Σύνολο

27

 1. Τεχνικός οπτικοποίησης & 3Δ περιβάλλοντος

Στόχος ειδίκευσης

Γενικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να προσφέρει στους ειδικευόμενους όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσουν να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν έργα που περιλαμβάνουν διεργασίες οπτικοποίησης και 3Δ μοντελοποίησης και κίνησης. Η παρούσα εξειδίκευση εξοικειώνει τους μαθητές με όλες τις σύγχρονες τεχνικές και τα προγραμματιστικά εργαλεία για την σχεδίαση και την ανάπτυξη 3Δ λογισμικού για οποιαδήποτε χρήση. Το πρόγραμμα εξειδίκευσης των μαθητών τους εξοικειώνει με τα εικονικά & 3Δ περιβάλλοντα, τους φέρνει σε επαφή με τις τεχνικές και τα εργαλεία προγραμματισμού για 3Δ έργα, τους δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους πιλοτικό έργο και να γνωρίσουν τις πραγματικές συνθήκες και ανάγκες μέσω της πρακτικής εξάσκησης σε σχετική επιχείρηση. Με το πέρας της εκπαίδευσης, θα μπορούν να ασχοληθούν/εργασθούν με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 3Δ λογισμικού για οποιαδήποτε χρήση είτε ατομικά είτε ως μέλη μιας ομάδας έργου.

Ειδίκευση

Ώρες

2Δ & 3Δ περιβάλλοντα (Θεωρία)

2

Γραφική υπολογιστών και οπτικοποίηση

3

Αντικειμενοστραφή γραφικά (προγραμματισμός)

3

Προγραμματιστικά εργαλεία 3Δ μοντελοποίησης & κίνησης

6

Σχεδίαση και ανάπτυξη εφέ γραφικών

3

Τεχνικές προβολής/παρουσίασης

2

Νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας

1

Ανάπτυξη 3Δ εφαρμογής (Project)

3

Πρακτική άσκηση (σε επιχείρηση)

4

Σύνολο

27

 1. Τεχνικός Ευέλικτης Ανάπτυξης Εφαρμογών Δικτύου (Agile development)

Στόχος ειδίκευσης

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει γνώσεις και δεξιότητες στις ευέλικτες (ευπροσάρμοστες) μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού ικανού να εξυπηρετήσει άμεσα ανάγκες σε διάφορα περιβάλλοντα όπως π.χ. διαδικτύου, συστημάτων πελάτη-εξυπηρετητή (client-server), κινητών και έξυπνων συσκευών. Ο στόχος είναι να μάθουν οι μαθητές να αναπτύσσουν συστήματα που θα διευκολύνουν την επεξεργασία πληροφοριών ανεξαρτήτου περιβάλλοντος. Μετά το πέρας της εξειδίκευσης, θα μπορούν να ασχοληθούν/εργασθούν με τον ευέλικτο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού που θα εξυπηρετεί τις πληροφοριακές ανάγκες των διαφόρων χρηστών ανεξαρτήτως περιβάλλοντος χρήσης(πλατφόρμας) .

Ειδίκευση

Ώρες

Ευέλικτη μέθοδος (Agile) Θεωρία & Πρακτική

2

Προγραμματισμός Ι (π.χ. ASP.NET)

3

Ευέλικτος σχεδιασμός & ανάπτυξη λογισμικού (π.χ. Scrum)

3

Προγραμματισμός ΙΙ (περιβάλλον διαδικτύου & πελάτη-εξυπηρετητή)

3

Διαμόρφωση διαδικτυακού εξυπηρετητή (Web Server)

3

Διαχείριση έργων

2

Νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας

1

Ανάπτυξη λογισμικού κινητών και έξυπνων συσκευών

3

Υλοποίηση εφαρμογής (project)

3

Πρακτική άσκηση (σε επιχείρηση)

4

Σύνολο

27

 1. Τεχνικός διαδικτυακών μέσων πληροφόρησης & ψυχαγωγίας

Στόχος ειδίκευσης

Γενικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους ειδικευόμενους με γνώσεις και δεξιότητες κατάλληλες για την σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη μέσων διαδικτυακής πληροφόρησης και ψυχαγωγίας. με χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων. Η παρούσα εξειδίκευση εξοικειώνει τους μαθητές με όλες τις πιθανές εκφάνσεις της διαδικτυακής πληροφόρησης και ψυχαγωγίας, όπως διαδικτυακό έντυπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, παρουσίαση και βίντεο. Οι μαθητές θα μάθουν να ξεκινούν από την σύλληψη της αρχικής ιδέας, στη σχεδίαση και την προγραμματιστική ανάπτυξη , καθώς και την υποστήριξη ενός διαδικτυακού μέσου πληροφόρησης και ψυχαγωγίας.

Ειδίκευση

Ώρες

Μέσα διαδικτυακής πληροφόρησης και ψυχαγωγίας

2

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός και σχεδίαση

3

Τεχνικές προ-έκδοσης (Pre-media)

3

Οπτικοποίηση και πολυμέσα

6

Επικοινωνιακός σχεδιασμός

3

Προηγμένες διαδικτυακές τεχνολογίες

2

Νομοθεσία έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου

1

Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακού μέσου (Project)

3

Πρακτική άσκηση (σε επιχείρηση)

4

Σύνολο

27

 1. Τεχνικός Ανάπτυξης & Υποστήριξης Υπηρεσιών Νέφους (Cloud Computing)

Στόχος ειδίκευσης

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων για παροχή υπηρεσιών νέφους με χρήση διάφορων εργαλείων ανάπτυξης (π.χ. SharePoint), γλωσσών προγραμματισμού και μεθοδολογιών υλοποίησης έργων. Ο στόχος είναι να μάθουν οι μαθητές να αναπτύσσουν συστήματα που θα διευκολύνουν την διαχείριση πληροφοριών, τις λειτουργίες αναζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους). Μετά το πέρας της εξειδίκευσης, θα μπορούν να ασχοληθούν/εργασθούν με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων και εφαρμογών.

Ειδίκευση

Ώρες

Περιβάλλοντα ανάπτυξης υπηρεσιών νέφους (π.χ. SharePoint)

2

Προγραμματισμός Ι (ASP.NET)

3

Ανάπτυξη εφαρμογών νέφους (π.χ. SharePoint)

3

Προγραμματισμός ΙΙ (C# και .NET)

6

Ανάπτυξη εφαρμογής Ι (project)

3

Διαχείριση έργων

2

Νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας

1

Ανάπτυξη εφαρμογής ΙΙ (project)

3

Πρακτική άσκηση (σε επιχείρηση)

4

Σύνολο

27

 1. Τεχνικός Ανάπτυξης Web και Mobile Εφαρμογών

Στόχος ειδίκευσης

 • Να προσφέρει στους μαθητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορούν να δημιουργούν σύγχρονες web και mobile εφαρμογές και να µπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

 • να αποκτήσουν οι μαθητές πρακτικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν στη σχεδίαση και υλοποίηση σύνθετων και ασφαλών διαδικτυακών και mobile εφαρμογών

 • να μπορούν να διαχειριστούν και να διεκπεραιώσουν με επιτυχία προβληματικές υλοποιήσεις

Ειδίκευση

Ώρες

Αρχές σχεδίασης Web και Mobile εφαρμογών (Ανάλυση - Σχεδίαση – Οργάνωση – Λειτουργικότητα - Τεκμηρίωση - Debugging )

2

Ασφάλεια διαδικτυακών και mobile εφαρμογών

2

Προγραμματισμός εφαρμογών σε ASP.NET

3

Εγκατάσταση & διαχείριση δικτυακών τόπων με χρήση Open Source CMS (π.χ. Drupal, Joomla, WordPress κ.α.)

2

Ειδικά Θέματα - Υλοποίηση Πετυχημένων Δικτυακών Τόπων (π.χ. CSS, ΑμεΑ - W3C, DHTML, XSL, XHTML, Εργαλεία Βελτιστοποίησης Γραφικών, Τεχνικές Βελτιστοποίησης (SEO, Ranking), Social Media, Analytics, Adwords, Adsense, Hosting/Cpanel/Plesk, Πνευματικά Δικαιώματα)

3

Προγραμματισμός σε περιβάλλον LAMP (π.χ. Linux, Apache, PHP, MySQL, Javascript, JQuery, CakePHP κ.α.)

3

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Java, C#)

4

Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά/ταμπλέτες (π.χ. Android/iOS)

3

Εισαγωγή στην HTML 5

2

Ειδικά θέματα Βάσεων Δεδομένων (Advanced SQL)

3

Σύνολο

27

 1. Τεχνικός Δικτύων & Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα

Στόχος ειδίκευσης

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων σε περιβάλλοντα ανοικτού κώδικα (π.χ. Linux). Ο στόχος είναι να μάθουν οι μαθητές να αναπτύσσουν συστήματα και εφαρμογές που θα διευκολύνουν την διαχείριση πληροφοριών, τις λειτουργίες αναζήτησης και τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών(ανεξαρτήτως μεγέθους). Μετά το πέρας της εξειδίκευσης, θα μπορούν να ασχοληθούν/εργασθούν με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ανοικτού κώδικα.

Ειδίκευση

Ώρες

Βασικές αρχές Linux

2

Προγραμματισμός κελύφους

3

Εξελιγμένα θέματα ασφαλείας Linux

2

Προγραμματισμός εφαρμογών ανοικτού κώδικα

4

Ενσύρματα και Ασύρματα Δίκτυα

3

Δρομολογητές και Πρωτόκολλα Δρομολόγησης

2

Ανάπτυξη εφαρμογής ανοικτού κώδικα (project)

2

Διαχείριση έργων και Επιχειρείν

2

Υλοποίηση επιχειρησιακών λύσεων (project)

3

Πρακτική άσκηση (σε επιχείρηση)

4

Σύνολο

27

 

Η πορεία προς την Κοινωνία της Πληροφορίας

και η σπουδαιότητα αναβάθμισης της Πληροφορικής στο Τεχνολογικό Λύκειο.

Τη χρονική στιγμή που η χώρα μας καλείται να αναστρέψει και να ακυρώσει τις βλαβερές συνέπειες της οικονομικής κρίσης, επενδύοντας σε σύγχρονες πρακτικές εργασίας, ενισχύοντας τεχνολογικά τις υπάρχουσες παραδοσιακές και με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, η «πιθανολογούμενη» σκέψη κατάργησης της Πληροφορικής από το νέο Τεχνολογικό Λύκειο αποτελεί μια σαφώς λανθασμένη ενέργεια.

Με δεδομένο ότι: α) ο Τομέας Πληροφορικής είναι από τους ελκυστικότερους στο Τεχνολογικό Λύκειο όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών β) η καλή γνώση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελεί αναγκαίο προσόν για όλους τους εργαζόμενους γ) οποιαδήποτε σύγχρονη επιχείρηση, στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βασίζει την λειτουργία της σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών δ) ο σύγχρονος πολίτης επικοινωνεί, διεκπεραιώνει και (συν) εργάζεται χρησιμοποιώντας υπολογιστές και έξυπνες συσκευές, η αναγκαιότητα ύπαρξης της υψηλά ποιοτικής τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Πληροφορική, που προσφέρουν τα ΕΠΑΛ και θα συνεχίσουν τα Τεχνολογικά Λύκεια, δεν τίθεται υπό συζήτηση.

Η ύπαρξη τομέα Πληροφορικής, με σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που θα ικανοποιεί τις διαρκώς αναμορφούμενες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας με την εκπαίδευση και εξειδίκευση τεχνικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελεί θεμελιώδη λίθο του νέου Τεχνολογικού Λυκείου.

Στις «Προτάσεις για τα ωρολόγια προγράμματα του Τεχνολογικού Λυκείου», της ομάδας εργασίας Σχολικών Συμβούλων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, 2012, ISBN: 978-960-92930-3-7), οι σχολικοί σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας προτείνουν, κατόπιν σχετικής μελέτης, τεκμηριωμένα το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η διδασκαλία της Πληροφορικής στο νέο Τεχνολογικό Λύκειο ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

Εφόπουλος Βασίλης

Κοτίνη Ισαβέλλα

Μανουσαρίδης Ζαχαρίας

Τζελέπη Σοφία

 

 

 

 

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Σχολεία: Ένα self test για μαθητές-εκπαιδευτικούς από τις 17 Μαΐου

Πανελλαδικές 2021: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων για ΓΕΛ - ΕΠΑΛ

Σε όλα τα σχολεία το ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ μάθημα ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΟΤΗΣΗ

Το Κορυφαίο Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

Μόρια για Προσλήψεις - ΑΣΕΠ - Μεταπτυχιακά με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE του GoLearn - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

kerameos
Κεραμέως: 5 άξονες για το σχολείο πολλαπλών γνώσεων και των δεξιοτήτων
Ήπιες ψηφιακές δεξιότητες, αξιολόγηση και σύνδεση με την αγορά εργασίας. Αυτοί είναι ορισμένοι από τους βασικούς άξονες της μεταρρυθμιστικής...
Κεραμέως: 5 άξονες για το σχολείο πολλαπλών γνώσεων και των δεξιοτήτων
ΙΕΚ: Προτάσεις ΣΒΕ για νέες ειδικότητες που ενδιαφέρουν τη βιομηχανία
Συνάντηση της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Δρα Γ. Βούτσινο
ΙΕΚ: Προτάσεις ΣΒΕ για νέες ειδικότητες που ενδιαφέρουν τη βιομηχανία
ανοικτά σχολεία αίθουσα
ΣΥΝΕΚ Λάρισας: Κινητοποιήσεις για τα πειραματικά σχολεία
Σε κινητοποίηση για τη μετατροπή σχολείων σε Πειραματικά καθώς και για τον εξοβελισμό της Καλλιτεχνικής Παιδείας στο Λύκειο προχώρησαν οι...
ΣΥΝΕΚ Λάρισας: Κινητοποιήσεις για τα πειραματικά σχολεία