φοιτητεσ
Την ώρα που χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτοι του Δημόσιου Πανεπιστημίου είναι αποκλεισμένοι από το επάγγελμα, η κυβέρνηση υπόσχεται «μη κρατικά» πανεπιστήμια με ειδικότητες αναγνωρισμένες επαγγελματικά και ακαδημαϊκά!
Από φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) λάβαμε και δημοσιεύουμε επιστολή που έχει σταλεί στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Μηχανικών.
 
Σύμφωνα με την επιστολή 6 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) και 4 χρόνια από την αποφοίτηση των πρώτων Μηχανικών των νέων 5ετών Προγραμμάτων Σπουδών παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα το καίριο ζήτημα της αντιστοίχισης των Τμημάτων Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. με τα Πολυτεχνικά Τμήματα και Σχολές της χώρας και η επακόλουθη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους απόφοιτους-διπλωματούχους.
 
Το ζήτημα αφορά πολλές χιλιάδες φοιτητών και ήδη μερικές χιλιάδες απόφοιτων Μηχανικών οι οποίοι βρίσκονται πλήρως αποκλεισμένοι από το επάγγελμα.
 
Και ενώ το αδιανόητο αυτό επαγγελματικό «απαρτχάιντ» συνεχίζει να υπάρχει και χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτοι του Δημόσιου Πανεπιστημίου είναι αποκλεισμένοι από το επάγγελμα, η κυβέρνηση υπόσχεται «μη κρατικά» πανεπιστήμια με ειδικότητες αναγνωρισμένες επαγγελματικά και ακαδημαϊκά! Πως είναι όμως δυνατόν να δίνονται υποσχέσεις για «μη κρατικά» πανεπιστήμια στην Ελλάδα ενώ την ίδια στιγμή το Δημόσιο Πανεπιστήμιο παράγει μετά από 5ετείς σπουδές, χιλιάδες Μηχανικούς που αντιμετωπίζονται ως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς οποιοδήποτε επαγγελματικό δικαίωμα;
 

Η Επιστολή 

ΠΟΣΕΣ ΑΚΟΜΑ ΑΡΙΣΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α;

 
Συμπληρώνονται 6 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) και 4 χρόνια από την αποφοίτηση των πρώτων Μηχανικών των νέων 5ετών Προγραμμάτων Σπουδών και παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα το καίριο ζήτημα της αντιστοίχισης των Τμημάτων Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. με τα Πολυτεχνικά Τμήματα και Σχολές της χώρας και η επακόλουθη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους απόφοιτους- διπλωματούχους. Το ζήτημα αφορά πολλές χιλιάδες φοιτητών και ήδη μερικές χιλιάδες απόφοιτων Μηχανικών οι οποίοι βρίσκονται πλήρως αποκλεισμένοι από το επάγγελμα. Το γεγονός αυτό συνιστά ευρείας κλίμακας παραβίαση του αρθ.22 του Συντάγματος καθώς και του δικαιώματος πρόσβασης σε εργασία, ενός δηλαδή εκ των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως αυτό κατοχυρώνεται από το «Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα» (ΟΗΕ, 1966, όπως κυρώθηκε με το Ν.1532/1985, αρθ.6 & 7).
 
Το αδιανόητο αυτό επαγγελματικό «απαρτχάιντ» συνεχίζει να υπάρχει, παρά το γεγονός ότι:
 
Α. Οι 5ετείς σπουδές των Τμημάτων της Σχολής έχουν αξιολογηθεί και κριθεί με ομόφωνα θετική γνώμη της ΕΘΑΑΕ το έτος 2021, ως προγράμματα επιπέδου 7 (integrated Master), όπως όλα τα άλλα 5ετή πολυτεχνικά προγράμματα σπουδών της χώρας.
 
Β. Τα 8 Τμήματα Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. έχουν πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΑΕ (2022, 2023) με εξαιρετική επιτυχία: Έξι (6) εξ αυτών, δηλαδή όλες οι κλασσικές ειδικότητες Μηχανικού, έχουν πιστοποιηθεί με “A” (άριστα – “fully compliant”) και δύο (2) με αξιολόγηση ικανοποιητική – “substantially compliant” ενώ δύο (2) Τμήματα (Πολιτικοί Μηχανικοί και Ναυπηγοί Μηχανικοί) αξιολογήθηκαν με απόλυτο άριστα (12 “A” και στους 12 θεματικούς άξονες της Πιστοποίησης).
 
 
Σημειώνεται, ότι οι εξαιρετικές Πιστοποιήσεις έγιναν από 5μελείς Επιτροπές, όπου συμμετείχαν Καθηγητές ξένων ΑΕΙ και εκπρόσωποι του ΤΕΕ με σύμφωνη γνώμη τους. Ας σημειωθεί επίσης, ότι οι Πιστοποιήσεις αρκετών από τα Τμήματα Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. έχουν γίνει με βαθμολογίες υψηλότερες σε σχέση με πολλά από τα πολυτεχνικά Τμήματα και Σχολές της χώρας.
Οι αξιολογήσεις αυτές όμως, φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετές για την ελληνική πολιτεία, ώστε να αποδοθούν άμεσα τα επαγγελματικά δικαιώματα στους διπλωματούχους μηχανικούς του ΠΑ.Δ.Α. με νομοθετική ρύθμιση. Αντίθετα, την παρούσα χρονική περίοδο, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναμένει γνωμοδότηση μιας ακόμα Επιτροπής (άρθ. 66 ν.4610/2019, με συμμετοχή ξανά 2 εκπροσώπων του ΤΕΕ), ώστε κατόπιν, να λάβει ο ίδιος την απόφαση για το εάν τα – άριστα πιστοποιημένα και με Integrated Master – Τμήματα της Σχολής Μηχανικών είναι αντίστοιχα με πολυτεχνικά Τμήματα της ημεδαπής!
 
Παράλληλα, την ώρα που χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτοι του Δημόσιου Πανεπιστημίου είναι αποκλεισμένοι από το επάγγελμα, η κυβέρνηση υπόσχεται «μη κρατικά» πανεπιστήμια με ειδικότητες αναγνωρισμένες επαγγελματικά και ακαδημαϊκά! Πως είναι όμως δυνατόν να δίνονται υποσχέσεις για «μη κρατικά» πανεπιστήμια στην Ελλάδα ενώ την ίδια στιγμή το Δημόσιο Πανεπιστήμιο παράγει μετά από 5ετείς σπουδές, χιλιάδες Μηχανικούς που αντιμετωπίζονται ως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς οποιοδήποτε επαγγελματικό δικαίωμα;
 
Πώς είναι δυνατόν να αξιολογείται πολλαπλώς και με άριστη βαθμολογία ένα Δημόσιο ελληνικό Πανεπιστήμιο για να είναι τελικά οι απόφοιτοί του πλήρως αποκλεισμένοι από το επαγγελματικό πεδίο της χώρας ενώ από την άλλη πλευρά να δίνεται «εν μία νυκτί» η πολιτική υπόσχεση για ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα σε ιδρύματα – παραρτήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού;
 
Γιατί το ελληνικό κράτος συντηρεί και χρηματοδοτεί σπουδές σε Σχολές και Τμήματα, όταν το τελικό παραγωγικό αποτέλεσμα των σπουδών είναι να τεθεί εκτός παραγωγής ο επιστήμονας που εκπαιδεύθηκε με δημόσιο χρήμα;
Αυτό δεν είναι ο ορισμός της διασπάθισης δημόσιου χρήματος;; Δεν είναι εμπαιγμός για φοιτητές και απόφοιτους;
 
Εάν δεν υπήρχε πρόθεση για επαγγελματική αποκατάσταση, ποιος ο λόγος να εισαχθούν και να εκπαιδευθούν τόσοι Μηχανικοί στο ΠΑ.Δ.Α;
 
Η ανεργία για τους μηχανικούς ΠΑ.Δ.Α. παράλληλα με τις αναπόφευκτες δικαστικές προσφυγές για διεκδίκηση των αυτονόητων είναι προς το παρόν μονόδρομος για εμάς!
Πρέπει επιτέλους, η ελληνική κυβέρνηση να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματά μας και να αποδώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα που νομίμως μας αναλογούν με βάση τις σπουδές μας!

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

kausonas
Καμπανάκι επιστημόνων: Οι ακραίες θερμοκρασίες συνδέονται με θανατηφόρα εγκεφαλικά επεισόδια
«Τα εγκεφαλικά είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως και αυτή η επιβάρυνση που προκαλείται από τις ακραίες θερμοκρασίες είναι πολύ...
Καμπανάκι επιστημόνων: Οι ακραίες θερμοκρασίες συνδέονται με θανατηφόρα εγκεφαλικά επεισόδια
kleista sxoleia proaulio
Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας: 15χρονος χτύπησε συνομήλικο του μέσα σε προαύλιο Γυμνασίου
O 15χρονος φέρεται να εισήλθε σε προαύλιο χώρο Γυμνασίου στο Αγρίνιο και να χτύπησε με γροθιά τον συνομήλικό του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει...
Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας: 15χρονος χτύπησε συνομήλικο του μέσα σε προαύλιο Γυμνασίου