Αξιόλογες Σχολές με λίγα μόρια και πολλές προοπτικές σε κάθε επιστημονικό πεδίο
«Ένα μικρό δείγμα σχολών ανά επιστημονικό πεδίο, με χαμηλά μεν μόρια αλλά σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές»

Όσο πλησιάζει η περίοδος των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τα επίπεδα άγχους των μαθητών αυξάνονται. Ορισμένοι αρχίζουν να αναρωτιούνται, αν δεν εξασφαλίσουν τα απαραίτητα μόρια για την εισαγωγή τους στις σχολές που αρχικά επιθυμούν, τι θα μπορούσαν να έχουν ως εναλλακτική επιλογή. Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα μικρό δείγμα σχολών ανά επιστημονικό πεδίο, με χαμηλά μεν μόρια αλλά σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές. Σκοπός μας είναι οι υποψήφιοι να επικεντρωθούν περισσότερο στο διάβασμά τους και λιγότερο στην ανησυχία τους, για το τι θα συμβεί εάν δεν επιτύχουν υψηλά μόρια.

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 • Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Αιγαίου (8.935 μόρια)

Σκοπός του Τμήματος είναι η προετοιμασία ικανών στελεχών για τη μελέτη και εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πεδίο του Πολιτισμού. Οι πτυχιούχοι έχουν υψηλά ποσοστά απασχολησιμότητας και μπορούν να εργαστούν τόσο στον ιδιωτικό τομέα, στις περιπτώσεις που προκύπτουν θέσεις πληροφορικής, όσο και στο δημόσιο τομέα σε θέσεις που εμπίπτουν στον κλάδο Π.Ε Πολιτιστικής Διαχείρισης.

 • Γλωσσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών Θεσσαλίας (10360 μόρια)

Οι απόφοιτοι του τμήματος θα είναι οι πρώτοι πτυχιούχοι που θα διαθέτουν ντο απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο για θέσεις και ρόλους που σχετίζονται με την υποστήριξη προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών. Θα έχουν λοιπόν την δυνατότητα να ανταποκριθούν στην παρούσα συγκυρία, όπου η γλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού αποτελεί άμεση προτεραιότητα στη βάση του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας αλλά και των μελλοντικών προοπτικών της.

 • Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων Δυτικής Μακεδονίας (11030 μόρια)

Οι απόφοιτοι του τμήματος διαθέτουν πρακτικές και θεωρητικές επιστημονικές γνώσεις στους τομείς της επικοινωνίας σε συνδυασμό με αντίστοιχες ψηφιακές δεξιότητες. Οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος παρουσιάζονται πολύ σημαντικές, καθώς εξειδικεύονται στους τομείς που αφορούν την επικοινωνία μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών, σε μια εποχή όπου η μετάβαση στο νέο ψηφιακό περιβάλλον είναι γεγονός.

 • Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης (11628 και 11852 μόρια αντίστοιχα)

Σκοπός των Α.Σ.Τ.Ε είναι οι απόφοιτοι τους, να αποτελέσουν δυναμικά στελέχη του τουριστικού κλάδου, όπου θα έχουν την δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τουρισμού, είτε ως στελέχη είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 • Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ (9875 μόρια)

Οι απόφοιτοι διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή θεωρητικών, πειραματικών και εργαστηριακών μεθόδων έρευνας σε βασικούς τομείς της οικονομίας, ανάπτυξης και αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος. Εντάσσονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λογίζονται ως Γεωτεχνικοί με δυνατότητα εμπλοκής σε πολλές δραστηριότητες.

 • Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης ΔΙ.ΠΑ.Ε ( 8350 μόρια)

Το μοναδικό Τμήμα στην Ελληνική Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο δίνει την δυνατότητα στους αποφοίτους του να απασχολούνται ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι παράγωγης ενδυμάτων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Ένα μεγάλο ποσοστό αποφοίτων του τμήματος απασχολείται σε συναφή εργασία, καθώς σταδιακά, παρατηρείται μια ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη με επιστημονικές γνώσεις σχετικές με τον κλάδο της ένδυσης σε κρατικούς φορείς αλλά και στον κινηματογράφο, το θέατρο και τα Μ.Μ.Ε.

 • Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Αιγαίου (8700 μόρια)

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών οπού επιδιώκεται ο συνδυασμός τεχνικών και οικονομικών γνώσεων για να καλυφθούν οι ανάγκες για μηχανικούς που μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε 80 Οικονομολογιών ενώ ταυτόχρονα μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο Π.Ε Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης με το πτυχίο τους και την σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 • Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Αιγαίου (8950 μόρια)

Οι πτυχιούχοι του τμήματος εξειδικεύονται στο UX &UI design, με στόχο τον σχεδιασμό προϊόντων και συστημάτων πιο φιλικών προς το χρήστη. Εγγράφονται στο Τ.Ε.Ε ως Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης ενώ μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους, Μ.Μ.Ε, διαφημιστικές εταιρίες κ.α.

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 • Πληροφορική με Εφαρμογές στη Βιοιατρική Θεσσαλίας (12525 μόρια)

Ένα πρωτοποριακό τμήμα που καλύπτει ταυτόχρονα τους τομείς της Πληροφορικής και της Βιοιατρικής παρέχοντας στους αποφοίτους του την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα Πληροφοριακά Συστήματα στο χώρο της Υγείας, να αναπτύξουν λογισμικό για μεγάλες ιατρικές μονάδες, καθώς και να διεξάγουν έρευνα στη Βιοιατρική Τεχνολογία και Βιοπληροφορική. Εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε 86 Πληροφορικής.

 • Τμήμα Εργοθεραπείας Δυτικής Μακεδονίας (12653 μόρια)

Η εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα υγείας   που έχει ως βασικό της σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο να ανταποκριθεί στις καθημερινές του δραστηριότητες. Παρότι είναι ένα απαιτητικό επάγγελμα, παρουσιάζει σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές , καθώς οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν με άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων που εμφανίζουν δυσλειτουργίες, αναπηρίες και γενικά περιορισμούς στην εκτέλεση έργων.

 • Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας ΔΙ.ΠΑ.Ε. (8980 μόρια)

Οι πτυχιούχοι απασχολούνται σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της οινολογίας και της τεχνολογίας ποτών, καθώς και στη διαδικασία συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού ελέγχου, την αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και το βιολογικό καθαρισμό αποβλήτων. Μπορούν να απασχοληθούν είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα.

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 • Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου (8500 μόρια)

Το μοναδικό τμήμα που εξειδικεύεται στο Sport Management και δίνει την δυνατότητα στους αποφοίτους του να γνωρίζουν σε βάθος την διοικητική και οικονομική επιστήμη, καθώς και τις μεθόδους χρηματοοικονομικής διαχείρισης των σύγχρονων αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων στο διεθνοποιημένο περιβάλλον. Υπάγονται στην ειδικότητα Π.Ε 80 Οικονομικού, με δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

 • Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΔΙ.ΠΑ.Ε (9275 μόρια)

Το συγκεκριμένο τμήμα ασχολείται με ένα πολύ σημαντικό κλάδο τόσο της ελληνικής όσο και της παγκόσμιας οικονομίας που αφορά την διαχείριση των αποθεμάτων των επιχειρήσεων, τον έλεγχο προμηθειών, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον συντονισμό και την βελτιστοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού. Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν την δυνατότητά να απασχοληθούν σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς όπου η εφοδιαστική αλυσίδα είναι αναγκαία, και για αυτό το λόγο παρουσιάζουν αυξανόμενη ζήτηση. Υπάγονται στην ειδικότητα Π.Ε 80 Οικονομικού, με δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

 • Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Δυτικής Μακεδονίας (7560 μόρια)

Σκοπός του τμήματος είναι η εκπαίδευση στελεχών που θα είναι σε θέση να συγκεντρώσουν δεδομένα από μαζικά φαινόμενα όλων των επιστημών ή από ένα μεγάλο σύνολο πηγών, να τα αναλύουν και να εξάγουν τη μέγιστη δυνατή πληροφορία από αυτά. Λόγω του μεγάλου εύρους εφαρμογών της στατιστικής επιστήμης, οι απόφοιτοι του τμήματος παρουσιάζουν μια σημαντική απορροφητικότητα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο Τομέα σε διάφορους κλάδους επαγγελμάτων.

 • Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας Ε.Κ.Π.Α. (10475 μόρια)

Το συγκεκριμένο τμήμα παρέχει γνώσεις που σχετίζονται με έναν βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, την ναυτιλία. Εφοδιάζει τους φοιτητές με   εξειδικευμένες γνώσεις και απαραίτητες ικανότητες για να διαχειρίζονται θέματα και να λαμβάνουν αποφάσεις σε έναν έντονα ανταγωνιστικό χώρο όπως είναι η ναυτιλία, οι μεταφορές και το διεθνές εμπόριο, καθώς η Ελλάδα παραμένει παγκοσμίως η χώρα με τη μεγαλύτερη πλοιοκτησία.

Μαρία Κουμανδέρη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – AFTER SCHOOL – Μαθηματικός, www.diakrotima.gr

διακροτημα

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 22/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

oikonomiko_panepistimio_athinon.jpg
Λαμπρή διάκριση για το ΟΠΑ: Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στις κορυφαίες παγκοσμίως
Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ μεταξύ των κορυφαίων “Business Schools” παγκοσμίως σύμφωνα με το CEOWORLD Magazine
Λαμπρή διάκριση για το ΟΠΑ: Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στις κορυφαίες παγκοσμίως
astynomikos thessaloniki
Τρίπολη: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 17χρονο και τον χτύπησαν στο πρόσωπο
O ανήλικος συλληφθείς 17 ετών φέρεται μαζί με έναν 15χρονο που αναζητείται να προσέγγισαν τον ανήλικο και, για άγνωστο λόγο, να τον χτύπησαν στο...
Τρίπολη: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 17χρονο και τον χτύπησαν στο πρόσωπο