Εκπαίδευση
Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου για όσα θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της 30ης Μαΐου

Ενημερωτικό απέστειλε ο αιρετός Θοδωρής Κατσωνόπουλος για όσα θα συζητηθούν στην αυριανή (30 Μαΐου) συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ.

Τι θα συζητηθεί

«Το ΚΥΣΔΕ θα συνεδριάσει την Πέμπτη 30 Μαΐου και πρόκειται να εξετάσει τα παρακάτω θέματα:

  1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ στο Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”

Θα εξεταστούν 8 αιτήσεις εκπαιδευτικών ΔΕ (2 ΠΕ02, 1 ΠΕ03, 1 ΠΕ04.01, 1 ΠΕ05, 1 ΠΕ06, 1 ΠΕ11, 1 ΠΕ86), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν. 1674/1986. 

  1. Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Θα εξεταστεί 1 αίτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 για λόγους υγείας.

  1. Ενστάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ επί μη αποδέσμευσής τους από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα για μετάταξη ή/και απόσπαση μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2024

Θα εξεταστούν 11 αιτήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ενίστανται κατά της αρ. 11/13-05-2024 πράξης του ΚΥΣΔΕ στην οποία βασίστηκε η αρ.49598/Ε2/15-05-2024 Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τη μη έγκριση αποδέσμευσής τους για μετάταξη ή/και απόσπαση στα πλαίσια του Α’ κύκλου κινητικότητας 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6, αρ. 3 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ224Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.7, αρ.5 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ296Α’) και τις αιτήσεις των ενιστάμενων  εκπαιδευτικών.

  1. Ενστάσεις αναφορικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις

5. Ένταξη εκπαιδευτικού ΔΕ κλάδου ΤΕ16 σε ειδική κατηγορία κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων

6. Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Θα εξεταστούν 16 αιτήσεις και πιο συγκεκριμένα: 1 ΠΕ05, 1 ΠΕ06, 1 ΠΕ07 στον αντίστοιχο κλάδο, 1 ΠΕ03 σε κλάδο ΠΕ08, 1 ΠΕ87.09 και 1 ΠΕ05 σε κλάδο ΠΕ70 και τέλος 5 ΠΕ79.01 και 5 ΠΕ86 στον αντίστοιχο κλάδο.

7. Αποδεσμεύσεις εκπαιδευτικών ΔΕ για μετάταξη σε κλάδους ΕΕΠ της Ειδικής Αγωγής

Θα εξεταστούν 8 αιτήσεις μετάταξης, εκ των οποίων:

1 από ΠΕ02 σε ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων σε περιοχή της Δ/θμιας Εκπ/σης,

1 από ΠΕ87.09 σε ΠΕ23 Ψυχολόγων σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,

4 (2 από ΠΕ02, 1 από ΠΕ11, 1 από ΠΕ87.09) σε ΠΕ23 Ψυχολόγων σε ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,

1 από ΤΕ16 σε ΠΕ23 Ψυχολόγων σε περιοχές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης,

1 απόΠΕ87.02 σε ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών σε περιοχή της Δ/θμιας Εκπ/σης.

8. Εξέταση ερωτήματος ΔΔΕ σχετικά με την ισχύ της 5ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού μουσικής παιδείας

9. Ενημέρωση αναφορικά με εκπρόθεσμη ένσταση επί των οργανικών κενών των μεταθέσεων έτους 2024

10. Παραίτηση από την υπηρεσία εκπαιδευτικών ΔΕ

Θα εξεταστούν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών - 1 ΠΕ02, 1 ΠΕ86 -  για παραίτηση από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για εξαιρετικούς λόγους, όπως σοβαρούς λόγους υγείας ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

11. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε στελέχη εκπαίδευσης

12. Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού ΔΕ στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Στις 27/05/2024 ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού. Το σύνολο των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπώνται σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ είναι 1.038 και πιο συγκεκριμένα:

368 σε Πανεπιστήμια, 5 στην ΑΣΠΑΙΤΕ

7 στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

9 στην Ακαδημία Αθηνών

65 σε Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης (ΠΔΕ) και 275 σε Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης (ΔΔΕ)

2 στον ΔΟΑΤΑΠ

2 στο Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής

5 στον ΕΟΠΠΕΠ

7 στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

1 στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

1 στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

1 στο ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

32 στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

18 σε διοικητικές θέσεις των ΚΕΔΑΣΥ

163 για άσκηση διοικητικού έργου στις ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)

5 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

9 ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ)

Αναμένονται οι αποσπάσεις σε Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΑ και Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων.

Όλες οι παραπάνω αποσπάσεις δυστυχώς δεν εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ και αυτό είναι κάτι που διεκδικούμε να αλλάξει. Η απόφαση του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, την οποία υποστηρίζω, είναι «οι αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ, με προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων, ανακοίνωση των αντίστοιχων προσόντων που απαιτούνται, με συγκεκριμένη μοριοδότηση και διαφάνεια. Οι αποσπάσεις αυτές να γίνονται για μια 3ετία».

Επίσης, στις 23/05/2024 εκδόθηκε απ' το Υπουργείο η υπ. αρθμ. 54074/Ε2 εγκύκλιος με θέμα "Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2024-25".

Έως την Τρίτη 4 Ιουνίου, ώρα 15.00 και έως την Πέμπτη 6 Ιουνίου, ώρα 15.00, πρέπει οι ΔΔΕ και ΠΔΕ αντίστοιχα να ολοκληρώσουν την καταχώριση των κενών στο ΟΠΣΥΔ. Αυτές τις μέρες συνεδριάζουν τα ΠΥΣΔΕ ανά τη χώρα για τα λειτουργικά κενά αποσπάσεων σχολικών μονάδων αρμοδιότητας τους. Αυτό σημαίνει ότι οι φετινές αποσπάσεις θα ανακοινωθούν νωρίτερα σε σχέση με την περσινή χρονιά και το ΚΥΣΔΕ θα ολοκληρώσει τις σχετικές συνεδριάσεις του εντός του Ιουνίου. Η «έγκαιρη πραγματοποίηση όλων των αποσπάσεων μέχρι τις 30 Ιούνη» είναι και πάγιο αίτημα του κλάδου, όπως αποτυπώνεται στις αποφάσεις του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ.

Τα καίρια ερωτήματα που απασχολούν μεγάλη μερίδα συναδέλφων/ισσών είναι η πραγματοποίηση των φετινών μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση, η κατανομή ανά βαθμίδα και ανά κλάδο/ειδικότητα, όπως επίσης τα χρονοδιαγράμματα σχετικά με τις αποσπάσεις ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΔΕ, ΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, τις μετατάξεις, τις ενστάσεις επί των μεταθέσεων, αλλά και η έκδοση αποφάσεων για θέματα που το ΚΥΣΔΕ έχει γνωμοδοτήσει θετικά.

Θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης για όσα συζητηθούν και αποφασιστούν, όπως και για διάφορα άλλα θέματα που ενδιαφέρουν την εκπαιδευτική κοινότητα.»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

δπθ
ΔΠΘ: Σημαντικές διακρίσεις του Τμήματος Χημείας στα Health & Safety Awards 2024
Χρυσό Μετάλλιο με το έργο Erasmus+ SETOFF και Πρώτο Βραβείο στο Π.Μ.Σ. «Χημική Βιομηχανία: Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας»
ΔΠΘ: Σημαντικές διακρίσεις του Τμήματος Χημείας στα Health & Safety Awards 2024