ΥΠΑΙΘ
INTIME NEWS/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ποιος είναι ο ρόλος και το έργο των Προωθητών «Εrasmus+» 

Προωθητές του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Erasmus+» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όρισε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. 

 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Βασιλική Τσιωνά, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ως τακτικό μέλος

 • Ευαγγελία Βαβούρα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ81 ως αναπληρωματικό μέλος

 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

 • Ιωάννης Γεωργακόπουλος, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 ως τακτικό μέλος

 • Ανδρομάχη Τσίντζου, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού ως αναπληρωματικό μέλος

 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

 • Αγγελική Τσακύρη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 ως τακτικό μέλος

 • Φωτεινή Ψευτογκά, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 ως αναπληρωματικό μέλος

 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

 • Ελένη Σαρλή, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ως τακτικό μέλος

 • Ευαγγελία Βλασσοπούλου, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ως αναπληρωματικό μέλος

 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

 • Ευαγγελία Τριανταφύλλου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 ως τακτικό μέλος

 • Ευθαλία Λιάλιου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07 ως αναπληρωματικό μέλος

 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

 • Χαρίκλεια Γουβέλη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ως τακτικό μέλος

 • Ανδρονίκη Λιάσκου, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ως αναπληρωματικό μέλος

 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

 • Ιωάννα Χατζοπούλου, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ως τακτικό μέλος

 • Χρήστο Πρασσά, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ως αναπληρωματικό μέλος

 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

 • Ροδή-Θεοδώρα Κεντάρχου, διοικητική υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ως τακτικό μέλος

 • Αναστασία Μπαρουξή, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 ως αναπληρωματικό μέλος

 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 • Ευλαμπία Κύζα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ως τακτικό μέλος

 • Κρυσταλλία Στάικου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ05 ως αναπληρωματικό μέλος

 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

 • Βασιλεία Ανδρεαδάκη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ως τακτικό μέλος

 • Αρετή Βουράκη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ05 ως αναπληρωματικό μέλος

 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

 • Παναγιώτη Βογιατζιδάκη, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ως τακτικό μέλος

 • Νίκο Τζιμόπουλο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 ως αναπληρωματικό μέλος

 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

 • Ηλία Παπαδόγιαννη, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ως τακτικό μέλος

 • Παναγιώτα Λιακοπούλου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ως αναπληρωματικό μέλος

 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

 • Αγγελική Καραγεωργοπούλου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 ως τακτικό μέλος

 • Ευαγγελία Οικονόμου, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ως αναπληρωματικό μέλος.

Ο ρόλος και το έργο των Προωθητών «Εrasmus+» 

  • η ενημέρωση του συνόλου των εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης στην οποία υπηρετούν αναφορικά με τις Βασικές Δράσεις ΚΑ1/ΒΔ1-Κινητικότητα των ατόμων και ΚΑ2/ΒΔ2-Συνεργασία για την Καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών,

  • η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Βασικές Δράσεις ΚΑ1/ΒΔ1 και ΚΑ2/ΒΔ2, και

  • η ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας αρμοδιότητας της Περιφέρειας στην οποία υπηρετούν αναφορικά με τα οφέλη που προκύπτουν από τις συνέργειες στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εrasmus+».

Στο άνωθεν πλαίσιο, οι Προωθητές «Εrasmus+»:

 • διοργανώνουν ενημερωτικές ημερίδες και συναφείς δράσεις για τους ενδιαφερόμενους, κατόπιν εγκρίσεως του εκάστοτε Περιφερειακού Διευθυντή, με στόχο τόσο την έμπρακτη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και της προώθησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εrasmus+»,

 • ενθαρρύνουν τις συνέργειες των σχολικών μονάδων μεταξύ τους με στόχο τη δικτύωση κάτω από το Πρόγραμμα «Εrasmus+»,

 • ενθαρρύνουν τις συνέργειες των σχολικών μονάδων με τη Δράση «eTwinning» δεδομένου ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 130715/Η1/14.10.2021 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα

«Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2021-2022»,

«Η πύλη του eTwinning αποτελεί βασικό μέσο/εργαλείο που διευκολύνει τον καινοτόμο και διαδραστικό εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ως άνω δράσεων από τις σχολικές μονάδες και δύναται να χρησιμοποιηθεί (α) για την αναζήτηση εταίρων, (β) για αναζήτηση σχολικών μονάδων/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υποδοχής για διδασκαλία ή/και για κατάρτιση εκπαιδευτικών μέσω παρακολούθησης εργασίας (job shadowing)/ επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ1 του Erasmus+, (γ) ως μέσο για την επικοινωνία με εταίρους του έργου, (δ) ως ηλεκτρονική τάξη που συνδέει τους μαθητές μεταξύ τους, (ε) ως αρχείο εγγράφων, καθώς και (στ) ως μέσο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας αυτών»,

 • συνεργάζονται στενά με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος

«Erasmus+», ήτοι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τους Τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προκειμένου να ενημερώνονται αναφορικά με τις εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος, με απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και την παροχή βοήθειας στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και σχολεία (https://www.iky.gr/el/erasmusplus ),

 • παρακολουθούν και να μελετούν τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στο Πρόγραμμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm ),

 • υποβάλλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (στο Τμήμα Γ΄ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης), συνοπτική εξαμηνιαία έκθεση πεπραγμένων (συμπεριλαμβάνοντας δράσεις, συνέργειες, υλικό που αξιοποιήθηκε, αριθμό αιτήσεων που υποβλήθηκαν, αριθμό εκπαιδευτικών που ενημερώθηκαν, αριθμό προγραμμάτων που υλοποιούνται καθώς και οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα).

Γ. Η θητεία των Προωθητών θα διαρκέσει έως και το τέλος της νέας προγραμματικής περιόδου του Προγράμματος «Erasmus+», ήτοι την 31η Δεκεμβρίου 2027. Αντικατάσταση των προωθητών πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου/διας Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης. Οι Προωθητές λειτουργούν εντός κανονικού ωραρίου εργασίας και δεν προβλέπεται η καταβολή κανενός είδους αμοιβής ή αποζημίωσης. Πιθανά έξοδα μετακίνησης των προωθητών για τη διάδοση των δράσεων καλύπτονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κατόπιν συνεργασίας και πρότερης συνεννόησης μαζί τους.

Δείτε το έγγραφο

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 22/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

kriti
Χανιά: Ο Κρητικός που σκότωσε Γερμανό αλεξιπτωτιστή με μια πέτρα και ο θρυλικός πίνακας στον Γαλατά
Δεν έγινε ποτέ ξανά στην Ευρώπη ένας άοπλος ή άθλια εξοπλισμένος λαός, να πολεμήσει άρτια εξοπλισμένους και εκπαιδευμένους στρατιώτες…
Χανιά: Ο Κρητικός που σκότωσε Γερμανό αλεξιπτωτιστή με μια πέτρα και ο θρυλικός πίνακας στον Γαλατά
sxol_eksoterikou.jpg
Γκουδούλας : Στον... «αέρα» σχολικό συγκρότημα 900 ελληνόπουλων στο Μόναχο
H υπόθεση αυτή αφορά κοντά  στους 900 μαθητές- Ελληνόπουλα - Τι δήλωσε ο καθηγητής – ερευνητής στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, Θωμάς Γκουδούλας
Γκουδούλας : Στον... «αέρα» σχολικό συγκρότημα 900 ελληνόπουλων στο Μόναχο
μπούλινγκ
ΔΠΕ Αν. Αττικής: Εκδήλωση για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού
Πρόσκληση σε Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού από τη Δ.Π.Ε. Αν....
ΔΠΕ Αν. Αττικής: Εκδήλωση για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού