Ο φόβος φυλάει τα... γήπεδα: Χωρίς θεατές οι Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες ποδοσφαίρου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ
Οι αγώνες να διεξαχθούν αυστηρά χωρίς την παρουσία φιλάθλων , σε διαφορετική περίπτωση θα μηδενίζεται η ομάδα τους. Μάλιστα σε περίπτωση που γίνουν επεισόδια από αθλητές-αθλήτριες επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού 2-4 ετών της ομάδας αλλά και του σχολείου από το σχολικό πρωτάθλημα

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Α' Αθήνας, προκήρυξε την Α΄ Φάση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Ποδοσφαίρου μαθητών-μαθητριών ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ σχ. έτους 2023-2024.

Αξιοσημείωτο είναι ότι για την αποφυγή εντάσεων, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι οι αγώνες να διεξαχθούν αυστηρά χωρίς την παρουσία φιλάθλων , σε διαφορετική περίπτωση θα μηδενίζεται η ομάδα τους. Μάλιστα σε περίπτωση που γίνουν επεισόδια από αθλητές-αθλήτριες, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 190677/Δ5/10-11-2016(Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β ́/21-11-2016) επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δύο (2) ετών της ομάδας αλλά και του σχολείου από το σχολικό πρωτάθλημα και έως τεσσάρων(4) ετών με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Γενικές Οδηγίες

Ηλικίες: Έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος οι μαθητές - μαθήτριες που γεννήθηκαν τα έτη 2006, 2007, 2008 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2009 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου.

Διάρκεια αγώνα στην Α΄ Φάση: Δύο ημίχρονα των τριάντα πέντε (35΄) λεπτών. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς να δοθεί παράταση.

​​​​​​​Δικαιολογητικά συμμετοχής

  1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool). Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/μαθήτρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γενικής Ιατρικής και Παιδίατρο

για μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου. Οι μαθητές/μαθήτριες που κατέχουν Κάρτα Υγείας Αθλητή/Αθλήτριας σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/8.8.2018 κοινή υπουργική απόφαση «Κάρτα Υγείας Αθλητή» (Β΄3254), έως και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, δύνανται να την προσκομίσουν (ως πρωτότυπο έγγραφο) αντί για τη Βεβαίωση Ιατρού.

  1. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (Υπόδειγμα 4ΥΔ), η οποία θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

  2. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ομαδικά αθλήματα (υπόδειγμα 2)

  3. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Οι μαθητές/μαθήτριες πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.A θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

Οι συνοδοί ΚΦΑ θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα κατατεθούν τριάντα (30΄) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα στη Γραμματεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μετακινήσεις των μαθητών/τριών Γυμνασίων και Λυκείων για όλες τις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπό στοιχεία 20883/ΓΔ4/20/Β΄456/13.2.2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εκδρομές-εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», όπως εκάστοτε ισχύει.

Παρουσία μαθητών-φιλάθλων

Σύμφωνα με την Πράξη 1η/13-12-2022 της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Α΄ Αθήνας, αποφασίστηκε ομόφωνα οι αγώνες να διεξαχθούν αυστηρά χωρίς την παρουσία φιλάθλων , σε διαφορετική περίπτωση θα μηδενίζεται η ομάδα τους. Σε περίπτωση που γίνουν επεισόδια από αθλητές-αθλήτριες, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 190677/Δ5/10-11-2016(Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β ́/21-11-2016) επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δύο (2) ετών της ομάδας αλλά και του σχολείου από το σχολικό πρωτάθλημα και έως τεσσάρων(4) ετών με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Μηδενισμός ομάδας-Ακύρωση συμμετοχής

Σχολική ομάδα που δήλωσε συμμετοχή σε αγώνες Α ́ φάσης και δεν παρουσιάστηκε σε προγραμματισμένο αγώνα ή παρουσιάστηκε χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή χωρίς τους απαραίτητους για την έναρξη του αγώνα αθλητές, μηδενίζεται. Σε περίπτωση που το Τμήμα Φυσικής Αγωγής ειδοποιηθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τον αγώνα, ότι η ομάδα αδυνατεί να αγωνιστεί και αποσύρεται, μηδενίζεται και η αντίπαλος ομάδα προκρίνεται στον επόμενο γύρο χωρίς αγώνα.

Σχολείο που δύο ομάδες του μηδενίστηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο κατά το ίδιο σχολικό έτος, αποκλείεται από όλα τα ομαδικά αθλήματα κατά το έτος αυτό και οι ομάδες που μηδενίστηκαν αποκλείονται και κατά το επόμενο σχολικό έτος.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Πρόσκληση
2ο Μαθητικό Συνέδριο Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης - Πότε θα πραγματοποιηθεί
2ο Μαθητικό Συνέδριο με τίτλο: «Προχωράμε μαζί; Συζητάμε πρακτικές για την αλληλοκατανόηση και την ειρηνική συμβίωση στο σχολείο»
2ο Μαθητικό Συνέδριο Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης - Πότε θα πραγματοποιηθεί