Αιτήσεις Αναπληρωτών από σήμερα Παρασκευή: Οδηγίες βήμα βήμα-Το εγχειρίδιο του ΟΠΣΥΔ
Χιλιάδες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αρχίζουν και υποβάλλουν από σήμερα Παρασκευή τις αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών

Ξεκινούν από σήμερα Παρασκευή 18/8 έως και την Παρασκευή 25/8/2023 οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών των υποψήφιων αναπληρωτών και ο ΟΠΣΥΔ ανάρτησε σήμερα στην ιστοσελίδα του το Εγχειρίδιο αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη αναπληρωτών/ωρομισθίων για το σχολικό  έτος 2023-2024 

Δείτε εδώ το εγχειρίδιο

Κατά τη διαδικασία επιλογής περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr) δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών [περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μουσικά σχολεία, καλλιτεχνικά σχολεία, εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης, Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) και σχολικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα] με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο. 

Υποψήφιοι οι οποίοι εντάσσονται σε περισσότερους του ενός αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ (Γενικής Εκπαίδευσης) του Α.Σ.Ε.Π., υποβάλλουν στο ΟΠΣΥΔ ξεχωριστή αίτηση πρόσληψης για καθέναν από τους εν λόγω κλάδους/ειδικότητες. Ομοίως, διακριτή αίτηση υποβάλλεται για τους εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί ταυτόχρονα στους αξιολογικούς πίνακες Α΄ της Γενικής Εκπαίδευσης και στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της Ε.Α.Ε.. (Β΄ και επικουρικούς αυτών).  

Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ02-Φιλολόγων, ο οποίος έχει ενταχθεί στους αξιολογικούς πίνακες Α΄ & Β΄ ή επικουρικούς, εφόσον επιθυμεί να είναι διαθέσιμος για πρόσληψη και στους δύο (2) κλάδους και στις δύο (2) δομές (Γενικής Εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε..), οφείλει να υποβάλει τέσσερις (4) διαφορετικές αιτήσεις (ως ΠΕ70 για τη Γενική Εκπαίδευση, ως ΠΕ70.Ε.Α.Ε. για την Ε.Α.Ε.., ως ΠΕ02 για τη Γενική Εκπαίδευση και ως ΠΕ02.Ε.Α.Ε. για την Ε.Α.Ε..).  Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο η δυνατότητα ορισμού προτεραιότητας στην αξιολόγηση της μίας αίτησης έναντι της/ων άλλης/ων. Κατά τα λοιπά, χρήζει αναφοράς ότι οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 έχουν δικαίωμα υποβολής και ξεχωριστής αίτησης ειδικά για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία, εφόσον είναι ενταγμένοι και στους πίνακες των μουσικών ειδικεύσεων

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02 και ΤΕ16 δύνανται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι εκπ/κοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης δύνανται να επιλέξουν, ανάλογα με τον κλάδο τους, και τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια, τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, όπως αναλύεται στη συνέχεια. Το Σ.Ε.Π. Ηρακλείου Κρήτης όπως και οι σχολικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα δύναται να επιλεγούν από υποψηφίους και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης. 

Τι ισχύει για τροποποίηση - απενεργοποίηση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ / ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α. η αίτηση αναπληρωτή και ωρομισθίου (ανά ειδικότητα και δομή εκπαίδευσης) υποβάλλεται άπαξ, ο δε υποψήφιος αναπληρωτής διατηρεί τις εξής δυνατότητες:

α. Απενεργοποίησης της/των αίτησης/αιτήσεών του, κατά περίπτωση, στο ΟΠΣΥΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα εκ νέου ενεργοποίησης της/των αίτησης/αιτήσεων που απενεργοποίησε.

β. Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

* Οι ανωτέρω παρεχόμενες δυνατότητες ενεργοποιούνται απευθείας από τον υποψήφιο στο  ΟΠΣΥΔ με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης.  

* Σε περίπτωση που μηχανογραφικοί ή λοιποί επείγοντες λόγοι, οι οποίοι συνδέονται με την αναγκαιότητα άμεσης διενέργειας προσλήψεων, το επιβάλλουν, οι παρεχόμενες ανωτέρω α΄ και β΄ δυνατότητες θα αναστέλλονται προσωρινά από τη Διοίκηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των υποψηφίων.  

* Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2023-2024 ενδέχεται να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4547/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν.4692/2020 και το άρθρο 111 του ν.4842/2021 (Α΄ 190) περί έκδοσης ειδικής/ών προκήρυξης/εων κάλυψης λειτουργικών κενών σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες/δομές. Στην περίπτωση αυτή επισημαίνεται ότι:

α) αίτηση δήλωση προτιμήσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων μπορεί να υποβληθεί ακόμη και  αν δεν (έχει) υποβληθεί αίτηση προτίμησης περιοχών, υπό την παρούσα εγκύκλιο (ή αυτή απενεργοποιηθεί από τον υποψήφιο) και

β) μπορούν να δηλωθούν ακόμη και σχολικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε περιοχές μετάθεσης/πρόσληψης τις οποίες δεν έχει επιλέξει ο υποψήφιος με την παρούσα εγκύκλιο (ή τις έχει αφαιρέσει στο μεταξύ, βάσει της δυνατότητας που του παρέχεται κατά την ανωτέρω β΄ δυνατότητα). 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 27/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ypaith2
Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων: Και νέα πλατφόρμα για εκπαιδευτικούς - Το ΦΕΚ
Η ψηφιακή τήρηση επιτυγχάνεται με τη χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) εφεξής ΕΨΠ, στην...
Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων: Και νέα πλατφόρμα για εκπαιδευτικούς - Το ΦΕΚ
σχολείο σταυρος ξαρχακος
Νίκαια: Το 14ο Δημοτικό Σχολείο «βαφτίζεται» σε Σταύρος Ξαρχάκος, παρουσία του συνθέτη
Η ονοματοδοσία θα γίνει μεθαύριο Πέμπτη 30 Μαϊου στις 7.45 μμ στην Μάντρα Μπλόκου Κοκκινιάς
Νίκαια: Το 14ο Δημοτικό Σχολείο «βαφτίζεται» σε Σταύρος Ξαρχάκος, παρουσία του συνθέτη