amfitheatro
Πληθαίνουν τα ιδρύματα που προσφέρουν δυνατότητα παρακολούθησης πανεπιστημιακών μαθημάτων σε «Ακροατές φοιτητές»

Εχετε ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε πανεπιστημιακά μαθήματα μέσα στα αμφιθέατρα μαζί με τους φοιτητές, αλλά δεν είστε φοιτητής; 

Μπορείτε να το κάνετε, αξιοποιώντας τον θεσμό του «Ακροατή φοιτητή», που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα χρόνια σε ορισμένα ιδρύματα, αλλά το τελευταίο διάστημα ενεργοποιείται σε ολοένα και περισσότερα.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών που έχει πρωτοπορήσει στο ζήτημα αυτό, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Ιδρύματος, της σύνδεσής του με την τοπική κοινωνία και της υποστήριξη πρακτικών διά βίου μάθησης, ανακοίνωσε χτές ότι υποστηρίζει το θεσμό του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων» για άλλη μια χρονιά.

Πολίτες που το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πανεπιστημιακά μαθήματα της επιλογής τους από όσα προσφέρονται στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος. Οι Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων λαμβάνουν από τη Γραμματεία του εμπλεκόμενου Τμήματος «Κάρτα του Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων», που ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μαθήματα. Δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις ούτε στις εργαστηριακές, κλινικές ή φροντιστηριακές ασκήσεις. Λαμβάνουν «Βεβαίωση» παρακολούθησης στο τέλος του κάθε εξαμήνου.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην υπ’ αριθμ. 58971/27.07.2023 σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (αρχείο pdf).

Η υποβολή αιτήσεων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 γίνεται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο http://auditor.upatras.gr/ στο διάστημα 19 Ιανουαρίου έως 11 Φεβρουαρίου 2024.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες συνιστάται επικοινωνία με το Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών τηλεφωνικά στους αριθμούς 2610-969045, 2610-969046 ή μέσω e-mail προς [email protected].

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου επίσης, ως ακροατής μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του και έχει πάρει έγγραφη άδεια από έναν τουλάχιστον καθηγητή, τα μαθήματα του οποίου θέλει να παρακολουθήσει. Ως ακροατές μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα αλλοδαποί φοιτητές, που έρχονται στην Ελλάδα για ορισμένο χρόνο παραμονής και δεν επιθυμούν να εγγραφούν ως κανονικοί φοιτητές.

Η Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία «Ακροατής Φοιτητής»

Αλλά και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοίνωσε προ ημερών  μία νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τίτλο «Ακροατής Φοιτητής», η οποία ξεκινά τη λειτουργία της από το εαρινό εξάμηνο 2023-24.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος, η διάχυση της επιστημονικής γνώσης σε πεδία που θεραπεύει το Τμήμα μέσω της δημιουργίας ενός νέου διαύλου αλληλεπίδρασης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας. Προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, τόσο από την Κορινθία όσο και από γειτονικούς νομούς, να παρακολουθήσει ως ακροατής συγκεκριμένα πανεπιστημιακά μαθήματα χωρίς άλλες προϋποθέσεις (π.χ. ηλικία, επίπεδο σπουδών, επάγγελμα, συμμετοχή σε εξετάσεις κ.λπ.).

Η δράση εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2023-27 του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής επιχειρώντας να ανοίξει την ακαδημαϊκή μάθηση και τη δια-βίου μάθηση στην τοπική κοινωνία προσφέροντας, σε όσους ενδιαφέρονται και ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο, ευκαιρίες για ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη. Μέσα από αυτήν τη πρωτοβουλία προσφέρεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν σε νέους τομείς γνώσης, να εμπλουτίσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες. Ειδικότεροι στόχοι της δράσης αυτής είναι:

 • Η προώθηση της Διά Βίου Μάθησης: Ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη των πολιτών.

 • Η ενίσχυση της εξωστρέφειας: Ενισχύει τη διασύνδεση του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την τοπική κοινωνία, δημιουργώντας νέες μορφές διαλόγου και αλληλεπίδρασης μεταξύ καθηγητών και μελών της που θα συμμετέχουν στη δράση.

 • Η δημιουργία δικτύων επιστημονικής γνώσης: Προσφέρει την ευκαιρία για διάχυση της επιστημονικής γνώσης και συνεργασία μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ακροατών φοιτητών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η ανάπτυξη δυναμικού, η επιχειρηματικότητα, οι πολιτικοί θεσμοί, η πολιτική υγείας, οι κοινωνικές πολιτικές κ.α.

Η ιδιότητα του "Ακροατή Φοιτητή"

Την ιδιότητα του "Ακροατή Φοιτητή" μπορεί να λάβει κάθε ενδιαφερόμενος/η πολίτης που είναι ενήλικας/η και επιθυμεί να παρακολουθήσει μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τα οποία προσφέρονται ελευθέρα για παρακολούθηση, χωρίς την πίεση της αξιολόγησης ή άλλων ακαδημαϊκών υποχρεώσεων. Οι συμμετέχοντες στη δράση θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, να εξερευνήσουν νέους τομείς γνώσης και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους.Η ιδιότητα του "Ακροατή Φοιτητή" έχει διάρκεια ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, η οποία μπορεί να ανανεώνεται.

Αίτηση εγγραφής

  • Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 κατά το διάστημα 5 – 19 Φεβρουαρίου 2024. Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στο [email protected] ή με φυσικό τρόπο στη Γραμματεία του Τμήματος (Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, 1ος όροφος). Το έντυπο αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

  • Κάθε αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και συνοπτικό υπόμνημα υποψηφίου, όπου να αναφέρονται οι στόχοι και οι προσδοκίες από τη συμμετοχή στη δράση, καθώς και τα μαθήματα που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορούν να επιλεγούν ανά εξάμηνο είναι τρία (3).

  • Οι αιτήσεις των υποψηφίων Ακροατών Φοιτητών εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Πλαίσιο – Κανονισμός λειτουργίας

  • Τα προσφερόμενα μαθήματα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο προτείνονται από τους/τις αντίστοιχους/ες διδάσκοντες/ουσες και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

  • Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία «Ακροατής Φοιτητής» αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

  • Στους ακροατές φοιτητές χορηγείται ειδική κάρτα Ακροατή Φοιτητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η οποία ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένα μαθήματα.

  • Οι ακροατές φοιτητές παρακολουθούν μόνο τις διαλέξεις των μαθημάτων στα οποία έχουν εγγραφεί και δεν συμμετέχουν στις εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις.

  • Οι ακροατές φοιτητές δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις και δεν λαμβάνουν πιστωτικές μονάδες ECTS.

  • Οι ακροατές φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν ένα ακαδημαϊκό μάθημα μέχρι δύο φορές.

  • Μετά το πέρας του ακαδημαϊκού εξαμήνου χορηγείται στους συμμετέχοντες απλή βεβαίωση, στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει και οι διδάσκοντες/ουσες κάθε μαθήματος.

  • Οι ακροατές φοιτητές δεν δικαιούνται των φοιτητικών παροχών (δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, σίτιση, συγγράμματα κ.λπ.).

  • Η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη και σε άλλες εκπαιδευτικές υποδομές του Τμήματος επιτρέπεται με την επίδειξη της κάρτας " Ακροατή Φοιτητή".

  • Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω κανόνων, το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της ιδιότητας του "Ακροατή Φοιτητή".

  • Κάθε άλλο σχετικό ζήτημα θα καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

  • Η γραμματειακή υποστήριξη της Δράσης γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Προσφερόμενα μαθήματα κατά το Εαρινό Εξάμηνο ακ. Έτος 23-24

Α/Α

Τίτλος μαθήματος

Κωδικός

Εξάμηνο

Διδάσκων/ουσα

1

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Υ3

2

Χ. Κουτσαμπέλας Επίκουρος Καθηγητής

2

Οργάνωση και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υ7

2

Μ. Φεφές Καθηγητής

3

Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές

Υ11

2

Π. Παπαδιαμαντάκη

Καθηγήτρια

4

Αρχές Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Υλικού

Υ34

2

Κ. Δημόπουλος Καθηγητής

5

Βασικές Αρχές Συμβουλευτικής και Διαχείρισης Ομάδων

Υ23

4

Δ. Τσακίρη Καθηγήτρια

6

Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης και Συνταξιοδοτικά Σχήματα

ΚΚΠ31

6

Μ. Αγγελάκη Επικ. Καθηγήτρια

7

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

ΚΚΠ18

6

Α. Φερώνας

Αναπλ. Καθηγητής

8

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

ΕΕ70

6

Μ. Μπούρα Επίκ. Καθηγήτρια

9

Κριτική Παιδαγωγική

EE12

6

Δ. Καρακατσάνη Καθηγήτρια

10

Αγγλική Γλώσσα ΙI

ΑΓΙΙ

2

Α. Σπυροπούλου

Ε.Ε.Π.

11

Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ

ΑΓIV

4

Α. Σπυροπούλου

Ε.Ε.Π.

Αλλά και στον κανονισμό του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου, υπάρχει πρόβλεψη: 

Τα µαθήµατα του Τµήµατος µπορούν να παρακολουθήσουν ως ακροατές/ριες άτοµα που έχουν γίνει δεκτά µε την ιδιότητα αυτή, ύστερα από σχετική αίτησή τους, µε άδεια της Σ του Τµήµατος. Στους/στις ακροατές/ριες µπορεί να χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης µαθήµατος εφόσον το ζητήσουν και εφόσον η παρακολούθηση πιστοποιείται από τις ανάλογες παρουσίες του ακροατή που βεβαιώνονται σε κάθε παράδοση ενυπόγραφα από τον διδάξαντα το µάθηµα. Οι ακροατές/ριες δεν εξετάζονται και δε βαθµολογούνται. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης δεν αποτελεί τίτλο ακαδηµαϊκού περιεχοµένου ούτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ακαδηµαϊκούς σκοπούς

Ανάλογες πρωτοβουλίες οργανώνουν και άλλα ιδρύματα, ενώ για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ορισμένα μαθήματα διαδικτυακά, υπάρχει η πρωτοβουλία «Ανοικτά μαθήματα». Εκεί μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά ανοικτά μαθήματα που σας ενδιαφέρουν στο opencourses.gr, την Εθνική Πύλη Αναζήτησης ανοικτών μαθημάτων, την οποία σχεδίασε και υλοποίησε το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), με σκοπό να υποστηρίξει τα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα (ΑΨΜ) που παρέχονται από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ανά την Ελλάδα. Αναζητήστε το ανοικτό μάθημα που σας ενδιαφέρει ανά ίδρυμα, ανά θεματική περιοχή ή χρησιμοποιώντας «λέξεις – κλειδιά» και εφόσον βρείτε εκείνο του ενδιαφέροντός σας, στην ταυτότητα του μαθήματος στο δεξί μέρος της οθόνης, επιλέξτε «Επισκεφθείτε το μάθημα».

Εναλλακτικά, εάν ενδιαφέρεστε για προσφερόμενα ανοικτά μαθήματα από κάποιο συγκεκριμένο ΑΕΙ, μπορείτε να επισκεφθείτε απευθείας την αντίστοιχη ιδρυματική ιστοσελίδα ανοικτών μαθημάτων. Δείτε την αναλυτική λίστα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τα οποία παρέχουν ανοικτά μαθήματα.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα πολύ συχνά ελληνικά επώνυμα που προέρχονται από αλβανικές λέξεις

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα