Thumbnail
Σας παρουσιάζουμε κορυφαία τμήματα Πληροφορικής από Δημόσια Πανεπιστήμια για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού με άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

Το alfavita.gr σας παρουσιάζει κορυφαία τμήματα Πληροφορικής από Δημόσια Πανεπιστήμια για να επιλέξετε στο Μηχανογραφικό σας.

Σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη και εταιρείες επαγγελματικού προσανατολισμού το alfavita.gr καθοδήγησε μέσα στην χρονιά και ιδιαιτερα τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες νέους για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους πραγματοποιώντας τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, εξ αποστάσεως συνεδρίες και άλλα!

Το alfavita.gr αποτελεί το 1ο στην Ελλάδα site για την Παιδεία με εξειδίκευση σε θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σπουδών, επιμόρφωσης και Υπουργείου Παιδείας.

Για 27 συνεχή χρόνια είναι 1ο σε επισκεψιμότητα με 4.000.000 μοναδικούς επισκέπτες το μήνα.

Σας παρουσιάζουμε λοιπόν κορυφαία τμήματα Πληροφορικής για το Μηχανογραφικό σας.

Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελεί ένα από τα κορυφαία Τμήματα Πληροφορικής στη χώρα μας, με διεθνή αναγνώριση και μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Λειτουργεί ήδη 25 χρόνια και σε αυτό ασκούν διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα περίπου 25 Καθηγητές διαφόρων βαθμίδων, καθώς και αριθμός έκτακτων συνεργατών. Διαθέτουμε πολύ αξιόλογα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Παράλληλα, έχουμε κατακτήσει μια σημαντική θέση ερευνητικού συμμέτοχου στις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις. Τα γεγονότα αυτά σε συνδυασμό με τη μεγάλη απορροφητικότητα των αποφοίτων μας, έχουν καταστήσει το Τμήμα μας περιζήτητο τόσο για προπτυχιακές όσο και για μεταπτυχιακές σπουδές.

Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσφέρουν στους φοιτητές που τα παρακολουθούν κάποια εξειδίκευση πρώτου επιπέδου με διάφορα μαθήματα επιλογής και με τη λειτουργία τριών κατευθύνσεων που επικεντρώνονται σε κάποιους τομείς της Πληροφορικής. Όμως, ο στόχος των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Πληροφορικής είναι η παρουσίαση του συνόλου της επιστήμης της Πληροφορικής και όχι η ειδίκευση σε κάποιον τομέα της. Ειδίκευση μπορεί να παρασχεθεί μόνο στα πλαίσια ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Πληροφορικής. Καθώς η Πληροφορική έχει ήδη διανύσει πέντε δεκαετίες εξέλιξής της, έχει καταστεί αναγκαία η εξειδίκευση μέσω παρακολούθησης κάποιου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Πληροφορικής.

Δείτε εδώ περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων είναι πιστοποιημένο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η πιστοποίηση είναι η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Σκοπός της πιστοποίησης ενός προγράμματος σπουδών είναι η διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ.

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα φοιτητών

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχουν εξειδικεύσεις σε διάφορους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Επιστημονικά πεδία

  • 2ο Επιστημονικό Πεδίο «Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών»
  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο «Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορική»

Δείτε εδώ περισσότερα

Βάση Εισαγωγής Τμήματος των Ψηφιακών Συστημάτων

Η βάση εισαγωγής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ανέβηκε στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2023 κατά 620 μόρια ακολουθώντας την σταθερή ανοδική πορεία των τελευταίων χρόνων.

tmimata pliroforikis

Τμήμα Πληροφορικής, ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε το 1989 και περιλαμβάνεται στα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τμήμα πρωτοστατεί στην εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών επιδεικνύοντας συνεχή ανοδική πορεία σε όλους τους τομείς: στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών, στο περιεχόμενο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών και στις μεθόδους διδασκαλίας, στον εμπλουτισμό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με διεπιστημονικότητα και εξωστρέφεια, στις ερευνητικές δραστηριότητες με έμφαση στην αριστεία και στις πολλαπλές διεθνείς διακρίσεις και βραβεύσεις, και στην εκπόνηση πολύ υψηλής στάθμης διδακτορικών διατριβών σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ μπορεί να είναι η πρώτη σας επιλογή γιατί έχουμε:

α) ένα σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών με έμφαση στην προγραμματιστική δεινότητα σε οτιδήποτε επιδέχεται προγραμματισμό (π.χ. μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, λογισμικό, υλικό, διαδίκτυο των πραγμάτων, μηχανική μάθηση, επεξεργασία σήματος και πληροφορίας, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, διάστημα),
β) υψηλής στάθμης καθηγητές,
γ) ικανοποιητικές κτηριακές και τεχνολογικές υποδομές καθώς και
δ) ένα σταθερό και συμπαγές ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Το Τμήμα προσφέρει ένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που βασίζεται στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών για την Πληροφορική (Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών), που προτείνουν από κοινού οι κορυφαίοι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί: Association for Computing Machinery (ACM) και Institute of Electronics and Electrical Engineers (IEEE) - Computer Society, και έχει επιπλέον εμπλουτισθεί με ένα σύγχρονο κύκλο μαθημάτων στις Τηλεπικοινωνίες και στην Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια. Επίσης, το Τμήμα προσφέρει πολλά οργανωμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με έμφαση στην αριστεία και στη διεπιστημονικότητα.

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1991 (ΦΕΚ 78/30.5.91) και δέχεται φοιτητές/φοιτήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93.

Οι συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού για τη διδασκαλία, την έρευνα, τη βελτίωση του εξοπλισμού και τη στελέχωση του Τμήματος, έχουν καταξιώσει το Τμήμα Πληροφορικής σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Η ποιότητα του Τμήματος τεκμηριώνεται και από τους ακόλουθους αντικειμενικούς παράγοντες:

  • Μεγάλο αριθμό αποφοίτων που έχουν καταξιωθεί στην Ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και στελεχώνουν την αγορά εργασίας.
  • Μεγάλο αριθμό πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Πρόσφατη συγκριτική αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων κατατάσει το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ στην κορυφη.
  • Μεγάλο αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχει αναλάβει το Τμήμα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από Ελληνικούς φορείς.
  • Συγγραφή και έκδοση μεγάλου αριθμού βιβλίων Πληροφορικής.
  • Κατάταξη του ΑΠΘ στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια στην κατηγορία “Επιστήμη Υπολογιστών και Πληροφοριακά Συστήματα” σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρίας QS.

Αναλυτικά η Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο αρχείο PDF.

Οι επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων του Τμήματος εκτείνονται στο ακόλουθο ευρύ φάσμα της έρευνας και της αγοράς εργασίας: τη διδασκαλία και την έρευνα σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο καθώς και τη μελέτη, την επίβλεψη, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων σε εγκαταστάσεις και σε πάσης φύσεως εφαρμογές στους επιστημονικούς τομείς:

του Υλικού και Λογισμικού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
της Πληροφορικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων,
των Δικτύων Επικοινωνιών και των Εφαρμογών Διαδικτύου,
των Συστημάτων και Εφαρμογών Επεξεργασίας Σημάτων, Εικόνας και Ομιλίας.

Δείτε εδώ περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, βραβεύτηκε από την εταιρία υψηλής τεχνολογίας Huawei, για την υποδειγματική λειτουργία στο Ίδρυμα της ICT Academy, μιας διεθνούς πρωτοβουλίας που αναπτύσσει η εταιρία, με στόχο την παροχή γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την πιστοποίηση των φοιτητών, σε αντικείμενα τα οποία έχουν άμεσο αντίκρισμα στη βιομηχανία και την αγορά εργασίας.

Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο της "Huawei Partner Summit 2023", εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα και σε αυτήν συμμετείχαν 150 εκπρόσωποι από 40 συνεργάτες της Huawei στην Ελλάδα και τα Νότια Βαλκάνια στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής αποτελεί ένα από τα τμήματα που δημιουργήθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 147 (ΦΕΚ Α΄ 56/10.4.1990), το οποίο περιελάμβανε και τη μετονομασία σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Δέχεται φοιτητές από το 1991-1992, ενώ το 2013-2014 συγχωνεύθηκε σε αυτό το πρώην Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας (Νάουσα) και εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προσφέρονται 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις:

Α) Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Β) Πληροφοριακά Συστήματα

Οι Σπουδές στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Αποστολή του Τμήματος είναι:

Η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές σε Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήμες και,
Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα.

Δείτε εδώ περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

tmima_politismikis_texnologias_kai_epikoinwnias

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, παρέχει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μεταξύ των τμημάτων του 1ου και 4ου επιστημονικού πεδίου μιας και είναι το μόνο Τμήμα στην Ελλάδα που συνδυάζει τρεις νευραλγικούς επιστημονικούς και αναπτυξιακούς τομείς, αυτούς της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και του Πολιτισμού, παράγει αξιόλογους επιστήμονες & επαγγελματίες, ικανούς να ανταποκριθούν στο σύγχρονο ακαδημαϊκό  & επιχειρησιακό περιβάλλον για τη μελέτη και εφαρμογή των Τ.Π.Ε στο πεδίο του Πολιτισμού.

Γνωστικά Αντικείμενα:

Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality)
Τρισδιάστατα Γραφικά με Υπολογιστή και γραφιστική (3D Graphics)
Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
Πολυμέσα (Multimedia)
Οπτικοακουστικά (Audiovisual Arts)
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)
Διαδραστικός Σχεδιασμός (Interactive Design)
Μουσειολογία και Εκθεσιακός Σχεδιασμός (Museology and Exhibition Design)
 

Προοπτικές Απασχόλησης αποφοίτων:

Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για πολιτιστικές εφαρμογές (Προγραμματισμός, Εικονική Πραγματικότητα, Ψηφιακά Παιχνίδια, Μουσεία, Χώροι τέχνης)
Ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων (Μοντάζ, ντοκιμαντέρ)
Σκηνοθεσία, επεξεργασία και σύνθεση ψηφιακών δεδομένων για τη δημιουργία βίντεο, animation και κινούμενης εικόνας
Πολιτιστική διαχείριση, Πολιτιστικό μάρκετινγκ και διαφήμιση πολιτιστικών φορέων και οργανισμών (Μουσεία, Πινακοθήκες, ΜΜΕ, social media, φορείς τέχνης και γνώσης)
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
Εκπαίδευση (Μουσειοπαιδαγωγική, Καθηγητές/τριες Πληροφορικής Κατηγορίας ΠΕ86)
Σχεδίαση και Ανάπτυξη γραφικών και τρισδιάστων γραφικών (3D) για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς

Δείτε εδώ περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

papel

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 70 της 28ης Μαΐου 2013, και προήλθε από τη συγχώνευση των Τμημάτων Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών και Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της επιστήμης πληροφορικής, των υπολογιστικών συστημάτων επεξεργασίας και μετάδοσης πληροφοριών, καθώς και των εφαρμογών αυτών για την κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της οικονομίας, της έρευνας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης.

Το Τμήμα προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, που καλύπτει θέματα αιχμής στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, έχοντας ως βασικό στόχο οι απόφοιτοι του Τμήματος να διαθέτουν αναλυτικό και συγκροτημένο τρόπο σκέψης και να συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη. Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος πραγματοποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 44, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 58 τ.Α' / 08.04.2009.

Για την παραπέρα εμβάθυνση στο επιστημονικό πεδίο της επιστήμης της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, ενώ είναι επίσης δυνατή και η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Δείτε εδώ περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών - ΠΑΔΑ

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών είναι δέκα (10) εξάμηνα. Οι σπουδές στα πρώτα εννέα (9) εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακή εργασία, εκπόνηση εργασιών και μελέτη περιπτώσεων, είτε αυτόνομα, είτε στα πλαίσια συμμετοχικής εργασίας. Το δέκατο (10ο) εξάμηνο περιλαμβάνει επιπλέον την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα πραγματοποίησης τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης, η οποία ωστόσο είναι προαιρετική και ισοδυναμεί με (απαλλάσσει από) ένα (1) μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό.

Η Διπλωματική Εργασία έχει ερευνητικό, μελετητικό, αναπτυξιακό ή εφαρμοσμένο ερευνητικό χαρακτήρα και εκπονείται από κάθε φοιτητή, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία με έναν ακόμη φοιτητή. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες από την ολοκληρωμένη μελέτη σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητάς τους.

Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εργαστούν σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας υπό την καθοδήγηση στελεχών των φορέων υποδοχής τους, με σκοπό την από κοινού με άλλους επαγγελματίες του κλάδου εκπόνηση συγκεκριμένου έργου και την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων τους μέσω διαδικασιών συνεργατικότητας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών υποστηρίζει τις εξής τρεις Ροές Εξειδίκευσης (ΡΕ):

ΡΕ-1: Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ΡΕ-2: Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων
ΡΕ-3: Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Ένας φοιτητής προκειμένου να αποφοιτήσει, θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς πενήντα πέντε (55) μαθήματα του ΠΣ εφόσον δεν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση, και πενήντα τέσσερα (54) μαθήματα του ΠΣ στην περίπτωση που πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς τα τριάντα εννέα (39) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα του ΠΣ και επιπλέον

Δείτε περισσότερα εδω

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

politexneio kritis

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) είναι μία από τις πέντε Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και δέχθηκε για πρώτη φορά 30 προπτυχιακούς φοιτητές το 1990. Σήμερα η Σχολή ΗΜΜΥ έχει 27 καθηγητές, εκ των οποίων το 70% έχουν αποκτήσει το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµά τους σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και αρκετοί εργάστηκαν στο εξωτερικό πριν ενταχθούν στο δυναμικό της Σχολής. Επιπλέον, η Σχολή έχει σήμερα 25 μέλη επιστημονικού προσωπικού και 3 διοικητικές υπαλλήλους και υποδέχεται 150-200 πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.

Οι σπουδές στη Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλού επιπέδου τεχνική κατάρτιση μηχανικών σε θέµατα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της ηλεκτρονικής και αρχιτεκτονικής υπολογιστών, της πληροφορικής, των συστημάτων αυτόματου ελέγχου, των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, και των τηλεπικοινωνιών. Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να καταλαβαίνουν σε βάθος τις θεµελιώδεις αρχές της νέας τεχνολογίας σε όλους τους παραπάνω τοµείς, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της ραγδαία εξελισσόµενης τεχνολογίας.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι κτισμένο στο Ακρωτήρι σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 3000 στρεμμάτων, 7 χιλ. ΒΑ της πόλης των Χανίων. Οι διοικητικές υπηρεσίες της σχολής και τα γραφεία του επιστημονικού προσωπικού βρίσκονται στα κτίρια της Σχολής εντός της Πολυτεχνειούπολης. Τα μαθήματα και τα εργαστήρια γίνονται επίσης σε κτίρια εντός της Πολυτεχνειούπολης.

Δείτε εδώ περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) - ΕΜΠ

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) διατηρεί μια παράδοση προσέλκυσης εξαίρετων φοιτητών, στους οποίους προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, με έμφαση στις επιστημονικές αρχές που δημιουργούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. H εκπαίδευση των φοιτητών μας υποστηρίζεται από πενταετές πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που απαρτίζεται από δύο περιόδους σπουδών. Η πρώτη περίοδος (κορμός) έχει διάρκεια 5 εξαμήνων και προσφέρει ισχυρό πυρήνα βασικών γνώσεων υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ η δεύτερη περίοδος διάρκειας 4 εξαμήνων παρέχει γνώσεις εμβάθυνσης, οργανωμένες σε ροές θεματικά συγγενών μαθημάτων, δηλαδή σε σύνολα μαθημάτων τα οποία συγκροτούν μία ευρύτερη επιστημονική και εκπαιδευτική ενότητα και συνδυάζονται για να συνθέσουν τις τέσσερις δυνατές κατευθύνσεις του διπλώματος (Ηλεκτρονικής και Συστημάτων, Επικοινωνιών, Πληροφορικής, Ενέργειας). Το σύστημα ροών μαθημάτων επιτρέπει ευρύ φάσμα επιλογής κατεύθυνσης εμβάθυνσης και παρέχει στους φοιτητές μεγάλα περιθώρια για προσωπική επιλογή κι διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών τους σύμφωνα με τα ειδικά ενδιαφέροντά τους. Η εκπαίδευση των φοιτητών ολοκληρώνεται με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τελευταίου (10ου) εξαμήνου σπουδών. Η διπλωματική εργασία είναι μία εκτεταμένη αναλυτική ή συνθετική εργασία που στοχεύει στην ολοκλήρωση των γνώσεων των τελειοφοίτων και στην παρουσίαση των ικανοτήτων τους στην επεξεργασία αυτοτελών θεμάτων της Επιστήμης του HMMY.

Η εισαγωγή των ροών εμβάθυνσης και η δημιουργία των τεσσάρων κατευθύνσεων σπουδών, το 1995, υπήρξε σταθμός στην αναδιαμόρφωση του προγράμματος σπουδών της Σχολής, καθώς αποτέλεσε πρωτοποριακή επιλογή και πρότυπο για τον ελληνικό χώρο. Με δεδομένη τη στρατηγική απόφαση για το ενιαίο δίπλωμα και τη σημερινή φυσιογνωμία της Σχολής, το ισχύον πρόγραμμα σπουδών χαρακτηρίζεται από τη διατήρηση του ισχυρού κορμού.

Τα Μαθήματα κορμού διδάσκονται στη διάρκεια των πέντε πρώτων εξαμήνων και είναι κοινά για όλους τους φοιτητές.

Τα Μαθήματα ροών επιλέγονται από τους φοιτητές ανάλογα με την προτιμώμενη κατεύθυνση σπουδών.
Όλα τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά.

Υποχρεωτικά είναι τα θεμελιώδη μαθήματα που θεωρούνται απαραίτητα ώστε να αποκτήσει ο φοιτητής το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εμβάθυνσή του σε μια από τις κατευθύνσεις της Σχολής.
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά είναι τα μαθήματα που υλοποιούν την εξειδίκευση εμβάθυνση της προτίμησης του φοιτητή και του παρέχουν τα εφόδια για περαιτέρω σπουδές ή επιστημονική δραστηριότητα.
Προαιρετικά είναι τα μαθήματα τα οποία μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει ο φοιτητής ελεύθερα, κατά την κρίση και την επιθυμία του, για να διευρύνει το πεδίο των γνώσεών του.

Κατευθύνσεις και Ροές

Τα μαθήματα των εξαμήνων από το 6ο έως το 9ο είναι 25 εκ των οποίων τα 23 είναι μαθήματα εμβάθυνσης και τα 2 είναι μαθήματα κορμού («Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων» και «Ηλεκτρολογικό Σχέδιο») τα οποία διδάσκονται στο 6ο και 7ο εξάμηνο, αντίστοιχα. Τα μαθήματα εμβάθυνσης είναι οργανωμένα σε ροές. Οι ροές Υ, Λ, Δ, Η, Τ, Σ, Ε και Ζ περιέχουν μαθήματα του πυρήνα της Σχολής, οι ροές Ο και Ι περιέχουν μαθήματα Διοίκησης και Βιοϊατρικής Μηχανικής, αντίστοιχα, και οι ροές Μ και Φ μαθήματα Μαθηματικών και Φυσικής, αντίστοιχα. Η πλήρης ροή αποτελείται από επτά (7) μαθήματα, τέσσερα (4) εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά. Η μισή ροή αποτελείται από τέσσερα (4) μαθήματα, τρία (3) εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά.

Δείτε εδώ περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οι στόχοι του προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι: • Η υψηλή στάθμη και ποιότητα με διεθνή κριτήρια,

 • Η εναρμόνισή του με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την επιστήμη και την τεχνολογία των υπολογιστών, της πληροφορικής
 • Η εφαρμοσμένη κατεύθυνση, με έμφαση στην εργαστηριακή εκπαίδευση, παράλληλα με την καλλιέργεια της ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης και την κατανόηση των αρχών, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή εκπαίδευση του επιστήμονα και του μηχανικού.
• Ο σωστός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων,
• Στο μεταπτυχιακό επίπεδο, η εξειδίκευση σε τομείς αιχμής και η διεξαγωγή έρευνας διεθνούς στάθμης, σε συνεργασία και με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί βασικό μέλημα του Τμήματος, και καθίσταται δυνατή χάρη στην υψηλή στάθμη των μελών του Τμήματος και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητές του. 2.1 Χαρακτήρας των Σπουδών, Επαγγελματικές Προοπτικές Ακολουθώντας κυρίως το υπόδειγμα αμερικανικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών τμημάτων «Computer Science and Engineering», το πρόγραμμα σπουδών αντιμετωπίζει την Πληροφορική ως τεχνολογική επιστήμη: έχοντας αυστηρά επιστημονικά θεμέλια και μεθοδολογία, αποσκοπεί στην κατασκευή συστημάτων, υλικού και λογισμικού, τα οποία καλούνται να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ανθρώπινες ανάγκες.

Έτσι, καλύπτει εξ ίσου τα αντικείμενα του υλικού, του λογισμικού, των εφαρμογών της πληροφορικής, και της θεωρίας. Παράλληλα, δίνεται ισόρροπη έμφαση στη διδασκαλία της αυστηρής επιστημονικής μεθόδου και στην καλλιέργεια των ικανοτήτων σύνθεσης και της νοοτροπίας μηχανικού μέσω ειδικών εργασιών και εργαστηρίων.  Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία, καθώς και προαιρετική Πρακτική Άσκηση μέσω εργασίας εκτός Πανεπιστημίου. Τέλος, προσφέρονται μαθήματα παιδαγωγικής κατάρτισης. Με τον τρόπο αυτό, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ανταποκριθούν με την ίδια ευκολία στις απαιτήσεις όλου του φάσματος επαγγελματικής απασχόλησης, από τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, μέχρι την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα. 

Δείτε εδώ περισσότερα

panepistimio kritis

 

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το ΤΜΗΥΠ ιδρύθηκε το 1979 (Π.Δ. 779/ ΦΕΚ 230/ 03-10-1979), ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1980 και είναι ουσιαστικά το πρώτο Τμήμα που ιδρύθηκε στη χώρα με πρόγραμμα σπουδών που εστιάζει στο χώρο της Επιστήμης και, Τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.  Τα μέλη του συμπεριλαμβάνονται διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες και μηχανικοί που ασχολούνται με τη διδασκαλία καθώς με την έρευνα αιχμής σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών του χώρου καθώς και με τη μελέτη των εφαρμογών του..

Το Τμήμα είναι διαρθρωμένο στους ακόλουθους τομείς:

  • Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών,
  • Τομέας Λογικού των Υπολογιστών,
  • Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών.

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του τμήματος είναι πενταετές (10 εξάμηνα) και με την  ολοκλήρωσή του, ο απόφοιτος λαμβάνει το Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Το ΠΠΣ διαμορφώνεται και προσαρμόζεται δυναμικά (τελευταία αναθεώρηση το 2014). Σταθερός στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδείας σε όλο το εύρος της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών και Επικοινωνιών και των εφαρμογών τους, καθώς και η συνεχής βελτίωση  των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων.

Στο σχεδιασμό και την οργάνωση του ΠΠΣ λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις στην επιστήμη, οι προτάσεις και σχετικές μελέτες διεθνών επιστημονικών οργανισμών - ιδιαίτερα του Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE) και του Association for Computing Machinery (ACM) - η δομή και το περιεχόμενο αντίστοιχων προγραμμάτων σε έγκριτα Πανεπιστήμια του εξωτερικού και του εσωτερικού, η εμπειρία που συσσωρεύεται από την υλοποίηση του ΠΠΣ στο ίδιο το Τμήμα. Πολύ σημαντικό ρόλο επίσης στη διαμόρφωση της πιο πρόσφατης αναθεώρησης είχαν οι συστάσεις στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης..   

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το ΠΠΣ καλύπτει όλο το εύρος του Computer Science/ Informatics και Computer Engineering.  Πέραν της σφαιρικότητας και του εύρους του ΠΠΣ, δίνεται μεγάλη βαρύτητα και στη διαχρονικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης,  η οποία επιτυγχάνεται με συνεχή έμφαση στα βασικά και θεμελιώδη ζητήματα των πεδίων ενδιαφέροντος. Επιπλέον, πέραν του επιστημονικού και τεχνολογικού υπόβαθρου, το ΠΠΣ έχει σχεδιαστεί ώστε να διευρύνονται  οι ορίζοντες των φοιτητών και σε θέματα ανθρωπιστικού και κοινωνικο-οικονομικού περιεχομένου. 

Δείτε εδώ περισσότερα

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

viasmos.jpg
Ασέλγεια σε 12χρονη αθλήτρια: Ποινή κάθειρξης 13 ετών στον προπονητή ιστιοπλοΐας
«Στο δικό του μυαλό ίσως να πίστευε ό,τι και να γίνει θα καλυφθεί με το γάμο… Μου δίνει την εντύπωση ότι έμμεσα επιβεβαιώνεται ο βιασμός»
Ασέλγεια σε 12χρονη αθλήτρια: Ποινή κάθειρξης 13 ετών στον προπονητή ιστιοπλοΐας
ipourgeio_paideias.jpg
Εντοπίστηκαν λάθη στους πίνακες κατανομής των 3.278 θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μετά τις διορθώσεις πάνε για ΦΕΚ
Με την ολοκλήρωση των διορθώσεων θα υπογραφούν από τον υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας και θα σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.
Εντοπίστηκαν λάθη στους πίνακες κατανομής των 3.278 θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μετά τις διορθώσεις πάνε για ΦΕΚ