δημόκριτος δημοκρίτειο δπθ
ΔΠΘ: Συγχωνεύουν τρία τμήματα κλασικών και ανθρωπιστικών σπουδών

Ο Πρύτανης του ΔΠΘ ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι τρία τμήματα της σχολής κλασικών και ανθρωπιστικών σπουδών θα συγχωνεύσει η ελληνική κυβέρνηση.

Σε κείμενο τους, η Πρωτοβουλία Φοιτητ(ρι)ών, Αποφοίτων, Ερευνητ(ρι)ών, Συμβασιούχων διδασκόντων/ουσών ενάντια στη συγχώνευση του Τ.Ε.Φ. , αλλά και η Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, εξηγούν γιατί μια τέτοια απόφαση είναι λανθασμένη και θα υποβαθμίσει σημαντικά το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου, καλώντας Πρύτανη και Υπουργείο σε επανεξέταση της απόφασης.

Η Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «είναι αδιανόητη μια τέτοια ενέργεια συρρίκνωσης της Ελληνικής Φιλολογίας στην Ελληνική Επικράτεια και ειδικά στη Θράκη».

Παράλληλα, η Πρωτοβουλία φοιτητών/τριών της σχολής, τονίζει ότι «δεν θεωρούμε πως η λύση είναι η συγχώνευσή τους με το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, αλλά η ουσιαστική στήριξη και αναβάθμισή τους».

Το κείμενο της Πρωτοβουλίας φοιτητών/τριών, ερευνητών.τριών και συμβασιούχων:

Πριν λίγες μέρες, ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοίνωσε, χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει καμία διαβούλευση, τη συγχώνευση των τριών τμημάτων της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Ως αιτιολογία επικαλέστηκε το πρόβλημα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν τα δύο τελευταία τμήματα, εξαιτίας του οποίου θα πρέπει να «θυσιαστεί» και ένα υγιές και βιώσιμο τμήμα, όπως η Ελληνική Φιλολογία.

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε, σε αυτό το σημείο, πως αγωνιούμε πραγματικά για τη βιωσιμότητά των έτερων τμημάτων της Σχολής, αλλά δεν θεωρούμε πως η λύση είναι η συγχώνευσή τους με το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, αλλά η ουσιαστική στήριξη και αναβάθμισή τους. Είμαστε, όμως, αντίθετοι και αντίθετες με τον τρόπο που αποφασίστηκαν τα παραπάνω από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Πρυτανεία, χωρίς συζήτηση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, χωρίς μελέτη και σχεδιασμό.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας είναι ένα υγιές, βιώσιμο και δραστήριο τμήμα. Στα τριάντα σχεδόν χρόνια λειτουργίας του, έχουν αποφοιτήσει από αυτό χιλιάδες προπτυχιακοί/ες, μεταπτυχιακοί/ες και διδακτορικοί/ες φοιτητ(ρι)ές. Είναι, συγχρόνως, ένα από τα πιο εξωστρεφή τμήματα του Δημοκριτείου, όπως αποδεικνύεται από το πλήθος των διεθνών συνεδρίων του, των δράσεων και εκδηλώσεών του, τη σταθερή συνεργασία του με φορείς της πόλης και την πολύπλευρη συνεισφορά του στην τοπική κοινωνία (βλ. λ.χ. κοινωνικό φροντιστήριο, δράσεις για μαθητές, πρακτική φοιτητών κ.λπ.).

Παράλληλα, μπορεί να υπερηφανεύεται για τα υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακά προγράμματά του και την υψηλή επιπέδου έρευνά του, όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς από τις μεταπτυχιακές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές έρευνες που έχουν εκπονηθεί σε αυτό, τα δεκάδες χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα που έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν οι ερευνητές και διδάσκοντές του, το επιστημονικό προφίλ των μελών του κ.λπ. Όσον αφορά, τέλος, στην επιλεξιμότητα του Τμήματος, πρέπει να σημειώσουμε πως ο αριθμός των εισακτέων είναι πάνω από τον μέσο όρο των υπόλοιπων Τμημάτων Φιλολογίας, και ποτέ έως τώρα δεν τέθηκε ζήτημα βιωσιμότητάς του.

Εκτός όλων των παραπάνω, είμαστε ριζικά αντίθετοι/ες με την άδικη και παράλογη απόφαση της συγχώνευσης του Τμήματός μας, και για τους ακόλουθους επιπλέον λόγους:

γιατί το νέο Τμήμα που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα είναι ανομοιογενές ως προς το επιστημονικό του πεδίο και θα επηρεάσει αρνητικά το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ως προς την επιλεξιμότητα, την εξειδίκευση του πτυχίου, τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων και το ερευνητικό/ακαδημαϊκό προφίλ των μελών του,

– γιατί το νέο Τμήμα θα θεωρηθεί υπεράριθμο και θα περιοριστούν πάρα πολύ οι δυνατότητες προκήρυξης νέων θέσεων σταθερής εργασίας ή ακόμα και προσωρινής απασχόλησης άνεργων διδακτόρων για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας,

γιατί είναι πρωτοφανής για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα η κατάργηση τμήματος εθνικής γλώσσας και φιλολογίας, αντικειμένων που εξετάζονται παγκοσμίως στις γενικές εισαγωγικές εξετάσεις,

γιατί είμαστε αντίθετες και αντίθετοι με την υποτίμηση της Φιλολογίας ως αυτόνομης επιστήμης, την υποβάθμιση των Φιλολογικών και ευρύτερα Ανθρωπιστικών σπουδών και την παραγνώριση της τεράστιας συνεισφοράς τους στον πολιτισμό,

– γιατί είμαστε αντίθετες/οι στην προσπάθεια της νυν Κυβέρνησης, ήδη από την προηγούμενη θητεία της, να συρρικνώσει και να υποβαθμίσει το δημόσιο Πανεπιστήμιο,

– τέλος, γιατί θα δημιουργηθεί ένα κακό προηγούμενο, και είναι βέβαιο πως με παρόμοιο κίνδυνο θα βρεθούν αντιμέτωπα όλα τα τμήματα των Φιλοσοφικών και ευρύτερα Ανθρωπιστικών Σχολών της χώρας.

Καλούμε, λοιπόν, τον Πρύτανη και το Υπουργείο να επανεξετάσουν την εν λόγω απόφαση, με την οποία δεν διαφωνούν μόνο όσοι φοιτούν ή εργάζονται στο Τ.Ε.Φ., αλλά και η πλειονότητά των πανεπιστημιακών φιλολόγων της χώρας.

Πρωτοβουλία Φοιτητ(ρι)ών, Αποφοίτων, Ερευνητ(ρι)ών, Συμβασιούχων διδασκόντων/ουσών ενάντια στη συγχώνευση του Τ.Ε.Φ.

Ψήφισμα διαμαρτυρίας της Συνέλευσης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.

Τα μέλη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ενημερωθήκαμε για την ήδη ειλημμένη απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να νομοθετήσει, και μάλιστα άμεσα, την συγχώνευση των τριών Τμημάτων της Σ.Κ.Α.Σ. του Δ.Π.Θ. σε ένα Τμήμα, και δηλώνουμε απερίφραστα την έντονη αντίθεσή μας σ’ αυτήν την ενέργεια και την λύπη μας για την σπουδή στον τρόπο μεθόδευσής της.

Θεωρούμε ότι είναι αδιανόητη μια τέτοια ενέργεια συρρίκνωσης της Ελληνικής Φιλολογίας στην Ελληνική Επικράτεια και ειδικά στη Θράκη. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν καταργούνται τα Τμήματα της εθνικής γλώσσας και φιλολογίας, αντικείμενα τα οποία εξετάζονται στις γενικές εισαγωγικές εξετάσεις παγκοσμίως. Ακόμη και αν οι υποψήφιοι όλης της χώρας έπαυαν να επιλέγουν την Ελληνική Φιλολογία, δεν θα νομιμοποιούνταν καμία Ελληνική κυβέρνηση να την καταργήσει για αυτονόητους λόγους.

Η συγχώνευση που επιχειρείται θα ήταν προφανής απόδειξη της αδιαφορίας των κυβερνώντων για τη Θράκη ειδικότερα και για την ελληνική περιφέρεια γενικότερα, και μάλιστα αντιφατική ενέργεια στο πλαίσιο της πολιτικής για ενίσχυση και επέκταση του Δ.Π.Θ. και την ανάδειξή του ως τρίτου μεγαλύτερου Α.Ε.Ι.

Ειδικότερα, για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας η συγχώνευση αυτή θα αποτελούσεεντελώς άδικη υποβάθμιση, όπως αποδεικνύουν τα αντικειμενικά δεδομένα: Το Τμήμα, που πλησιάζει τα 30 χρόνια λειτουργίας του, παρουσιάζει πολύ ικανοποιητική επιλεξιμότητα (ο αριθμός εισαγομένων/πρωτοετών φοιτητών είναι εφέτος πάνω από τον μέσο όρο των Τμημάτων Φιλολογίας της χώρας, ενώ η μικρή κάμψη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια έχει πολλές αιτίες και δεν αφορά μόνο στο συγκεκριμένο Τμήμα). Το υψηλό επιστημονικό προφίλ των μελών του, η διοργάνωση συνεδρίων και η παραγωγή επιστημονικού έργου εν γένει αναγνωρίζονται από την διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Από τα τρία Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του (τα δύο Διϊδρυματικά) αποφοιτούν με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό πάρα πολλοί διπλωματούχοι. Στο Τμήμα υλοποιούνται ερευνητικά προγράμ­ματα υψηλού προϋπολογισμού, προσοδοφόρα για το Δ.Π.Θ. και την ευρύτερη Περιφέρεια. Επιπλέον, το Τμήμα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της αγοράς και η εργασιακή απορρόφηση των αποφοίτων του αποδεικνύεται από τα στατιστικά στοιχεία ως απολύτως ικανοποιητική. Η εξωστρέφεια του Τμήματος και η σύνδεσή του με την τοπική (και όχι μόνο) κοινωνία είναι επίσης αδιαμφισβήτητες. Στις σχετικά πρόσφατες πιστοποιήσεις του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών δεν διατυπώθηκε η παραμικρή αμφισβήτηση της βιωσιμότητας του Τμήματος.

Και, παρά τα παραπάνω, έχει αποφασιστεί ότι αξίζει να θυσιαστεί αυτό το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας εξαιτίας της χαμηλής βιωσιμότητας των άλλων δύο Τμημάτων της Σ.Κ.Α.Σ., και ενώ το ίδιο είναι απολύτως υγιές.

Όμως: Η συγχώνευση όχι μόνο δεν θα κάνει πιο ελκυστικό για τους υποψηφίους το ένα και μοναδικό νέο Τμήμα που θα προκύψει, εφόσον αυτό θα έχει επιστημονική ανομοιογένεια, αλλά, αντίθετα, θα παρασύρει σε περιπέτειες βιωσιμότητας και το καθ’ όλα υγιές Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, και θα έχει αναπόφευκτα αρνητικές συνέπειες στην επιλεξιμότητα, στην εξειδίκευση του πτυχίου, στις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων, αλλά και στο ερευνητικό/ακαδημαϊκό προφίλ των μελών του.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι, για να ενισχυθούν τα αδύναμα Τμήματα και παραμένουμε πρόθυμοι να συνδράμουμε για την επίλυση του προβλήματος, όπως ήδη έχουμε δηλώσει στη σχετική ενημερωτική συνάντηση, μέσα σε κλίμα συνεργασίας και παραγωγικής συζήτησης.

Τα μέλη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

τάξη
Πώς ο Covid χτύπησε τα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο και «γονάτισε» ακόμα και τη Φινλανδία
Πρωτοφανής πτώση των επιδόσεων στα μαθηματικά και την ανάγνωση μεταξύ 2018 και 2022
Πώς ο Covid χτύπησε τα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο και «γονάτισε» ακόμα και τη Φινλανδία
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
«Ανοικτό Σχολείο»: Νέο νομοσχέδιο Πιερρακάκη το 2024 με «σφραγίδα» ΟΟΣΑ
Ο ΟΟΣΑ θα κληθεί να καταθέσει προτάσεις για τις αλλαγές στα σχολεία, μετά και από την χθεσινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας PISA...
«Ανοικτό Σχολείο»: Νέο νομοσχέδιο Πιερρακάκη το 2024 με «σφραγίδα» ΟΟΣΑ
agios-nikolaos
Εορτολόγιο 6 Δεκεμβρίου: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Η ημέρα τιμής του Αγίου Νικολάου είναι επίσημη αργία σε όλα τα ελληνικά πλοία, λιμένες, Υπηρεσίες λιμένων και ναυτιλιακές εταιρείες. Επίσημη επίσης...
Εορτολόγιο 6 Δεκεμβρίου: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
pisa
Η PISA και η επιτυχία στην εκπαίδευση: Ένα αφήγημα από την πλευρά της «ουραγού Ελλάδας»
Αντί να ασχολούμαστε με τα «επινίκια» των πρώτων και το «θαύμα της Σιγκαπούρης» ή τον πανικό της «τελευταίας θέσης», επιλέγουμε να προβάλλουμε κάποια...
Η PISA και η επιτυχία στην εκπαίδευση: Ένα αφήγημα από την πλευρά της «ουραγού Ελλάδας»