Οι προτεινόμενες αλλαγές στο Λύκειο: Αναλυτικά τα μαθήματα και οι ώρες διδασκαλίας
Στάλθηκε στα σχολεία σήμερα, μαζί με τις "Προτεινόμενες αλλαγές στο Λύκειο"

ΘΕΜΑ: «Κενά - Πλεονάσματα »


Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να αποστείλουν ανυπερθέτως μέχρι την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013 και ώρα 10.00 π.μ.συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο πίνακα σύμφωνα με τα νέα ωρολόγια προγράμματα που επισυνάπτονται
για τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Νέα Επαγγελματικά Λύκεια. Ο υπολογισμός κενών-πλεονασμάτων σύμφωνα με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα θα γίνει μόνο για την Α΄ Τάξη. Τα κενά και πλεονάσματα για τις υπόλοιπες τάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τα παλιά ωρολόγια προγράμματα. Οι πίνακες να αποσταλούν ηλεκτρονικά και με faxυπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Διευθυντή του σχολείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1218/20-5-2013 «Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014.» Για τα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ σύμφωνα με το ΦΕΚ146/13-7-2006 «Οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε».
Κατά τον υπολογισμό των παραπάνω να ληφθούν υπόψη τυχόν αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και να γίνει πλήρης αξιοποίηση των β΄ αναθέσεων και δεύτερης ειδικότητας με α΄ και β΄ αναθέσεις.

Προτεινόμενες αλλαγές στο Λύκειο

 

 

 

 

Αγωνιστική Συσπείρωση Εβρου

σχετικά άρθρα

Κοινό πλαίσιο ΣΕΠΕ Κερατσινίου-Περάματος, ενώσεων και συλλόγων γονέων, σωματείων και φορέων για τα καζάνια του θανάτου
Κοινό πλαίσιο ΣΕΠΕ Κερατσινίου-Περάματος, ενώσεων και συλλόγων γονέων, σωματείων και φορέων για τα καζάνια του θανάτου
Ανακοίνωση
Κοινό πλαίσιο ΣΕΠΕ Κερατσινίου-Περάματος, ενώσεων και συλλόγων γονέων, σωματείων και φορέων για τα καζάνια του θανάτου