amfitheatro-aei-foitites
Alexandros Michailidis / SOOC
Ήδη τοποθετήθηκαν εκτελεστικοί διευθυντές (μάνατζερ) σε 3 ιδρύματα και ακολουθούν τα υπόλοιπα

Το ένα μετά το άλλο τα Πανεπιστήμια  της χώρας, μόλις καταφέρνουν να εκλέξουν Συμβούλια Διοίκησης, προχωρούν και σε τοποθέτηση εκτελεστικού διευθυντή (μάνατζερ) όπως προβλέπεται από τον νόμο -πλαίσιο της πρώην υπουργού Παιδείας κ. Κεραμέως, που προέβλεψε δομή επιχείρησης για τα ΑΕΙ.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης ήταν  το πρώτο ΑΕΙ της χώρας στο οποίο τοποθετηθηκε εκτελεστικός διευθυντής, δηλαδή «manager», τον περασμένο Απρίλιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιδρύματος, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής Εκτελεστικού Διευθυντή στο  μετά από δημόσια πρόσκληση σύμφωνα με τον N.4957/2022, και εκδόθηκε η διαπιστωτική πράξη υπ. αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/42950/4569 (ΦΕΚ 382/2023 τ. ΥΟΔΔ) σύμφωνα με την οποία καθήκοντα Εκτελεστικής Διευθύντριας αναλαμβάνει η κα Ελένη Βατσιτσή, Προϊσταμένη επί σειρά ετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Ιδρύματος.

Το επόμενο ίδρυμα που εξέδωσε προκήρυξη για μάνατζερ ήταν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο οποίο μετά από τη συγκρότηση Συμβουλίου Διοίκησης, αναζητείται εκτελεστικός διευθυντής, εξέλιξη που πήγε πίσω λόγω των καταστροφικών πλημμυρών.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, τοποθέτησε από τον περασμένο Ιούλιο στη θέση της Εκτελεστικής  Διευθύντριας του Πολυτεχνείου Κρήτης τη Μαρία Γκιζελή του Ανδρέα μόνιμη υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και  Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Ειδικού Προσωπικού, αποσπασμένης στο ανωτέρω ίδρυμα.  Η θητεία της Εκτελεστικής Διευθύντριας λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης

Τέλος, στο Πανεπιστήμιο Δ.Αττικής (ΠΑΔΑ) τέλοςως εκτελεστικός διευθυντής επελέγη  ο μέχρι πρότινος  διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικού του ιδρύματος, κ.Γ.Παπαδόπουλος

Θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγκρότησης Συμβουλίων Διοίκησης -τα οποία επιλέγουν τους εκτελεστικούς διευθυντές.

Τα καθήκοντα του μάνατζερ ΑΕΙ

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) προΐσταται των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. και του προσωπικού τους, πλην της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, συντονίζει και εποπτεύει το έργο τους, μεριμνά για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία του Α.Ε.Ι., την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου και της ετήσιας στοχοθεσίας του και συνεργάζεται με τους προϊσταμένους και το λοιπό προσωπικό των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του. Ειδικότερα, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Επικουρεί το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) και τον Πρύτανη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και εισηγείται επί θεμάτων που του ανατίθενται σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τον συντονισμό των δράσεων του Α.Ε.Ι.,

β) παρακολουθεί την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του άρθρου 224 του ν.4957/2022, των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι.,

γ) συντονίζει και εποπτεύει την υλοποίηση του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Ε.Ι.,

δ) εισηγείται την εφαρμογή μέτρων προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για την επίτευξη των στόχων του Α.Ε.Ι., του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι.,

ε) μετέχει στα συλλογικά όργανα του Α.Ε.Ι. στα οποία προεδρεύει ο Πρύτανης ή ο αρμόδιος ανά περίπτωση Αντιπρύτανης, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., κατόπιν εντολής του Πρύτανη, χωρίς δικαίωμα ψήφου,

στ) σχεδιάζει και συντονίζει τις δράσεις προβολής του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων του, 

ζ) συνεργάζεται με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για την εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.,

η) παρακολουθεί το έργο των επιτροπών των άρθρων 218 έως 222 και την εκπόνηση των σχεδίων των άρθρων 224 έως 228 του ν.4957/2022,

θ) συνεργάζεται με όλες τις οργανικές και ακαδημαϊκές μονάδες του Α.Ε.Ι., προκειμένου να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. και να εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους,

ι) καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, την οποία υποβάλλει προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και

ια) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. ή του ανατίθεται από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 4-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Οφθαλμαπάτη με δέντρο
Οφθαλμαπάτη: Έχετε κοφτερή ματιά; Μπορείτε να βρείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε 8 δευτερόλεπτα;
Οφθαλμαπάτη: Πού κρύβεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο;
Οφθαλμαπάτη: Έχετε κοφτερή ματιά; Μπορείτε να βρείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε 8 δευτερόλεπτα;