Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ: Τι συζητήθηκε στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ
Ενημέρωση για συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ κάνει το αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ, Θοδωρής Κατσωνόπουλος – Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Ενημέρωση σχετικά με τη ΚΥΣΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2023, κάνει το αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ και εκλεγμένος με τις Συνεργαζόμενος Εκπαιδευτικές Κινήσεις (ΣΥΝ.Ε.Κ.) , Θοδωρής Κατσωνόπουλος.

Συγκεκριμένα, το κύριο θέμα της συνεδρίασης ήταν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ στη γενική και στην ειδική εκπαίδευση, αλλά και στα Μουσικά Σχολεία.

Επιπλέον, η επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ έχει προγραμματιστεί για τις 29 Αυγούστου, αλλά έχει ζητηθεί και άμεση συνεδρίαση για έκτακτα θέματα νωρίτερα.

Αναλυτικά:

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 20 Ιουλίου 2023

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το κυριότερο θέμα της συνεδρίασης του ΚΥΣΔΕ ήταν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ στη γενική αλλά και στην Ειδική Εκπαίδευση και οι αποσπάσεις στα Μουσικά Σχολεία.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

1608 εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν μέσω ΟΠΣΥΔ με τα μόρια τους σε λειτουργικά κενά (1738 ενεργές αιτήσεις, ποσοστό ικανοποίησης 92,5%), από τους οποίους οι 66 στην Α/θμια Εκπαίδευση, συν 530 εκπαιδευτικοί κατά προτεραιότητα, 66 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4722/20 και 59 εκπαιδευτικοί  για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους.

Οι περισσότερες αποσπάσεις εκπαιδευτικών έγιναν προς τα ΠΥΣΔΕ Α΄ Θεσσαλονίκης (242), Β΄ Αθήνας (121), Β΄ Θεσσαλονίκης (119), Α΄ Αθήνας (102), Δ΄ Αθήνας (66), Αχαΐας (64), Δωδεκανήσου (52).

Οι περισσότερες αποσπάσεις έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ  Β΄ Θεσσαλονίκης (101), Ανατολικής Αττικής (87), Α΄ Αθήνας (57), Δυτικής Αττικής (56), Πειραιά (55), Ηλείας (54), Δωδεκανήσου (44), Βοιωτίας (43), Εύβοιας (40), Κέρκυρας (33), Λάρισας (32), Μαγνησίας (30), Κυκλάδων (29).

Στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αποσπάστηκαν:

5 εκπαιδευτικοί σε σχολεία Τυφλών-Κωφών (19 ενεργές αιτήσεις, ποσοστό ικανοποίησης 26,3%),

52 εκπαιδευτικοί σε ΚΕΔΑΣΥ (108 ενεργές αιτήσεις, ποσοστό ικανοποίησης 48,1%) συν 4 κατά προτεραιότητα και 2 κατ’ εξαίρεση,

156 εκπαιδευτικοί σε λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ μέσω ΟΠΣΥΔ (210 ενεργές αιτήσεις, ποσοστό ικανοποίησης 74,3%), συν 52 εκπαιδευτικοί κατά προτεραιότητα, 6 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4722/20 και 20 εκπαιδευτικοί για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους.

Επίσης στα Καλλιτεχνικά Σχολεία αποσπάστηκαν 19 εκπαιδευτικοί,  σε Μουσικά Σχολεία 105 εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας και 68 εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας.   Nα σημειωθεί ότι υποβλήθηκε στο Υπουργείο και μας κοινοποιήθηκε,  υπόμνημα διαμαρτυρίας που υπογράφεται από 264 εκπαιδευτικούς ΔΕ, το οποίο συνυπογράφω,  αναφορικά με τις διαδικασίες-κριτήρια των επιλογών στα Μουσικά σχολεία, ζητώντας τον προσδιορισμό των κριτηρίων μοριοδότησης και τη δημοσιοποίηση πίνακα κατάταξης.

Τα λειτουργικά κενά για τις αποσπάσεις σύμφωνα με τις προτάσεις των ΔΔΕ και ΠΔΕ και την απόφαση του Συμβουλίου στο παρακάτω link

https://thodoros-katsonopoulos.webnode.gr/epikairotita/

Όλες οι Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ/ΣΜΕΑΕ/σχολεία Τυφλών-Κωφών, σε Μουσικά Σχολεία, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2023-24

Πέρα από τις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις οι οποίες προβλέπονται από διατάξεις, η απόφαση του Συμβουλίου ήταν για κάποιες κατ’ εξαίρεση αποσπάσεις για περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από διατάξεις, όπως είναι η αναπηρία άνω του 67%  για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και για τους συζύγους άνω του 75%. Σε ότι αφορά τους λόγους υγείας η πρόταση μου ήταν να υπολογιστούν στις κατ’ εξαίρεση και κάποιες άλλες περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων που είναι όμως κάτω του 67%.

Η επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ έχει οριστεί για τις 29/08, όμως για όλα τα σημαντικά θέματα που χρίζουν άμεσης διευθέτησης, έχω ζητήσει την άμεση συνεδρίαση του Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα (31/07 έως 04/08) προκειμένου να εξετάσει:

- αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, όπως και αντίστοιχες ανακλήσεις,

- κατ' εξαίρεση αποσπάσεις, επιπλέον αυτών που δόθηκαν, για σοβαρούς λόγους υγείας που δεν εμπίπτουν στο ΠΔ50/96 και είναι κάτω του 67%, αλλά και για άλλους σοβαρούς λόγους, οικογενειακούς ή οικονομικούς, βάσει των αιτήσεων επανεξέτασης και των ενστάσεων που οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλλει μέσω ΟΠΣΥΔ ή με άλλον τρόπο εφόσον δεν τους δίνεται η δυνατότητα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε ότι για την υποβολή ενστάσεων κατά των αποφάσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών, επανεξέτασης των αιτήσεων και ανάκλησης των αποσπάσεων,  το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ https://opsyd.sch.gr θα είναι ανοικτό έως και την Παρασκευή 28-07-2023. Τυχόν ενστάσεις, επανεξετάσεις, ανακλήσεις που αφορούν στις αποσπάσεις στους Φορείς/Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ που ανακοινώθηκαν στις 21/07/2023, θα υποβληθούν κι αυτές ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου:  https://mydocs.minedu.gov.gr  έως και την Παρασκευή 28-07-2023.

Αναφορικά με τις αποσπάσεις σε φορείς και την αμφισβήτηση από μεριάς των συναδέλφων των οποίων η αίτηση δεν ικανοποιήθηκε, να αναφέρουμε τη θέση της ΟΛΜΕ την οποία υποστηρίζουμε στο Συμβούλιο και μάλιστα έχει γίνει σχετική εισήγηση στη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ και είναι «οι αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ, με προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων, ανακοίνωση των αντίστοιχων προσόντων που απαιτούνται, με συγκεκριμένη μοριοδότηση και διαφάνεια».

Με τη διαδικασία των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στον τόπο κατοικίας τους, κοντά στις οικογένειές τους. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που ζητά απόσπαση αντιμετωπίζει σοβαρότατα οικογενειακά προβλήματα ή προβλήματα υγείας. Επίσης σημαντικός παράγοντας είναι και ο οικονομικός, είτε αυτό σημαίνει μείωση του κόστους μετακίνησης προς τον τόπο εργασίας, είτε γενικότερα μείωση του κόστους ζωής (διαμονή, διατροφή, κλπ) και καθιστά επιτακτική την ανάγκη ικανοποίησης ολοένα και περισσότερων αιτήσεων απόσπασης.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σε άλλα θέματα στην συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ εξετάστηκαν:

  1. 4  αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούσαν απόσπαση κατά προτεραιότητα (σύζυγοι ένστολων) στη Γενική Εκπαίδευση, 1 αίτηση για απόσπαση κατά προτεραιότητα (σύζυγος ένστολου) στην ΕΑΕ και  1 ως ειδική κατηγορία (πολύτεκνη) σύμφωνα με την υπ΄αριθ.34740/E2/27-03-2023 εγκύκλιο αποσπάσεων. Για όλες τις περιπτώσεις το Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά.
  2. Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού ΔΕ σε διοικητική θέση για λόγους υγείας μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.Το θέμα αναβλήθηκε για περαιτέρω διερεύνηση.
  3. Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικού ΔΕ στο ΣΕΠ Ηρακλείου.Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου ήταν ομόφωνα θετική.
  4. 9 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ79 σε Μουσικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας. Εγκρίθηκαν οι 3 με βάση την πρόταση της Επιτροπής.
  5. Αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού ΠΕ από τον κλάδο ΠΕ11 στον ίδιο κλάδο της ΔΕ.Παρότι ο συνάδελφος είχε κάνει την αίτησή του εμπρόθεσμα εντούτοις δεν είχε εξεταστεί στο προηγούμενο Συμβούλιο. Θετική ήταν η γνωμοδότηση του Συμβουλίου χωρίς να επηρεάζονται/ζημιώνονται  άλλοι συνάδελφοι του.
  6. Αίτηση θεραπείας σχετικά με αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού σε θέση ΕΔΙΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών.Απορρίφθηκε λόγω της μη διετούς υπηρέτησης και μη μονιμοποίησης του συναδέλφου. Ζήτησα να εξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση πριν τις 31/08/2023. Απορρίφθηκε πλειοψηφικά. Διαφοροποιήθηκα δια της ψήφου μου.
  7. 3 ενστάσεις επί των γενικών μεταθέσεων 2023 ως προς τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσής.Το θέμα πήρε αναβολή για επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να διερευνηθούν κάποια ζητήματα.
  8. 1 ανάκληση μετάθεσης. Το Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά κατά πλειοψηφία. Προσωπικά διαφοροποιήθηκα δια της ψήφου μου και κατά την τοποθέτησή μου ισχυρίστηκα ότι οι λόγοι που επικαλείται η συναδέλφισσα για την ανάκληση είναι πολύ σημαντικοί και πρέπει να  ικανοποιηθεί το αίτημά της.

Για ότι νεότερο σχετικά με ζητήματα που αφορούν το ΚΥΣΔΕ θα υπάρχει ενημέρωση.

Σας ευχόμαστε καλές διακοπές και καλή ξεκούραση για το υπόλοιπο των θερινών διακοπών!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 27/7/2023 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Ανατροπή! Ο νεκρός σε στύλο της ΔΕΗ ήταν ο πρώην δημοσιογράφος Απόστολος Φουρνατζόπουλος

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ypoyrgeio paideias
Σχετικά με τις νέες διατάξεις για τα οδοιπορικά των εκπαιδευτικών
Για τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών που εργάζονται σε 2,3,4 και  σχολεία που απέχουν δεκάδες χιλιόμετρα μεταξύ τους θα υπάρξει μέριμνα;
Σχετικά με τις νέες διατάξεις για τα οδοιπορικά των εκπαιδευτικών
σχολειο μαθητές
Στην παιδεία λέμε ΝΑΙ (στον ρυθμό του γνωστού τραγουδιού του Λουκιανού) - Ακούστε το
«Στην παιδεία λέμε ΝΑΙ, τη δημόσια λέμε ΝΑΙ, στις αυξήσεις λέμε ΝΑΙ, στις προσλήψεις λέμε ΝΑΙ, στα παιδάκια λέμε ΝΑΙ, στα μαθήματά μας ΝΑΙ, ΟΧΙ στον...
Στην παιδεία λέμε ΝΑΙ (στον ρυθμό του γνωστού τραγουδιού του Λουκιανού) - Ακούστε το
ethniki trapeza
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία