amfitheatro-aei-foitites2
ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/INTIME NEWS
«Τα μέλη των κλάδων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. παράγουμε διδακτικό και ερευνητικό έργο υψηλών απαιτήσεων στα ΑΕΙ κι ενώ διαθέτουμε τυπικά προσόντα ίσα ή/και πιο αυξημένα από τον κλάδο των Λεκτόρων Εφαρμογών, δεν μας αναγνωρίζεται θεσμικά η δυνατότητα μεταβολής/ ανέλιξης της ακαδημαϊκής μας ιδιότητας»

Υπόμνημα προς το Υπουργείο Παιδείας, με το οποίο ζητά άμεση νομοθετική ρύθμιση στο ως Νομοσχέδιο για τη βία στα σχολεία που συζητείται στη Βουλή, έτσι ώστε τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ των ΑΕΙ που διαθέτουν τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα να μπορούν να ενταχθούν σε μόνιμη προσωποπαγή θέση Λέκτορα μετά από κρίση, κατέθεσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού ΔΙδακτικoύ Προσωπικoύ ΑΕΙ (ΠΟΣΕΕΔΙΠ).

Η ανακοίνωση της ΠΟΣΕΕΔΙΠ

Αξιότιμη/ε……., Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ «Ζούμε Αρμονικά Μαζί - Σπάμε τη Σιωπή: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή και συγκεκριμένα την παράγραφο 1 του άρθρου 31 (Θέματα υπηρετούντων λεκτόρων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων…) σύμφωνα με την οποία:

«Στο άρθρο 463 του ν. 4957/2022 (Α 141), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ του μέρους Α του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 9 ως εξής: Οι υπηρετούντες λέκτορες, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις «λεκτόρων εφαρμογών» Πανεπιστημίων της ημεδαπής, που προέκυψαν από την απορρόφηση ή μετατροπή πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), εφόσον αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα μέχρι την 31η.12.2024, δύνανται να αιτηθούν προς τη Διοικούσα Επιτροπή ή τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. τη μετατροπή της θέσης τους σε θέση Λέκτορα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.4521/2018 (Α’ 38), τα άρθρα 4 και 12 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), τα άρθρα 3 και 9 του ν.4589/2019 (Α’ 13) και τα άρθρα 8, 18, 28, 40 και 50 του ν. 4610/2019 (Α’70), διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα εξέλιξης, σύμφωνα με την παρ.6 του παρόντος.»

  1. Το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «Κάθε ανθρώπινο όν έχει λοιπόν αυτοτελή αξία, η οποία χρήζει ιδιαίτερου σεβασμού από την κρατική εξουσία και κατά τούτο δεν γίνονται ανεκτές διακρίσεις κατά την εφαρμογή μίας ρύθμισης, η οποία σκοπεί στην υλοποίηση της συνταγματικής αυτής επιταγής.»

  2. Το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος που καθιερώνει την αρχή της ισότητας και ορίζει «την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες και ο οποίος δεσμεύει άπαντα τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας….»

  3. Το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με το οποίο «απαγορεύεται κάθε είδους διάκριση, ακόμα και στον επαγγελματικό χώρο», έχοντας μάλιστα το εν λόγω άρθρο, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 Συντ., αυξημένη τυπική ισχύ έναντι των κοινών νόμων

  4. Το γεγονός ότι τα μέλη των κλάδων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. παράγουμε διδακτικό και ερευνητικό έργο υψηλών απαιτήσεων στα ΑΕΙ κι ενώ διαθέτουμε τυπικά προσόντα ίσα ή/και πιο αυξημένα από τον κλάδο των Λεκτόρων Εφαρμογών, δεν μας αναγνωρίζεται θεσμικά η δυνατότητα μεταβολής/ ανέλιξης της ακαδημαϊκής μας ιδιότητας σε εκείνη των μελών ΔΕΠ

  5. Το οξυμένο πρόβλημα της υποστελέχωσης των ΑΕΙ

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ άμεση νομοθετική ρύθμιση στο ως άνω Νομοσχέδιο η οποία να προβλέπει ότι «τα υπηρετούντα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. που διαθέτουν τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (Α' 87), όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α' 195), δύνανται να ενταχτούν με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο σε μόνιμη προσωποπαγή θέση Λέκτορα μετά από κρίση. Σε περίπτωση θετικής κρίσης το υπηρεσιακό καθεστώς και οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης των ενταχθέντων καθορίζονται από τα ισχύοντα για τους υπηρετούντες μόνιμους Λέκτορες. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο υποψήφιος διατηρεί τη θέση την οποία κατείχε, δύναται δε να υποβάλλει εκ νέου αίτηση για ένταξη σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Λέκτορα μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την προηγούμενη αρνητική κρίση»

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα