φοιτητές
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα κληροδοτήματα που θα δοθούν σε μαθητές και φοιτητές

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για την προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από τα έσοδα κληροδοτημάτων.

Οι υποτροφίες αφορούν σε μαθητές και φοιτητές και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις από την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Απριλίου 2024. Αναλυτικότερα στοιχεία για τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν στους υποψήφιους με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι, την αίτηση υποβάλλουν οι έχοντες την γονική μέριμνα ή και την επιμέλεια του ανήλικου.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι η κάτωθι: Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχείρισης Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουθώντας την διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες > Κοινωφελείς Περιουσίες > Οι Αιτήσεις μου. Συμπληρώνουν τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password), που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους στο Taxisnet.

Γενικές προϋποθέσεις συμμέτοχης στον διαγωνισμό

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές δύνανται να συμμετέχουν φοιτητές, που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν έως και το 4ο εξάμηνο των σπουδών Α΄ κύκλου κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (2021-2022) σε Τμήματα ή Σχολές των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής: α) οι εγγεγραμμένοι και φοιτούντες σε εξάμηνο σπουδών πέραν του τετάρτου εξαμήνου κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (2021-2022). β) οι εισαχθέντες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με κατατακτήριες εξετάσεις, εφόσον τους έχει χορηγηθεί υποτροφία κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους για την κτήση του 1ου πτυχίου καθώς και πολλές ακόμη κατηγορίες.

Κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων με καταγωγή από την Πελοπόννησο. Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε δέκα (10) και προτιμώνται φοιτητές των Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών, όπως προβλέπεται στην με αρ. 11302/1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και στην με αρ. 1053521/1699/Β0011/16-4-1998 Κ.Υ.Α. Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια (200,00) ευρώ.

Κληροδότημα Νικ. Κρήτσκη

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Νικ. Κρήτσκη μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι., όπως προβλέπεται στις με αρ. 6143/1984, 14100/1988 και 6875/1995 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών και στη με αρ. 1041761/1381/Β0011/29-3-1996 Κ.Υ.Α. Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε πέντε (05) και κατανέμονται ανάλογα με τον τόπο καταγωγής ως εξής: α) Δύο (02) υποτροφίες σε καταγόμενους από τη Ζαγορά Πηλίου. β) Δύο (01) υποτροφία σε καταγόμενους από τις Σπέτσες. γ) Μία (01) υποτροφία σε καταγόμενους από την Ύδρα. δ) Μία (01) υποτροφία σε καταγόμενους από την Πελοπόννησο. Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια (200,00) ευρώ.

Κληροδότημα Πέτρου Χρυσοχόου

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Πέτρου Χρυσοχόου μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων, που κατάγονται από τους νομούς Φλώρινας ή Καβάλας, όπως προβλέπεται στη με αρ. 4216/1994 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και στη με αρ. 1055046/1650/Β0011/8-5-1995 Κ.Υ.Α. Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε μία (1). Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια (200,00) ευρώ.

Κληροδότημα Kων. Βέλλιου

Στους διαγωνισμούς για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Κων. Βέλλιου μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων, οι οποίοι είναι οικονομικά αδύνατοι και οι συνολικά έξι (6) υποτροφίες θα χορηγηθούν με δύο διαγωνισμούς, όπως προβλέπεται στη με αρ. 7565/2004 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στη με αρ. 1021423/493/Β0011/28-1-2006 Κ.Υ.Α. και στις διατάξεις του α.ν. 1365/1938 περί του τρόπου εκτελέσεως του σκοπού ως εξής: -πλήρωση δύο (02) θέσεων με τον πρώτο διαγωνισμό: μία (1) θέση για καταγόμενους από Βλάστη Κοζάνης και μία (01) για καταγόμενους από Νέα Πέλλα Αταλάντης. Ο διαγωνισμός αυτός (για τις ανωτέρω 2 θέσεις) παραλείπεται, όταν προσέρχονται μέχρι ένας (1) υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία. 10 Εφόσον υπάρξουν υποψήφιοι για τον ως άνω διαγωνισμό, αυτός θα διεξαχθεί στις 12 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Α. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι (Στάση Ηλεκτρικού και Προαστιακού: Νερατζιώτισσα). -πλήρωση των υπόλοιπων τεσσάρων (04) θέσεων πλέον των κενών που θα προκύψουν από τον 1ο διαγωνισμό για τις ανωτέρω δύο θέσεις, με τον δεύτερο διαγωνισμό για καταγόμενους από την Μακεδονία, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης. Μεταξύ ισόβαθμων προτιμώνται οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης, την Καστοριά και τη Σιάτιστα. Η οικονομική αδυναμία των υποψηφίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση του τελευταίου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης εκκαθαριστικού σημειώματος για το ατομικό και οικογενειακό φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο εισόδημα, το οποίο συνολικά δεν θα υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, προκειμένου περί οικογένειας με ένα προστατευόμενο τέκνο, και θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Επίσης θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και για κάθε μέλος της ως άνω οικογένειας, που παρουσιάζει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Σημειώνεται ότι λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του δηλούμενου και τεκμαρτού εισοδήματος χωριστά του υπόχρεου και χωριστά της συζύγου. Κατά περίπτωση, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα ζητούνται από τους υποψήφιους εκκαθαριστικά σημειώματα περισσότερων ετών. Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα τριακόσια (300,00) ευρώ.

Κληροδότημα Αγ. Ζάχου

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Αγ. Ζάχου μπορούν να συμμετέχουν φοιτήτριες Θεολογικών Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων και ελλείψει τοιούτων της Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών ή των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών των ημεδαπών Πανεπιστημίων με καταγωγή κατά σειρά προτίμησης από τον Βόλο ή το Πήλιο, ελλείψει τοιούτων από τη Δυτική Μακεδονία προτιμώμενων των καταγόμενων από τη Σιάτιστα ή την Καστοριά και ελλείψει τοιούτων από την Κωνσταντινούπολη ή τη Δράμα, όπως προβλέπεται στη με αρ. 3978/1979 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και στη με αρ. Π3818/1735/10-6-1980 Κ.Υ.Α. Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε δύο (02). Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ.

Κληροδότημα Αφών Ζωσιμά

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε βάρος του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά μπορούν να συμμετέχουν: - μαθητές ή μαθήτριες επαγγελματικών λυκείων Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Κόνιτσας με βαθμό απολυτηρίου Γ΄ τάξης Γυμνασίου ή, εάν πρόκειται για μαθητές της Β’ ή Γ’ Λυκείου, με βαθμό αποδεικτικού σπουδών της κατώτερης τάξης άριστα ή πολύ καλά. - φοιτητές ή φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι., που κατάγονται από την Ήπειρο, με βαθμό απολυτηρίου από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άριστα ή πολύ καλά. Οι χορηγούμενες υποτροφίες ανέρχονται σε οκτώ (8), όπως προβλέπεται στην με αρ. 6588/1997 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, όπου καθορίστηκε ο τρόπος πληρέστερης αξιοποίησης της περιουσίας του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, και στη με αρ. 1048796/2250/ΒΟΟ11/2-5-2001 Κ.Υ.Α., 11 με την οποία καθορίστηκαν οι ειδικότεροι όροι αξιοποίησης της περιουσίας του, με την εξής κατανομή: 1) δύο (02) υποτροφίες σε μαθητές ή μαθήτριες επαγγελματικών λυκείων Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Κόνιτσας. 2) έξι (06) υποτροφίες σε φοιτητές ή φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι., που κατάγονται από την Ήπειρο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες προτιμώνται οι υποψήφιοι που έχουν βαθμό αποδεικτικού ή απολυτηρίου «άριστα» και ακολουθούν οι έχοντες βαθμό «πολύ καλά». Η μηνιαία υποτροφία ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για τους μαθητές και στα διακόσια (200,00) ευρώ για τους φοιτητές.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

altsxaimer.jpg
Αλτσχάιμερ: Η δημοφιλής διατροφή που φρενάρει την άνοια και δυναμώνει τη μνήμη
Δημοφιλές διατροφικό μοτίβο ενδεχομένως να μπορεί να αναστρέψει την εξέλιξη της άνοιας και να μειώσει τις διαταραχές μνήμης
Αλτσχάιμερ: Η δημοφιλής διατροφή που φρενάρει την άνοια και δυναμώνει τη μνήμη
Lauterbrunnen
Το γραφικό χωριό της Ελβετίας που θέλει να χρεώνει τους επισκέπτες
Η προτεινόμενη χρέωση, η οποία θα καταβληθεί μέσω μιας εφαρμογής για smartphone, θα είναι μεταξύ 5 και 10 ελβετικών φράγκων (5,50 έως 10,99 $) και θα...
Το γραφικό χωριό της Ελβετίας που θέλει να χρεώνει τους επισκέπτες